PLACÓWKI MEDYCZNE//KOLUMNA24

Tomaszów Mazowiecki: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kolumna24

Rozpoczęcie działalności 1/Lipiec/2009 (00:00)  •  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow Tomaszów Mazowiecki
Poradniki o zdrowiu...
PODSTAWOWE

Podstawowe informacje o placówce Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Tomaszów Mazowiecki


Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o placówce medycznej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zlokalizowanej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki przy ulicy ul. Jana Pawła II 35 prowadzonej jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładow.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Województwo:
łódzkie
Miejscowość:
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Ulica:
ul. Jana Pawła II 35
Gmina:
Tomaszów Mazowiecki - gmina miejska
Strona www:
www.szpitalwtomaszowie.pl
NIP:
7732419096
REGON:
100558733
Data uruchomienia:
1/Lipiec/2009 (00:00)


Wszystkie informacje o placówkach medycznych z województwa łódzkiego zostały opublikowane naportalu informacyjnym Kolumna24 z lokalnymi wiadomościami dla miejscowości Łask online. Już teraz przejdź do strony głównej aby śledzić na żywo co dzieje się w Twoim regionie.
Wszystkie placówki...
JEDNOSTKA

› Szpital (Tomaszów Mazowiecki)

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Szpital (Tomaszów Mazowiecki) w Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#1. Szpital
Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
 •  Strona www:
#001. Oddział Pediatryczny
Specjalność:
Oddział pediatryczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Pediatria)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Alergologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Neonatologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
20
Liczba łóżek IOM
2
#002. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym
Specjalność:
Oddział chorób wewnętrznych
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Kardiologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Geriatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
70
Liczba łóżek INK
4
#003. Oddział Neurologiczny/Udarowy
Specjalność:
Oddział neurologiczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Neurologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Rehabilitacja medyczna)
• HC.1.3.9 (Pozostała opieka ambulatoryjna: Neurologia)
• HC.4.2.9 (Inne: Neurologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
40
Liczba łóżek IOM
4
#004. Oddział Otolaryngologiczny
Specjalność:
Oddział otorynolaryngologiczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Otorynolaryngologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Otorynolaryngologia dziecięca)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Otorynolaryngologia)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Otorynolaryngologia dziecięca)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
10
Liczba łóżek IOM
1
#005. Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Specjalność:
Oddział położniczo-ginekologiczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Położnictwo i ginekologia)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Położnictwo i ginekologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
45
Liczba łóżek IOM
2
#006. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
20
#007. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Specjalność:
Oddział obserwacyjno-zakaźny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Choroby zakaźne)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Pediatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
25
#008. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Specjalność:
Oddział chirurgiczny ogólny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Chirurgia ogólna)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Chirurgia onkologiczna)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Urologia)
• HC.1.3.9 (Pozostała opieka ambulatoryjna: Chirurgia ogólna)
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Chirurgia ogólna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
38
Liczba łóżek IOM
3
#011. Oddział Noworodkowy
Specjalność:
Oddział neonatologiczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Neonatologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
22
Liczba łóżek IOM
2
Liczba łóżek NOW
16
Liczba inkubatorów
4
#012. Oddział Psychiatryczny
Specjalność:
Oddział psychiatryczny (ogólny)
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Psychiatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
40
#013. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Specjalność:
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Anestezjologia i intensywna terapia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
6
Liczba łóżek IOM
6
#014. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Specjalność:
Szpitalny oddział ratunkowy
Świadczenia:
• HC.4.3.2 (Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
7
#015. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalność:
Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Świadczenia:
• HC.4.1 (Badania laboratoryjne: Diagnostyka laboratoryjna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#017. Blok operacyjny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Położnictwo i ginekologia)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Położnictwo i ginekologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#018. Blok operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologii, Okulistyki i Urologii
Specjalność:
Blok operacyjny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Chirurgia ogólna)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Chirurgia onkologiczna)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Urologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Otorynolaryngologia)
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Okulistyka)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Chirurgia ogólna)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Chirurgia onkologiczna)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Urologia)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Otorynolaryngologia)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Okulistyka)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#019. Zakład Anatomii Patologicznej
Specjalność:
Zakład patomorfologii
Świadczenia:
• HC.4.8.1 (Cytologia: Patomorfologia)
• HC.4.8.2 (Histopatologia: Patomorfologia)
• HC.4.9 (Pozostałe usługi pomocnicze: Patomorfologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#020. Apteka szpitalna
Specjalność:
Apteka szpitalna albo zakładowa
Świadczenia:
• HC.5.1 (Produkty lecznicze: Farmakologia kliniczna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#021. Bank Krwi
Specjalność:
Bank krwi
Świadczenia:
• HC.4.5.1 (Pobieranie oraz magazynowanie krwi.: Transfuzjologia kliniczna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#022. Dział Epidemiologii i Higieny Szpitalnej
Specjalność:
Dział higieny i epidemiologii
Świadczenia:
• HC.R.8 (Nadzór epidemiologiczny: Epidemiologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#054. Oddział Urologiczny
Specjalność:
Oddział urologiczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Urologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
12
Liczba łóżek IOM
1
#057. Pracownia Endoskopowa
Specjalność:
Pracownia endoskopii
Świadczenia:
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Chirurgia ogólna)
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Choroby wewnętrzne)
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Pediatria)
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Alergologia)
• HC.4.2.7 (Endoskopia: Otorynolaryngologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#072. Oddział Rehabilitacyjny
Specjalność:
Oddział rehabilitacyjny
Świadczenia:
• HC.2.1 (Rehabilitacja stacjonarna: Rehabilitacja medyczna)
• HC.2.2 (Rehabilitacja dzienna: Rehabilitacja medyczna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Niska 14
Liczba łóżek ogółem
30
#081. Oddział Okulistyczny
Specjalność:
Oddział okulistyczny
Świadczenia:
• HC.1.1 (Leczenie stacjonarne: Okulistyka)
• HC.1.2 (Leczenie stacjonarne .jednego dnia.: Okulistyka)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem
10
JEDNOSTKA

› Ratownictwo Medyczne I Transport Medyczny (Tomaszów Mazowiecki)

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Ratownictwo Medyczne I Transport Medyczny (Tomaszów Mazowiecki) w Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#2. Ratownictwo Medyczne I Transport Medyczny
Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
 •  Strona www:
#024. Zespół wyjazdowy Specjalistyczny
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#025. Zespół wyjazdowy Podstawowy Nr 1
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#026. Zespół wyjazdowy Podstawowy Nr 2
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-220 Rzeczyca ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 12
#027. Zespół wyjazdowy Podstawowy Nr 3
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-225 Ujazd ul. Parkowa 4
#028. Zespół Transportu Medycznego
Specjalność:
Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Świadczenia:
• HC.4.3.1 (Wyjazdowa pomoc lekarska: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#055. Dyspozytornia
Specjalność:
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Świadczenia:
• HC.4.3.9 (Pozostałe: Medycyna ratunkowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#074. Zespół wyjzadowy podstawowy nr 4
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
95-006 Kurowice ul. Pabianicka 4
#075. Zespół wyjazdowy podstawowy nr 5
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
95-080 Tuszyn ul. Szpitalna 5
#076. Zespół wyjzadowy podstawowy nr 6
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
95-060 Brzeziny ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
#077. Zespół wyjazdowy specjalistyczny nr 2
Specjalność:
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Świadczenia:
• HC.4.3.3 (Ratownictwo medyczne naziemne: Medycyna ratunkowa)
Adres
95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65
JEDNOSTKA

› Zespół Poradni Specjalistycznych I Przyszpitalnych (Tomaszów Mazowiecki)

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zespół Poradni Specjalistycznych I Przyszpitalnych (Tomaszów Mazowiecki) w Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#3. Zespół Poradni Specjalistycznych I Przyszpitalnych
Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
 •  Strona www:
#029. Poradnia Diabetologiczna
Specjalność:
Poradnia diabetologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Diabetologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#030. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Specjalność:
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Choroby płuc)
• HC.4.2.9 (Inne: Choroby płuc)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#032. Poradnia Neurologiczna
Specjalność:
Poradnia neurologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Neurologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#033. Poradnia Otolaryngologiczna
Specjalność:
Poradnia otorynolaryngologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Otorynolaryngologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Otorynolaryngologia dziecięca)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#034. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Specjalność:
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Położnictwo i ginekologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#035. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#036. Poradnia Chorób Zakaźnych
Specjalność:
Poradnia chorób zakaźnych
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Choroby zakaźne)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#037. Poradnia Chirurgii Ogólnej
Specjalność:
Poradnia chirurgii ogólnej
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Chirurgia ogólna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#038. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Specjalność:
Poradnia chirurgii onkologicznej
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Onkologia kliniczna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#039. Poradnia Urologiczna
Specjalność:
Poradnia urologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Urologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#040. Poradnia Neonatologiczna
Specjalność:
Poradnia neonatologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Neonatologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#041. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Specjalność:
Poradnia zdrowia psychicznego
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Psychiatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#042. Poradnia Leczenia Uzależnień
Specjalność:
Poradnia leczenia uzależnień
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Psychiatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#043. Poradnia Psychologiczna
Specjalność:
Poradnia psychologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Psychiatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#044. Poradnia Okulistyczna
Specjalność:
Poradnia okulistyczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Okulistyka)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#045. Poradnia Medycyny Pracy
Specjalność:
Poradnia medycyny pracy
Świadczenia:
• HC.6.5 (Medycyna pracy: Medycyna pracy)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#048. Pracownia Fizjoterapii
Specjalność:
Dział (pracownia) fizjoterapii
Świadczenia:
• HC.2.3 (Rehabilitacja ambulatoryjna: Rehabilitacja medyczna)
• HC.2.4 (Rehabilitacja w domu pacjenta: Rehabilitacja medyczna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Niska 14
#051. Poradnia Alergologii Dziecięcej
Specjalność:
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Alergologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#058. Gabinet diagnostyczny-zabiegowy
Specjalność:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pediatria)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Diabetologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Choroby płuc)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Neurologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Otorynolaryngologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Położnictwo i ginekologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Choroby zakaźne)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Chirurgia ogólna)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Onkologia kliniczna)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Urologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Neonatologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Okulistyka)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Alergologia)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Medycyna rodzinna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#059. Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pediatria)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pediatria)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Choroby wewnętrzne)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Medycyna rodzinna)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Pediatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#060. Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka pielęgniarska
Specjalność:
Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pediatria)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pediatria)
• HC.1.3.9 (Pozostała opieka ambulatoryjna: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.9 (Pozostała opieka ambulatoryjna: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.9 (Pozostała opieka ambulatoryjna: Pediatria)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Choroby wewnętrzne)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Medycyna rodzinna)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Pediatria)
• HC.4.3.1.1 (Nocna i świąteczna pomoc lekarska: Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#062. Poradnia lekarza POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pediatria)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pediatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#063. Gabinet pielęgniarki POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pediatria)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Choroby wewnętrzne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pediatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#064. Gabinet położnej POZ
Specjalność:
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia:
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Medycyna rodzinna)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych)
• HC.1.3.1 (Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: Pielęgniarstwo ginekologiczne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Pielęgniarstwo ginekologiczne)
• HC.1.3.5 (Leczenie w domu pacjenta: Medycyna rodzinna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#065. Punkt szczepień
Specjalność:
Punkt szczepień
Świadczenia:
• HC.6.3.1 (Szczepienia: Choroby wewnętrzne)
• HC.6.3.1 (Szczepienia: Medycyna rodzinna)
• HC.6.3.1 (Szczepienia: Pediatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#079. Poradnia Leczenia Bólu
Specjalność:
Poradnia leczenia bólu
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Anestezjologia i intensywna terapia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Neurologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#082. Gabinet pielęgniarki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 8
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania)
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Stolarska 21/27
#083. Poradnia Kardiologiczna
Specjalność:
Poradnia kardiologiczna
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Kardiologia)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Hipertensjologia)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#084. Gabinet pielęgniarki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 14
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania)
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Juliusza Słowackiego 32/42
#085. Gabinet pielęgniarki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania)
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Leona Witolda May'a 11/13
#086. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Specjalność:
Poradnia psychologiczna dla dzieci
Świadczenia:
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Psychiatria dzieci i młodzieży)
• HC.1.3.3 (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: Psychiatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Graniczna 63
#087. Gabinet pielęgniarki szkolnej - Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa
Specjalność:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Świadczenia:
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania)
• HC.6.2 (Medycyna szkolna: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Bartosza Głowackiego 11
JEDNOSTKA

› Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Tomaszów Mazowiecki)

Rozpoczęcie działalności: 1/Lipiec/2009 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Tomaszów Mazowiecki) w Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#4. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Niska 14
 •  Strona www:
#023. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Specjalność:
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
Świadczenia:
• HC.3.1 (Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna: Geriatria)
• HC.4.6 (Usługi pielęgnacyjne: Geriatria)
• HC.4.7 (Opieka nad osobami w starszym wieku: Geriatria)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Niska 14
Liczba łóżek ogółem
53
JEDNOSTKA

› Centrum Diagnostyki Obrazowej (Tomaszów Mazowiecki)

Rozpoczęcie działalności: 1/Sierpień/2014 (00:00)
W dalszej części znajdziesz szczegółowe informacje na temat poradnii i innych komórek organizacyjnych działających w ramach jednostki Centrum Diagnostyki Obrazowej (Tomaszów Mazowiecki) w Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
#5. Centrum Diagnostyki Obrazowej
Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
 •  Strona www:
#066. Pracownia RTG
Specjalność:
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Świadczenia:
• HC.4.2.3 (Rentgenodiagnostyka: Radiologia i diagnostyka obrazowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#067. Pracownia USG
Specjalność:
Pracownia USG
Świadczenia:
• HC.4.2.1 (USG: Radiologia i diagnostyka obrazowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#068. Pracownia tomografii komputerowej
Specjalność:
Pracownia tomografii komputerowej
Świadczenia:
• HC.4.2.2 (Tomografia komputerowa: Radiologia i diagnostyka obrazowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#069. Pracownia rezonansu magnetycznego
Specjalność:
Pracownia rezonansu magnetycznego
Świadczenia:
• HC.4.2.4 (Rezonans magnetyczny: Radiologia i diagnostyka obrazowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#070. Pracownia mammografii
Specjalność:
Pracownia mammografii
Świadczenia:
• HC.4.2.9 (Inne: Radiologia i diagnostyka obrazowa)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
#071. Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorób serca
Specjalność:
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Świadczenia:
• HC.4.2.9 (Inne: Kardiologia)
• HC.4.2.9 (Inne: Choroby wewnętrzne)
Adres
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
Liczba łóżek ogółem – Liczba wszystkich łóżek znajdujących się w komórce • Liczba łóżek IOM – Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej znajdujących się w komórce • Liczba łóżek INK – Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego znajdujących się w komórce • Liczba łóżek NOW – Liczba łóżek dla noworodków znajdujących się w komórce • Liczba inkubatorów – Liczba inkubatorów znajdujących się w komórce • Liczba dializ – Liczba stanowisk dializacyjnych znajdujących się w komórce • Liczba łóżek – Liczba miejsc pobytu dziennego znajdujących się w komórce
Wszystkie placówki...
POPULARNE
›  Piotrków Trybunalski: Samodzielny Szpital Wojewódzki Im.mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim
›  Bełchatów: Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii W Bełchatowie
›  Pabianice: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med
›  Łask: Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Łasku
›  Łask: Szpitale Powiatowe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
›  Sieradz: "Zdrowie" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Dobroń: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia W Dobroniu
›  Tomaszów Mazowiecki: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Petrykozy: Hubert Czerniak Gabinet Włączamy Myślenie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Tuczna: Kędzierski Jerzy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia W Tucznej
›  Zduńska Wola: Anmed Anna Spalińska
›  Rzeszów: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św.jadwigi Królowej W Rzeszowie
›  Gorzkowice: Iwona Ślęzak "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" - Poradnia Medycyny Rodzinnej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Tychy: Marek Grodzki
›  Janikowo: Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Spółka Cywilna Joanna Stachura Wojciech Stachura
›  Konstantynów Łódzki: Spółdzielnia Inwalidów Zgoda
›  Łódź: Mag-Med Gabinet Medycyny Estetycznej Laseroterapii I Rehabilitacji Marzena Maciaszek
›  Warszawa: Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski
›  Łódź: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego W Łodzi
›  Opoczno: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" S.c. Paweł Czekański, Barbara Kosno, Marek Orciuch
›  Białystok: Centrum Ginekologii, Endokrynologii I Medycyny Rozrodu "Artemida" Domitrz I Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy
›  Radomsko: Iwona Godzik
›  Konstantynów Łódzki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Konstantynowie Łódzkim
›  Zgierz: Marcin Cabaj
›  Wieluń: Nzoz Bomed Sławomir Bąk, Michał Bąk S.c.
›  Siedlce: Familia Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Izabella Kamont
›  Wiewiórów: Clinica "Kowal-Med" S.c.
›  Łódź: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego W Łodzi
›  Łódź: "Business 15" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie Rodziny" Sp.z O.o.
›  Piotrków Trybunalski: Soft Dent Stomatologia Monika Malec-Jakubowska
›  Lututów: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Lututowie
›  Łódź: Mikomed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Żychlin: "Luxmedica" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: Maryla Drynkowska-Panasiuk Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
›  Skierniewice: Przychodnia Rawka S.c. A.kozłowska, P.tokarzewski
›  Łódź: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" W Łodzi
›  Radomsko: Centrum Rehabilitacji Dzieci I Dorosłych Grawitacja Rafał Cyganek & Denis Pasz S.c.
›  Łódź: "Super-Med" Zakład Opieki Zdrowotnej S.c. Iwona Jarosz-Śnieżek, Tadeusz Śnieżek
›  Łowicz: Zespół Opieki Zdrowotnej W Łowiczu
›  Łódź: Grażyna Madej
›  Elbląg: Laboratorium Analiz Medycznych D.s.wadeccy & I.p.kulkowscy S.c.
›  Zduńska Wola: Spomed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: Eskulap Medica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Sieradz: Primamed S.c. Hanna Świtkowska Barbara Krzywańska
›  Łódź: Ewa Wróbel-Nadel Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ledan"
›  Łódź: Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
›  Radomsko: Alicja Rudek
›  Warszawa: Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" Spółka Akcyjna
›  Lubin: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży W Lubinie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: Poradnia "Multimedyk" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łódź: "Fundacja Słonie Na Balkonie"
›  Kalisz: "Arsmedica" Spółka Partnerska Lekarzy Andrzejczak, Krawczyk-Kubisiak, Lisowski
›  Widawa: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Widawie
›  Tomaszów Mazowiecki: Zakład Usług Medycznych "Medrom" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Łowicz: Paweł Szwarocki, Nzoz Balmedica
›  Łódź: "Fundacja Z Aspi-Racjami"
›  Łęczyca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Helikon Podmiot Leczniczy Lek.stom. Zylia Lisowska
›  Bolesławiec: Bolsmed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Rosanów: Hypnos Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Radomsko: Volver Stomatologia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Wielgomłyny: Gminny Ośrodek Zdrowia W Wielgomłynach
›  Kutno: "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Drużbice: Elżbieta Krawczyk
›  Łódź: Postamedica M. K. Zarzyccy Spółka Jawna
›  Tomaszów Mazowiecki: Justskin Justyna Bujnowicz-Szymczak
›  Łódź: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
›  Kutno: "Rodzina" Józef Iskra, Bożena Wójcińska Spółka Jawna
›  Lubochnia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Lubochni Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Łask Wiadomości Pogoda Łask Magazyn Ogłoszenia #ŁódzkieDni Wybory2023 WyboryUE

Motoryzacja Poradniki motoryzacja Zdrowie Poradniki zdrowie Szpitale łódzkie

Przyczepy sklep Biznes Części i akcesoria Rowery wynajem

Ogłoszenia praca Zawody praca Ogłoszenia samochody

Tagi Pomoc Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Discord

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
Konto @  Ogłoszenia ☈ 
Sklep przyczepy samochodowe moto części akcesoria do kupienia Kolumna24
REKLAMA