ZABIEGI MEDYCZNE

Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony (34) w placówkach medycznych Kolumna24

Zabiegi medyczne Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony  •  25/Listopad/2020 (00:26)

Podstawowe informacje Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony (34) w bazie szpitali i przychodni Kolumna24


Szczegółowe zabiegi medyczne do diagnozowania chorób oraz leczenia chorób z zakresu Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony (34) na medycznym portalu informacyjnym Kolumna24 z bazą szpitali, przychodni i innych placówek medycznych. Zapoznaj się z wszystkimi działaniami medycznymi Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony.

Czy aluminium szkodzi? [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Czy aluminium szkodzi? [Zdrowie]

Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą zakażoną koronawirusem [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą zakażoną koronawirusem [Zdrowie]

Kolor samochodu ma znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy? [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Kolor samochodu ma znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy? [Zdrowie]

Noszenie maseczek przez chorych na POChP to absolutna konieczność [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Noszenie maseczek przez chorych na POChP to absolutna konieczność [Zdrowie]

Najbardziej śmiertelna choroba świata i kwestia szczepionek [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Najbardziej śmiertelna choroba świata i kwestia szczepionek [Zdrowie]

Testy serologiczne, czyli garść informacji o przeciwciałach anty-SARS-CoV-2 [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Testy serologiczne, czyli garść informacji o przeciwciałach anty-SARS-CoV-2 [Zdrowie]

Po ogoleniu skóry rosną mocniejsze włosy? [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Po ogoleniu skóry rosną mocniejsze włosy? [Zdrowie]

Patrzenie na rybki w akwarium uspokaja? [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Patrzenie na rybki w akwarium uspokaja? [Zdrowie]

Mononukleoza – jej przechorowanie na pewien czas wyklucza dawstwo krwi czy osocza [Zdrowie] Zdrowie Kolumna24

Mononukleoza – jej przechorowanie na pewien czas wyklucza dawstwo krwi czy osocza [Zdrowie]

Poradniki zdrowotne...
PROCEDURA

Procedury medyczne Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony (34) na Kolumna24


* Częściowe wycięcie opłucnej (34.5) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Częściowe wycięcie opłucnej stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Dekortykacja płuca [34.51]  •  ()
›   zabieg Inne wycięcia opłucnej [34.59]  •  ()
* Inne operacje w zakresie klatki piersiowej (34.9) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Inne operacje w zakresie klatki piersiowej stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Nakłucie klatki piersiowej [34.91]  •  ()
›   zabieg Operacje klatki piersiowej - inne [34.99]  •  ()
›   zabieg Wstrzyknięcie do jamy klatki piersiowej [34.92]  •  ( działanie lekarza Pleurodeza środkiem chemicznym [34.92100]   działanie lekarza Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej [34.92300]   działanie lekarza Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny [34.92200]   )
›   zabieg Zabieg naprawczy opłucnej [34.93]  •  ()
* Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej (34.0) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Inne nacięcia opłucnej [34.09]  •  ( działanie lekarza Nakłucie międzyżebrza [34.09200]   działanie lekarza Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz [34.09400]   działanie lekarza Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca [34.09500]   działanie lekarza Otwarty drenaż klatki piersiowej [34.09300]   działanie lekarza Wytworzenie okienka opłucnowego dla drenażu [34.09100]   )
›   zabieg Nacięcie ściany klatki piersiowej [34.01]  •  ()
›   zabieg Retorakotomia przez ranę operacyjną [34.03]  •  ()
›   zabieg Torakotomia zwiadowcza [34.02]  •  ()
›   zabieg Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowej [34.05]  •  ()
›   zabieg Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze [34.04]  •  ( działanie lekarza Drenaż jamy opłucnowej [34.04100]   działanie lekarza Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów) [34.04300]   działanie lekarza Zamknięty drenaż klatki piersiowej [34.04200]   )
* Nacięcie śródpiersia (34.1) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Nacięcie śródpiersia stosowane w różnych placówkach medycznych.

* Operacje w zakresie przepony (34.8) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Operacje w zakresie przepony stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Inne zabiegi naprawcze przepony [34.84]  •  ()
›   zabieg Operacje przepony - inne [34.89]  •  ()
›   zabieg Szycie rany przepony [34.82]  •  ()
›   zabieg Wszczepienie rozrusznika przeponowego [34.85]  •  ()
›   zabieg Wycięcie zmiany lub tkanki przepony [34.81]  •  ()
›   zabieg Zamknięcie przetoki przepony [34.83]  •  ( działanie lekarza Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej [34.83100]   działanie lekarza Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej [34.83300]   działanie lekarza Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej [34.83200]   )
* Skaryfikacja opłucnej (34.6) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Skaryfikacja opłucnej stosowane w różnych placówkach medycznych.

* Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej (34.7) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej [34.74]  •  ( działanie lekarza Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem [34.74100]   działanie lekarza Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem [34.74200]   )
›   zabieg Szycie rany ściany klatki piersiowej [34.71]  •  ()
›   zabieg Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne [34.79]  •  ()
›   zabieg Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne [34.73]  •  ( działanie lekarza Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej [34.73100]   działanie lekarza Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej [34.73300]   działanie lekarza Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej [34.73200]   )
›   zabieg Zamknięcie torakostomii [34.72]  •  ()
* Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony (34.2) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony stosowane w różnych placówkach medycznych.

›   zabieg Biopsja opłucnej [34.24]  •  ()
›   zabieg Biopsja przepony [34.27]  •  ()
›   zabieg Biopsja ściany klatki piersiowej [34.23]  •  ()
›   zabieg Otwarta biopsja śródpiersia [34.26]  •  ()
›   zabieg Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia [34.25]  •  ()
›   zabieg Torakoskopia przezopłucnowa [34.21]  •  ()
›   zabieg Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) [34.22]  •  ()
›   zabieg Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony - inne [34.28]  •  ()
›   zabieg Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne [34.29]  •  ()
* Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia (34.3) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia stosowane w różnych placówkach medycznych.

* Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber) (34.4) - procedury medyczne:
Szczegółowe procedury medyczne Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber) stosowane w różnych placówkach medycznych.

Wszystkie placówki...
ZABIEGI
Badania laboratoryjne i inne Badania mikroskopowe I Badania mikroskopowe II Cięcie cesarskie i wydobycie płodu Diagnostyczne badania radiologiczne Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego Inne operacje położnicze Inne operacje w obrębie kości, z wyjątkiem kości twarzy Inne operacje w zakresie jamy brzusznej Inne operacje w zakresie serca i osierdzia Inne operacje w zakresie żołądka Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych Inne zabiegi na jelitach Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym Inne zabiegi na naczyniach Inne zabiegi nieoperacyjne Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego Inne zabiegi wzniecające lub wspomagające poród Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych Nacięcie i wycięcie struktur stawowych Nacięcie i wycięcie żołądka Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kości Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit Nacięcie, wycięcie oraz niektóre zabiegi diagnostyczne macicy i struktur otaczających Nastawienie złamania i zwichnięcia Nieoperacyjna intubacja i płukanie Nieoperacyjne usunięcie ciała obcego lub kamienia Oftalmologiczne i otologiczne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne Operacje i zabiegi w obrębie cewki moczowej Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego Operacje jąder Operacje moczowodu Operacje na jajniku Operacje nerki Operacje w zakresie języka Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych Operacje w zakresie odbytu Operacje w zakresie piersi Operacje w zakresie sromu i krocza Operacje w zakresie układu limfatycznego Procedury anestezjologiczne Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej Radioterapia, medycyna nuklearna Stomatologia Wycięcie krtani Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli Wymiana i usunięcie urządzeń terapeutycznych Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie Zabiegi i operacje gruczołu krokowego (stercza) i pęcherzyków nasiennych Zabiegi i operacje moszny i osłonki pochwowej jądra Zabiegi i operacje powrózka nasiennego, nasieniowodu i najądrza Zabiegi i operacje prącia Zabiegi na naczyniach serca Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego Zabiegi na szyjce macicy Zabiegi na tarczycy i przytarczycach Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów Zabiegi naprawcze w przepuklinach Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego Zabiegi w zakresie gardła Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych Zabiegi w zakresie jajowodów Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem ręki Zabiegi w zakresie nosa Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych Zabiegi w zakresie powiek Zabiegi w zakresie przełyku Zabiegi w zakresie rogówki Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych Zabiegi w zakresie soczewki Zabiegi w zakresie spojówki Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka Zabiegi w zakresie trzustki Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego Zabiegi w zakresie układu łzowego Zabiegi w zakresie wątroby Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego Zabiegi w zakresie zatok nosa Zabiegi związane z psychiką
Temat dnia Polecane Polityka Wybory2023 Wybory PE Pogoda Łask Łódź Sieradz

Zakupy i oferty Smartfony Rankingi produktów Cyberpunk2077 Części Motocyklowe

Biznes i finanse Podatki Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

Zakupy WarszawaZakupy ŁódźZakupy SieradzZakupy Pabianice Samochody Edukacja

Przyczepy samochodowe Akcesoria do przyczep Magazyn o przyczepach Regiony sklep Caravaning

Zdrowie Poradniki zdrowie Wszystkie choroby Sanepid łódzkie Zabiegi medyczne

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenia praca Praca regiony Praca Łódź Praca Pabianice Praca Sieradz Zawody praca

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Szukaj  •   Ogłoszenia •   Regiony •   Przyczepy •   Elektronika •   Praca •   Biznes •   Zdrowie •   Zakupy Wiadomości •   Menu  •   Zakupy  Szukaj  
PASAŻ HANDLOWY 24H ›
Sklepy online