Urząd Skarbowy w Kutnie Krajowa Administracja Skarbowa łódzkie

Przeglądasz właśnie podstawowe informacje o Urząd Skarbowy w Kutnie, który wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej na terenie województwa łódzkie. Ponadto na stronie znajdziesz najnowsze informacje gospodarczo - finansowe z portalu informacyjnego Kolumna24, dla osób szczególnie zainteresowanych tematem Urząd Skarbowy w Kutnie - Dr. Antoniego Troczewskiego 12 w regionie łódzkie.
FIRMY WALUTY PODATKI GOSPODARKA TRANSPORT INNOWACJE KORONAWIRUS POLITYKA UBEZPIECZENIA FINANSE OSOBISTE

KONKTAT
Urząd Skarbowy w Kutnie
Kod wewnętrzny: 1005
Typ urzędu: US
Region: łódzkie
Urząd Skarbowy w Kutnie
Adres: 99-300 Kutno
Ulica: Dr. Antoniego Troczewskiego 12
Region: łódzkie
Kontakt
Telefon: (24) 355-61-00
FAX: (24) 355-65-65
E-mail: us.kutno@mf.gov.pl
WWW: www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kutnie
GOSPODARKA
BioMaxima chce wprowadzić na rynek testy antygenowe do wykrywania SARS-CoV-2 Biznes Kolumna24

BioMaxima chce wprowadzić na rynek testy antygenowe do wykrywania SARS-CoV-2

PRCH: ewentualne, dalsze ograniczanie handlu wz. z epidemią - nieuzasadnione Biznes Kolumna24

PRCH: ewentualne, dalsze ograniczanie handlu wz. z epidemią - nieuzasadnione

Śląskie: kolejne zakażenia koronawirusem w kopalniach PGG i JSW Biznes Kolumna24

Śląskie: kolejne zakażenia koronawirusem w kopalniach PGG i JSW

Senat przyjął nowelizację budżetu na 2020 r. i zgłosił do niego poprawki Biznes Kolumna24

Senat przyjął nowelizację budżetu na 2020 r. i zgłosił do niego poprawki

Poczta Polska oddelegowała 20 konsultantów do infolinii GIS Biznes Kolumna24

Poczta Polska oddelegowała 20 konsultantów do infolinii GIS

Zagórski: ponad 1,2 mln użytkowników aplikacji Stop Covid Biznes Kolumna24

Zagórski: ponad 1,2 mln użytkowników aplikacji Stop Covid

Gowin: pracujemy nad strategiami wsparcia dla gospodarki na najbliższe 6-9 miesięcy Biznes Kolumna24

Gowin: pracujemy nad strategiami wsparcia dla gospodarki na najbliższe 6-9 miesięcy

Posłowie PiS złożyli projekt noweli ustawy o COVID-19; zakłada m.in. dodatkowe świadczenia postojowe Biznes Kolumna24

Posłowie PiS złożyli projekt noweli ustawy o COVID-19; zakłada m.in. dodatkowe świadczenia postojowe

Inżynierowie z PGG stworzyli program wspomagający sanepid Biznes Kolumna24

Inżynierowie z PGG stworzyli program wspomagający sanepid

Wszystkie biznes...
URZĘDY
Łódzki Urząd Skarbowy w ŁodziUrząd Skarbowy w PajęcznieUrząd Skarbowy w ŁęczycyUrząd Skarbowy w WieruszowieUrząd Skarbowy w ZgierzuUrząd Skarbowy w Zduńskiej WoliUrząd Skarbowy w WieluniuUrząd Skarbowy w Tomaszowie MazowieckimUrząd Skarbowy w SkierniewicachUrząd Skarbowy w SieradzuUrząd Skarbowy w Rawie MazowieckiejUrząd Skarbowy w RadomskuUrząd Skarbowy w PoddębicachUrząd Skarbowy w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Skarbowy w PabianicachUrząd Skarbowy w OpocznieUrząd Skarbowy Łódź - WidzewUrząd Skarbowy Łódź - ŚródmieścieUrząd Skarbowy Łódź - PolesieDrugi Urząd Skarbowy Łódź - GórnaPierwszy Urząd Skarbowy Łódź - GórnaDrugi Urząd Skarbowy Łódź - BałutyPierwszy Urząd Skarbowy Łódź - BałutyUrząd Skarbowy w ŁowiczuUrząd Skarbowy w ŁaskuUrząd Skarbowy w KutnieUrząd Skarbowy w GłownieUrząd Skarbowy w BrzezinachUrząd Skarbowy w BełchatowieIzba Administracji Skarbowej w Łodzi
REGIONY
Urzędy skarbowe dolnośląskieUrzędy skarbowe kujawsko-pomorskieUrzędy skarbowe lubelskieUrzędy skarbowe lubuskieUrzędy skarbowe mazowieckieUrzędy skarbowe małopolskieUrzędy skarbowe opolskieUrzędy skarbowe podkarpackieUrzędy skarbowe podlaskieUrzędy skarbowe pomorskieUrzędy skarbowe śląskieUrzędy skarbowe świętokrzyskieUrzędy skarbowe warmińsko-mazurskieUrzędy skarbowe wielkopolskieUrzędy skarbowe zachodniopomorskieUrzędy skarbowe łódzkie

Krajowa Administracja Skarbowa Urząd Skarbowy w Kutnie [1005] łódzkie Kolumna24


Do podstawowych zadań Urząd Skarbowy w Kutnie [1005] łódzkie, który wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce, należy przede wszystkim przestrzeganie przepisów skarbowych w Polsce. Urząd Skarbowy w Kutnie [1005] działający w województwie łódzkie ma za zadanie realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na rzecz państwa. Ponadto Urząd Skarbowy w Kutnie realizuje dochody z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów do i z Polski. Jednocześnie Urząd Skarbowy w Kutnie o kodzie wewnętrznym [1005] w wojewódzie łódzkie zapewnia obsługę i wsparcie podatnika oraz płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. Tak samo jak ten urząd skarbowy w Kutno, również inne odpowiadają za wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych.

Dla osób, które po raz pierwszy styknęły się z pojęciem KAS (Krajowa Administracja Skarbowa w Kutno) warto wiedzieć, że wchodzący w jej skład Urząd Skarbowy w Kutnie stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą podstawowe zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Urząd Skarbowy w Kutnie Podatki jako przymusowe świadczenia na rzecz państwa łódzkie Kolumna24


Podatkito przymusowe świadczenia, nakładane przez państwo na społeczeństwo i na ludność swego terytorium celem uzyskania środków, niezbędnych dla jego egzystencji i działalności. Stosownie do dzisiejszego nowożytnego poglądu na istotę państwa, jedynym racjonalnym uzasadnieniem podatków są potrzeby państwa, działającego w imieniu i w interesie narodu. Dla zaspokojenia tych potrzeb państwo ma prawo nakładać podatki z tytułu swej władzy zwierzchniczej. Zwierzchnictwo państwa dotyczy w pierwszym rzędzie własnych obywateli, ale w pewnej mierze rozciąga się na wszystko i wszystkich, co się na jego terytorium znajduje (zwierzchnictwo terytorialne).

Stąd wynika, że podatnikiem, t.j. ponoszącym ciężar podatku, jest nie tylko poddany państwa, ale może nim być w pewnych warunkach także cudzoziemiec (np. jeśli ma przedsiębiorstwo przemysłowe w obcym kraju, dokonywa tam tranzakcyj majątkowych, spożywa tytoń lub cukier, obłożony akcyzą...). Dawniej, przy innym poglądzie na państwo i innych ustrojach państwowych, uzasadniano podatki w sposób odmienny. Widziano w nich bądź świadczenie umowne o charakterze prywatno-prawnym, zawarte między monarchą a stanami (jak w państwie średniowiecznym), bądź chwilową pomoc, udzieloną państwu w chwilach niebezpieczeństwa i kryzysu, bądź częściową opłatę za usługi, które państwo swym obywatelom wyświadcza, bądź pewien rodzaj premii asekuracyjnej. Wszystkie powyższe uzasadnienia należą dziś do historoi i nie stosują się do państwa nowożytnego.

Istnieją różne klasyfikacje podatków. Nie wszystkie one są uzasadnione, a w praktyce bywają rozmaicie pojmowane. Przytoczymy tutaj najważniejsze. Rozróżniają więc: podatki bezpośrednie i pośrednie. Podział ten nie jest zawsze jasny. Stosuje się go do sposobu pobierania, względnie nakładania podatku. Podatek więc będzie bezpośrednim, jeżeli jest nałożony bezpośrednio na osobę lub mienie podatnika, czyli inaczej, jeśli urząd skarbowy żąda bezpośrednio od pewnej osoby uiszczenia przypadającego na nią według fasji podatku (jak np. przy podatku osobisto dochodowym, gruntowym i katastralnym). Pośrednim zaś, kiedy urząd skarbowy nie zwraca się do właściwego podatnika, lecz pobiera podatek od innych osób, będących tylko płatnikami podatku (jak np. przy podatkach konsumcyjnych). Jednak w praktycznym zastosowaniu podział ten nie zawsze jest uzasadniony, gdyż np. niektóre podatki konsumcyjne, jak podatek od mieszkań czy samochodów, są podatkami bezpośrednimi.

odatki osobiste i rzeczowe. Pierwsze obciążają daną osobę i jej mienie (majątek, dochody), drugie — pewien kapitał, intraty, obrót i wymianę wartości bezwzględu na osobę właściciela, posiadacza lub użytkowcę. Podatki osobiste uwzględniają ogólną sytuację majątkową podatnika, gdy tymczasem podatki rzeczowe obciążają pewną, oderwaną od całości majątkowej, wartość rzeczowy. Podatek osobisto - dochodowy jest typowym podatkiem osobistym, podatek od kapitałów, złożonych w banku jest podatkiem rzeczowym. Podatek pogłówny obciąża osobę jako taką i nie uwzględnia jej sytuacji majątkowej.

Podatki ilościowe czyli kwotowe i podatki repartycyjne czyli rozdzielcze. Pierwsze ustanawiają stopę podatkową dla pojedynczej jednostki podatkowej lub pewnej klasy tych jednostek. Drugie oznaczają ogólną kwotę, którą dany podatek ma przynieść skarbowi, a rozdział tej kwoty na poszczególnych podatników pozostawia się bądź niższym organom skarbowym, bądź władzom samorządnym.

Podatki proporcjonalne i progresyjne. Jeśli stopa podatkowa jest nie zmienną przy każdej ilości opodatkowanych jednostek, podatek jest proporcjonalny. Jeśli stopa podatkowa rośnie szybciej od liczby opodatkowanych jednostek, podatek jest progresyjny. Podatek osobisto - dochodowy jest zwykle podatkiem progresyjnym.

Podatki zwyczajne i nadzwyczajne inaczej stałe i przejściowe. Dzisiaj regułą są podatki zwyczajne czyli stałe - dawniej często uchwalano podatki na pewien przejściowy okres czasu, z powodu naglących potrzeb państwowych. Między innymi angielski podatek osobisto - dochodowy, uchwalony został w 1798 roku na cele wojny z rewolucyjną Francją, zniesiony w 1802 roku, przywrócony w 1803 roku, zniesiony powtórnie i na zawsze w 1816 roku. Jednak w 1842 roku, po zniesieniu ceł ochronnych, musiał być wznowiony i istnieje po dziś dzień, zawsze jednak w charakterze nadzwyczajnym, gdyż corocznie uchwalany bywa przez parlament. Podczas I wojny światowej państwa walczące zmuszone były nakładać nadzwyczajne podatki wojenne.

Podatki pieniężne i świadczenia w naturze. Pierwsze sądzić regułą, drugie wyjątkiem. Podatki państwowe i samorządowe. Różnica między nimi polega na tym, że prawo ciał samorządowych do nakładania podatków nie jest samoistne, lecz wynika z wolii władzy państwa, które może je dowolnie normować i ograniczać. Państwo może pewne źródła opodatkowania oddawać wyłącznie na rzecz samorządu (system angielski i pruski) lub też zezwalać ciałom samorządowym na nakładanie dodatków do podatków państwowych (system francuski, austryjacki), wreszcie udzielać im dotacji z funduszy państwowych. W praktyce często spotykamy kombinacje tych systemów. W zależności od rodzaju opodatkowanego przedmiotu — podatki od własności nie ruchomej, od przemysłu i handlu, od dochodu, od przedmiotów spożycia i cła.

Jakim warunkom powinien odpowiadać racjonalny podatek? Adam Smith sformułował je w czterech zasadach: 1. Wysokość podatku powinna odpowiadać możliwości płatniczej płatnika. 2. Stopa podatku powinna być jasno określona, a termin płatności, sposób pobrania i wymierzona kwota powinny być ściśle określone. 3. Termin płatności powinien być dogodny dla płatnika. 4. Koszty pobrania podatku winny być możliwie najmniejsze, aby jak największa kwota podatków wpłynęła do skarbu państwa. Te cztery maksymy nie wyczerpują przedmiotu. Są jeszcze inne warunki. Tak więc, z prawnego punktu widzenia, podatki powinny być sprawiedliwe i powszechne. Sprawiedliwe czyli odpowiednio i równomiernie rozłożone na różne warstwy ludności i różne źródła dochodu. Powszechne czyli że cała ludność powinna płacić podatki, gdyż tylko wtedy mogą one w dostatecznej mierze pokryć wydatki państwa. Opodatkowanie choćby najwyższe jednej, najbogatszej warstwy ludności nie może dać nigdy tego rezultatu. Płacić muszą wszyscy, a uwolnieni od podatku mogą być tylko ubodzy, których utrzymuje dobroczynność publiczna lub których dochody zaledwie wystarczają na niezbędne wyżywienie się (minimum egzystencji). Z punku widzenia ekonomicznego, podatki nie powinny hamować rozwoju produkcji i bogactwa krajowego, a nawet w miarę możliwości powinny popierać ten rozwój (cło). Poza tym podatki powinny być elastyczne czyli tak wprowadzone, aby ich wydajność wzrastała równomiernie ze wzrostem wartości opodatkowanych przedmiotów. Wreszcie podatki muszą być różnolite, gdyż tylko wtedy wystarczyć mogą na zaspokojenia potrzeb państwowych. Jeden, choćby najidealniejszy podatek okaże się w praktyce nie wystarczający, gdyż daje podatnikowi łatwiej możliwość uchylenia się od obywatelskiego obowiązku.

Systempodatkowy, jaki w poszczególnych państwach obowiązuje, nie jest produktem jakiegoś z góry obmyślanego planu, lecz wypadkowym rezultatem długiego historycznego rozwoju. Nawet pobieżne zbadanie podatkowości w poszczególnych państwach nie może być tutaj dokonane. Odbudowane po I wojnie światowej państwo polskie odziedziczyło po państwach rozbiorczych trzy różne systemy podatkowe, obowiązujące po zaborze pruskim, austryjackim i rosyjskim. Przed władzami skarbowymi Polski stanęło trudne zadanie ujednolicenia tych systemów i skorygowania istniejącej nierównomierności obciążenia różnych źródeł wytwórczości i dochodowości w poszczególnych regionach. Do reformy skarbowej przystąpiono niezwłocznie, przyczym ideą przewodnią było nie kasowanie istniejących podatków, lecz uzupełnianie ich przez podatki istniejące już w innych obszarach. W lipcu 1920 roku wprowadzono w całej Polsce podatek ogólno dochodowy uzupełniony podatkiem majątkowym, który istniał już w zaborze pruskim i dawał dobre rezultaty. Pozostawiono jednak w dzielnicach zaboru austryjackiego i rosyjskiego istniejące tam podatki przychodowe , podnosząc znacznie stawki. Natomiast do dzielnicy pruskiej wprowadzono podatek od kapitałów i rent, który tam nie obowiązywał. Ujednolicono dalej podatek od zysków wojennych i podatek od obrotu. Zatrzymano w mocy istniejące podczas wojny monopole rządowe i wprowadzono nawet niektóre nowe. Nie osiągnięto jednak sprawiedliwego obciążenia wszystkich źródeł dochodu, nie odpowiadający zupełnie osiąganym z ziemi dochodom. Wskutek tego, a także wskutek znacznego spadku waluty i niesprawnego funkcjonowania administracji skarbowej, wydajność podatków w Polsce przez pierwsze trzy lata jej powojennego istnienia po odzyskaniu niepodległości była zupełnie nie wystarczająca a obciążenie podatkowe ludności, licząc na głowę, było niższe, niż przed wojną.
Temat dnia Polecane Polityka Karabach 2020 Wybory2023 WyboryUE Łódź Pabianice Sieradz Bełchatów

Zakupy i oferty Smartfony Rankingi produktów Cyberpunk2077 Części Motocyklowe

Biznes i finanse Podatki Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

EdukacjaBaza szkół

Przyczepy samochodowe Akcesoria do przyczep Magazyn o przyczepach Regiony sklep Transport

Zdrowie Poradniki zdrowie Wszystkie choroby Sanepid łódzkie Zabiegi medyczne

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenia praca Praca regiony Praca Łódź Praca Pabianice Praca Sieradz Zawody praca

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Pogoda   •   Regiony •   Przyczepy •   Samochody •   Edukacja•   Praca •   Biznes •   Zdrowie •   Zakupy Wiadomości •   Menu  Zakupy  
PASAŻ HANDLOWY 24H ›
Sklepy online