Wybory Samorządowe 2023 kiedy: kandydaci wyniki online wyborów Kolumna24

Najbliżej planowe wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2023 roku, kiedy do urn wyborczych pójdą mieszkańcy całej Polski z poszczególnych gmin, aby wybrać swoich wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz lokalnych radnych. To właśnie u podstaw demokracji, tej na najnoższym szczeblu, na przestrzeni wielu lat i w różnych zakątkach świata leżą wybory samorządowe. Należą one w naszym kraju do największych ze względu na dużą liczbę kandydatów, na których możemy zagłosować podczas dnia wyborczego. Wybory samorządowe 2023 odbędą się niebawem przez co już teraz przygotowane zostały dla naszych czytelników różne poradniki o poszczególnych gminach w Polsce oraz sposobach głosowania. Nie czekaj dłużej tylko sprawdź już dzisiaj kiedy się odbędą wybory samorządowe do organów samorządu terytorialnego w Polsce!

WYBORY 2023WYBORY RZESZÓW 2021WIADOMOŚCI WYBORY

Nowe województwo mazowieckie bez Warszawy! Czy odbędą się wybory samorządowe?

Świnoujście wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Prezydent Świ

Szczecin wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Prezydent Szczec

Koszalin wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Prezydent Koszal

Węgorzyno wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Węgor

Resko wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Resko (ło

Radowo Małe wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Wójt Radowo M

Łobez wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Łobez (ło

Dobra wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Dobra (ło

Wałcz wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Wójt Wałcz (wałecki

Tuczno wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Tuczno (

Mirosławiec wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Mir

Człopa wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Człopa (

Wałcz wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz Wałcz (wa

Świdwin wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Wójt Świdwin (świ

Sławoborze wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Wójt Sławoborz

Połczyn-Zdrój wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Burmistrz P

Brzeżno wybory samorządowe 2023 - wyniki głosowania Wójt Brzeżno (świWybory samorządowe w Polsce 2018 - 2023: kiedy odbędą się następne wybory samorządowe?


Ostatnie wybory samorządowe w Polsce odbyły się na przełomie października i listopada 2018 roku. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbyła się 21 października, natomiast druga tura wyborów na włodarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się dwa tygodnie później – 4 listopada. W wyborach samorządowych wybierani byli wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy. Kolejne wybory samorządowe odbędą się w 2023 roku i podobnie będziemy wybierali włodarzy naszych miejscowości oraz przedstawicieli do wszelkich rad miejskich i gminnych oraz w skali województwa do sejmików.

Obecna kadencja na niższych szczeblach samorządowych trwa obecnie 5 lat. Wynika to zmian w prawie, jakie zostały wprowadzone przed ostatnimi wyborami. Z innych istotnych zmian było wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z nowelą kodeksu wyborczego.

Ostateczna frekwencja w wyborach samorządowych 2018 wyniosła w skali kraju w pierwszej turze 54,90% natomiast w drugiej turze była mniejsza i wyniosła 48,83%. Jak będzie w najbliższych wyborach samorządowych w 2023 roku? Patrząc na to co dzieje się w wyborach prezydenckich 2020 można się spodziewać bardzo wysokiej frekwencji wyborczej, zwłaszcza że z wyborów na wybory rośnie udział Polaków we wszelkich demokratycznych działaniach.

Samorząd lokalny - wybory, prawo, finanse i administracja publiczna


Samorząd jest to sprawowanie rządów w pewnym ograniczonym zakresie spraw administracyjnych i na pewnym ograniczonym obszarze terytorium państwowego przez samo społeczeństwo czyli miejscową ludność, a nie przez organy państwowej władzy wykonawczej. Samorząd stosuje się zatem do spraw lokalnych o charakterze administracyjnym. Samorząd nie oznacza wykonywania rządów w całym państwie przez naród (ogół obywateli państwa). Samorząd różni się od autonomji tym, iż nie posiada władzy ustawodawczej. Ma prawo jedynie wydawać rozporządzenia i uchwały na podstawie i w granicach obowiązujących praw. Czy samorząd jest wskazany lub nie, jakie sprawy lokalne mają być powierzone samorządowi, a jakie państwu, to są kwestie, które mogą być rozstrzygane w każdym poszczególnym przypadku a nie ogólnie i teoretycznie. Wszystko tu zależy od charakteru narodu, jego historycznego rozwoju, od warunków czasu i miejsca, od konstytucji, jaka się w danym narodzie i państwie ustaliła. Można by naj, być poruszane takie sprawy, które nie przekraczają możliwości (intelektualnej, politycznej, ekonomicznej...) miejscowej ludności i które nie dotyczą interesu narodu i państwa, jako całości. Z tego wynika, iż samorząd nie może i nie powinien mieć charakteru funkcji politycznej, albowiem polityka powinna się kierować myślą o całości, a przewodnią zasadą samorządu jest zaspokajanie potrzeb lokalnych. Wprowadzanie więc do samorządu, do jego organizacji i funkcjonowania zasad i metodż ycia politycznego (stosowanie analogicznego systemu wyborczego do ciał samorządowych i do parlamentu) jest zasadniczym błędem, który doprowadza do zapoznania właściwej roli ciał samorządowych. Samorząd wykonywany bywa z reguły przez wybranych przez miejscową ludność funkcjonarjuszy samorządnych i przez kolegjalne ciała samorządne, pochodzące z wyboru.

Zależnie od obszaru terytorjalnego, na który rozciąga się samorząd, różne bywają stopnie organizacyjne, a więc: samorząd gminnv,miejski,samorząd powiatowy czy wojewódzki. Samorząd gminny należy uważać za podstawowy i naturalny, który w wielu krajach rozwija się samorzutnie, przechodził kresy rozkwitu i upadku i doprowadził bądź do ustalenia się samorządnego ustroju lokalnego, bądź do skupienia całej administracji w ręku organów państwowych. Za typ państwa samorządnego uznać należy w pierwszym rzędzie Anglię, dalej Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (charakter demokratyczny samorządu). Francja jest przykładem państwa, w którym cała administracja spoczywa w ręku funkcjonarjuszy państwowych. W dawnej Polsce samorząd osad wiejskich i miast w okresie średniowiecznym był silnie rozwinięty, ale później uległ znacznemu skrępowaniu i dopiero Sejm czteroletni w końcu XVIII wieku próbował go specjalnymi ustawami unormować i zreformować. Polska, od budowana po I wojnie światowej, znalazła na swych ziemiach różny ustrój samorządowy, wprowadzony przez trzy państwa rozbiorcze. Pierwszym dążeniem rządu i Sejmu polskiego było zdemokratyzowanie ciał samorządowych przez wprowadzenie powszechnego, tajnego i proporcjonalnego systemu wyborczego. Przystąpiono także do opracowania ustaw, normujących jednolicie organizację samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. W tym przejściowym okresie funkcjonowanie dotychczasowego samorządu było bądź zmienione, bądź wstrzymane.

Stosunek władz samorządowych do władz państwowych w różnych państwach różnie jest unormowany. W państwie nowożytnym oustalonym zwierzchnictwie państwowym i ozorganizowanej praworządności samorząd funkcjonuje pod zwierzchnictwem i kontrolą państwa, a zakres powierzonej rządom władzy należycie przez prawo jest określony. Kontrola państwa nad samorządem może być bardziej lub mniej ścisła. W każdym razie kontrola ta nie powinna iść tak daleko, ażeby organy państwowe miały prawo badać i kwestjonować stosowność wydanych przez ciała samorządowe rozporządzeń i zarządzeń. Tego rodzaju ingerencja państwa kwestjonuje znaczenie i potrzebę wogóle ustroju samorządowego. Normalnie kontrola państwa powinna się ograniczać do nadania prawności działaniom samorządu.

Samorząd do swojego funkcjonowania potrzebuje specjalnych, często bardzo wielkich funduszy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kandydaci i wyniki głosowania online Kolumna24

Śleź najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Wiele wydarzeń kreowanych jest w UE właśnie przez Parlament Europejski, który stanowi jedną z najważniejszych unijnych instytucji, odpowiednikiem krajowego parlamentu. Sama Unia Europejska - inaczej mówiąc unia gospodarczo polityczna w składzie 28 państw europejskich, powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Oprócz wiadomości z bieżącymi wydarzeniami z Unii Europejskiej, w Magazynie Kolumna24 znajdziesz także wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 oraz kandydatów podczas majowego głosowania.

Aktywne uczestnictwo polskich europosłów w strukturze unijnych instytucji jest bardzo istotne dla Polski, pod kątem możliwości kreowania pozytywnego wizerunku naszego kraju w Europie, promocji stanowiska Polski na arenie międzynarodowej, a także wpływania na decyzje urzędników Unii Europejskiej. Warto wykorzystać szansę jaką daje Parlament Europejski tworzenia unikalnej polityki.Kiedy się odbędą wybory samorządowe w Polsce z głosowaniem na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta?

Według aktualnego kodesu wyborczego - prawa wyborczego w Polsce, najbliższe wybory samorządowe odbędą się jesienią 2023 roku. W zasadzie w tym też roku, zaplanowane są wybory parlamentarne, dlatego jesienią czeka nas iście wyborczy maraton, który w całości będzie relacjonowany na naszej stronie informacyjnej. Wybory samorządowe sprowadzają się do głosowania na kandydatów, którzy ubiegają się o stanowiska samorządowe do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz organów wykonawczych poszczególnych gmin czyli – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.


Jaki jest cel Parlamentu europejskiego w Unii Europejskiej?

Do głównych zadań Parlamentu Europejskiego należy stanowienie prawa w Unii Europejskiej. Chyba najistotniejszą kwestią z pośród wszystkich zadań, zwłaszcza dla poszczególnych państw członkowskich, jest uchwalanie budżetu. Parlament Europejski posiada także funkcję opiniodawczą, jednak decyzje te nie są wiążące dla innych instytucji.


Ilu jest polskich posłów w Parlamencie europejskim 2019 - 2024?

Obecnie w Parlamencie Europejskim w kadencji 2019 - 2024 Polskę reprezentuje 52 europosłów. Ostatnie wybory do Europarlemntu odbyły się 26 maja 2019 roku, po których Polskę reprezentują następujące partie Prawo i Sprawiedliwość (24 europosłów), Solidarna Polska (2 europosłów), Porozumienie Jarosława Gowina (1 europoseł), Platforma Obywatelska RP (14 europosłów), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 europosłów), Sojusz Lewicy Demokratycznej (5 europosłów), Wiosna Roberta Biedronia (2 europosłów), Niezależni (1 europoseł).


Eurowybory - jedne z największych demokratycznych wyborów na świecie


Pierwsi wyborcy oddali w czwartek głos na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W drugich co do wielkości demokratycznych wyborach na świecie, zaraz po wyborach w Indiach, ponad 400 milionów ludzi może wybrać 751 posłów i posłanek, którzy rozpoczną swoją pracę w lipcu.


Europosłowie będą odpowiedzialni nie tylko za kierunek, w którym zmierzać będzie europejska polityka przez następne pięć lat, ale również za wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej, władzy wykonawczej Unii Europejskiej.Głosowaniem w Holandii i Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek eurowybory. W całej UE prawo głosu ma 426 mln osób, najwięcej, bo niemal 65 mln, w Niemczech, najmniej w Luksemburgu - 284 tys.

Każdy kraj ma ustaloną, uzależnioną od liczną ludności, liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego: od sześciu w przypadku Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w przypadku Niemiec.Łącznie ustępujący PE ma 751 europosłów, co jest traktatowym maksimum. Ponieważ Wielka Brytania bierze udział w wyborach, liczba posłów wybieranych w każdym państwie członkowskim będzie taka sama jak w 2014 r.

Niemniej, po wycofaniu się Zjednoczonego Królestwa z UE, niektóre z 73 brytyjskich mandatów zostaną redystrybuowane między innymi państwami członkowskimi. Polsce przypadnie jeden dodatkowy mandat. Natomiast całkowita łączna liczba miejsc zostanie zmniejszona do 705.

W głosujących najwcześniej Wielkiej Brytanii i Holandii udział w wyborach do PE jest dobrowolny. W pięciu państwach członkowskich UE głosowanie będzie jednak obowiązkowe. W Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, Grecji i na Cyprze prawny obowiązek głosowania dotyczy zarówno obywateli UE, jak i zarejestrowanych obywateli państw trzecich.Europosłowie wybierani są zgodnie z krajowymi systemami wyborczymi, ale kraje UE muszą przestrzegać pewnych wspólnych przepisów unijnych, takich jak reprezentacja proporcjonalna.

Zgodnie z ogólną zasadą wyborcy mogą wybierać między partiami politycznymi, indywidualnymi kandydatami lub jednym i drugim. Podczas gdy w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce, wyborcy mogą głosować tylko na listę, bez możliwości zmiany kolejności kandydatów na tej liście (lista zamknięta), w innych państwach członkowskich mogą wyrazić swoje preferencje dla jednego lub więcej kandydatów (głosowanie preferencyjne).

Zamiast systemu list, niektóre państwa członkowskie stosują pojedynczy głos podlegający przeniesieniu. W ramach tego systemu wyborca ma jeden głos, ale może uszeregować kandydatów według kolejności pierwszego, drugiego, trzeciego itd. wyboru. Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać minimalną liczbę głosów.Podczas gdy w większości państw członkowskich terytorium kraju stanowi jeden okręg wyborczy w wyborach europejskich, niektóre państwa członkowskie podzielono się na wiele okręgów wyborczych. Obok Polski są to: Belgia, Irlandia, Włochy i Wielka Brytania.

Prawo UE zezwala państwom członkowskim na ustalenie progów do 5 proc. wszystkich oddanych głosów jako warunku przyznania komitetowi miejsc w Parlamencie Europejskim. Tego rodzaju formalne progi istnieją w 14 państwach członkowskich, w tym także w Polsce. Nie wszędzie mają jednak wartość maksymalną 5 proc, jak w naszym kraju.

Minimalny wiek uprawniający do głosowania i kandydowania w wyborach europejskich jest określony przez prawo krajowe. Wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat w niemal wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Grecji, gdzie wiek głosowania wynosi 17 lat, oraz Austrii i Malty, w których wiek głosowania wynosi 16 lat. Minimalny wiek niezbędny do kandydowania w wyborach europejskich jest bardzo zróżnicowany i wynosi od 18 do 25 lat; w Polsce – 21.

Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi przez PE prognozami podziału miejsc po wyborach (obejmującymi 28 państw) rewolucji w Parlamencie Europejskim nie będzie.

Największa grupa w PE - Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci/EPL) może liczyć na 24 proc. poparcia, co przekłada się na 180 mandatów.

Drugą siłą w PE pozostanie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) z poparciem 19,8 proc. wyborców, która obsadzi 149 mandatów.Koleje miejsce przypadnie grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), której ostatnie prognozy dają 10,1 proc. poparcia i 76 mandatów.Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) według najnowszej prognozy mogą liczyć na 8,8 proc. poparcia i 66 miejsc w PE.

Innym grupom marcowe sondaże dają od 45 do 62 mandatów.Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich krajach UE między czwartkiem a niedzielą. Dokładny dzień głosowania określają państwa członkowskie. W piątek, który będzie drugim dniem głosowań, do urn wyborczych pójdą mieszkańcy Irlandii. Tego dnia rozpocznie się również dwudniowe głosowanie w Czechach. Polacy, tak jak obywatele większości unijnych krajów, zagłosują w niedzielę.Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln mieszkańców naszego kraju. Ci, którzy wezmą udział w wyborach, wyłonią 52 europosłów, jeden mandat będzie jednak zamrożony do momentu finalizacji brexitu.

Czy odbędą się wybory samorządowe 2021 na mazowszu? Dlaczego w Polsce ma powstać 17 województwo z wyłączoną Warszawą?


Od jakiegoś czasu bardzo dużo mówi się o tym, że dojdzie do podziału administracyjnego mazowsza i w konsekwencji zostaną utworzone dwa nowe województwa. Jedno będzie obejmowało Warszawę i ościenne powiaty, a drugie województwo obejmie resztę starego mazowieckiego gdzie zostanie wyznaczone nowe miasto na stolicę. Z przecieków prasowych mówi się o Radomiu, Płocku bądź Siedlcach. Póki co nie ma żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2021 roku na mazowszu, jednak jest to bardzo realne zważywszy na fakt, że projekt ten jest wyborczą obietnicą Prawa i Sprawiedliwości.

Po 1989 roku wybory samorządowe składają się na głosowanie na Burmistrza/Wójta, do Rady Miasta/Rady Gminy, do Rady Powiatu oraz do Sejmiku Województwa. W zależności od ilości mieszkańców w danej miejscowości badź gminy, wybieramy określoną ilość radnych. Czekamy na przyszłe wybory samorządowe Łask 2023 i więcej aktualnych wiadomości politycznych...!

Przygotuj się na wybory samorządowe 2020 w województwie mazowieckim, w których wybierzesz swoich przedstawicieli do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Za zarządzanie województwem mazowieckim odpowiadają władze samorządowe oraz wybrane organy administracji rządowej. Uściślając to zagadnienie, władza samorządowa na mazowszu należy do sejmiku województwa, który wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Organem wykonawczym województwa mazowieckiego jest urząd marszałkowski, na czele którego stoi marszałek wybierany przez sejmik wojewódzki.

Natomiast władzę centralną czyli rząd reprezentuje w województwie mazowieckim - urząd wojewódzki z wojewodą, który powoływany jest przez premiera rządu. To wojewoda sprawuje nadzór nad legalnością prac sejmiku województwa mazowieckiego.

Stolicą województwa mazowieckiego jest dzisiaj Warszawa, jednak może to się zmienić po planowanych wyborach samorządowych w 2020 roku, które miały by na celu wyłączenie Warszawy i stworzenie z niej kolejnego, 17 województwa w Polsce. Województwa swoje nazwy zaczerpnęły od nazwa regionów geograficzno - historycznych lub od nazw miast.

Na dzień dzisiejszy województwo mazowieckie jest największym regionem w Polsce rozpatrując to pod kątem podziału administracyjnego naszego kraju. Mazowieckie obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km2 i według danych z końca 2019 roku jego terytorium zamieszkiwało około 5,4 miliona mieszkańców. Siedzibą władz województwa mazowieckiego jest Warszawa, zarazem stolica Polski. Zgodnie z dzisiejszym podziałem administracyjnym, w skład województwa mazowieckiego wchodzi 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu. Powiaty dzielą się na 314 gmin – 35 miejskich, 53 miejsko-wiejskie i 226 wiejskich.

Wybory samorządowe 2023 - gmina jako wspólnota mieszkańców z określonym terytorium i prawem do samostanowienia!


Działalność gminy jako wspólnoty mieszkańców z określonego terytorium jest szczegółowo określona przez odpowiednie ustawy, w szczególności tą o samorządzie gminnym. Już na samym początku możemy się dowiedzieć, że gmina jako jednostka podziału terytorialnego w Polsce, posiada swoją osobowość prawną i gmina - wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Swoją niezależność każda gmina w Polsce ma potwierdzoną poprzez ochronę sądową. Wszystkie gminy w naszym kraju określają swój ustrój, poprzez wpisanie go do statutu. Dokument taki zawsze dostępny jest w przestrzeni publicznej do zapoznania się z nim. Statuj gminy uchwalany jest przez odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialneg, a w dodatku kiedy dana gmina ma więcej niż 300 000 mieszkańców, to musi być on uzgodniony wcześniej z Prezesem Rady Ministrów (Premier).

Sam podział terytorialny w Polsce jest ustalany przez Radę Ministrów, co praktycznie przekłada się na ustalenie granic danej gminy. Ponadto Rada Ministrów nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice. Dodatkowo na podstawie określonych przepisów prawa, Rada Ministrów ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. Ustalenie i zmiana granic terytorium określonej gminy powinno w ostateczności nadac jej możliwie jednorodny układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniając wiezi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Idąc dalej, decyzje na szczeblu krajowym powinny w efekcie danej gminie umożliwić wykonywanie zadań publicznych. W podobnym tonie wypowiedział się ustawodawca w kwestii nadania gminie lub miejscowości statusu miasta. Zgodnie z tym, ustalenie granic miasta i ich ewentualne zmiany powinny być wykonane w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

W ogólnym rozumieniu podziału terytorialnego w Polsce, gmina stanowi najmniejszą jednostkę takiego podziału. Jednak oprócz niej, ustawa dopuszcza stworzenie tzw. jednostki pomocniczej dla gminy, która jest jej integralną częścią. Mowa tutaj o sołectwach oraz dzielnicach, osiedlach i innych. Sołectwo lub inna jednostka pomocnicza gminy może utworzyć rada gminy, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych lub z inicjatywy mieszkańców. Szczegóły tworzenia lub usuwania takiej jednostki pomocniczej określa statut danej gminy. W ten oto sposób, mieszkańcy lokalnej społeczności, mogą kreować politykę gminy oddolnie i wpływać na jej zarządzanie przez lokalnych polityków.

Wiadomości Euro2021 Newsroom Wybory2023 Łódź Sieradz ZduńskaWola Zdrowie Biznes Samochody

Zdrowie Placówki medyczne Poradniki zdrowie Ochrona zdrowia Zakupy zdrowie

Biznes i finanse Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

Zakupy i oferty Zegarki Meble Dom i ogród Survival Zdrowie i uroda

Laptopy Magazyn Dell MSI Samsung Lenovo Wszystkie modele

Przyczepy samochodowe Magazyn o przyczepach Regiony sklep Caravaning

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Polityka prywatności Regulamin serwisu Artykuły Kategorie Produkty Regiony Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2021 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Samochody   •   Meble •   Euro2021 •   Przyczepy •   Regiony •   Praca •   Biznes •   Zdrowie•   Zakupy •   MagLap •   Laptopy Wiadomości •   Menu  •   Zakupy  MagLap