REWITALIZACJA ŁASK

Projekt Rewitalizacji Kolumny i wizja mieszkańców

Projekt Rewitalizacji Kolumny powstał dzięki inicjatywie mieszkańców dzielnicy Kolumna w Łasku i przedstawia wizję Miasta Ogrodu "Kolumna-Las" w przyszłości po zrealizowaniu poszczególnych zadań Projekt zakłada, że dzięki długofalowej realizacji planu rewitalizacji Kolumna stanie się ośrodkiem o charakterze rekreacyjnym i uzdrowiskowym, co zapewni rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny całego regionu.
Inicjatywa Rewitalizacji Kolumny to wizja jej mieszkańców, którzy dzięki wspólnym spotkaniom zebrali swoje pomysły i opracowali dokument, który zawiera pożądane cele.

Cele projektu Rewitalizacji Kolumny

Dokument Rewitalizacja Kolumny został stworzony przez mieszkańców Kolumny i w całości dostępny jest do wglądu w Internecie. Można w nim znaleźć informacje na temat idei jego powstania, podstawowe informacje o Kolumnie a przede wszystkim cele do realizacji w ramach projektu Rewitalizacja Kolumny.
Cele oddziałują na sfery - społeczną, gospodarczą, przestrzenną oraz kulturową. Dla wielu mieszkańców regionu dziedzictwo kulturowe Kolumny, dawnego Miasta Ogrodu, stanowi wartość sentymentalną i emocjonalną, które należy chronić. To także wartość historyczna, jako że Kolumna jest jednym z zaledwie kilkunastu miast ogrodów w Polsce. W przyszłości planowany jest rozwój infrastruktury turystycznej podnoszącej atrakcyjność Kolumny i okolic mającej wpływ na rozwój Kolumny jako miejscowości rekreacyjno-uzdrowiskowej promującej zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.
Bardzo ważną rolę w całym projekcie Rewitalizacji Kolumny odgrywają mieszkańcy regionu, którzy mają ogromny wpływ na realizację wymienionych zadań poprzez własne działania a także rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości. W rezultacie rozwój przedsiębiorczości w regionie będzie miał znaczący wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, co pomoże również przeciwdziałać patologiom społecznym.
Mieszkańcy odniosą także kolejne korzyści takie, jak zwiększenie atrakcyjności regionu do zamieszkania i inwestycji. Co bardzo ważne, współpraca przy realizacji wspólnych celów poprawi integrację różnych grup społecznych, współpracę mieszkańców, przedsiębiorców oraz urzędów. W ostateczności i chyba najważniejszym celem jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Łasku i okolic a poprzez zaangażowanie we współtworzenie otoczenia lepsze poszanowanie dóbr publicznych, prywatnych, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.
Rewitalizacja Kolumny to pomysł długofalowy i może być realizowany przez wiele podmiotów w tym mieszkańców, przedsiębiorców oraz władze lokalne. Nie małe znaczenie mają tutaj inwestorzy branży turystycznej, dla których nasz region stanie się atrakcyjnym miejscem do lokowania swoich inwestycji. W celu ich zainteresowania bardzo ważną sprawą jest stworzenie odpowiedniej bazy informacyjnej zawierającej materiały promocyjne oraz przygotowanie odpowiednich punktów i obiektów informacji turystycznej w regionie.
Dokumnet Rewitalizacja Kolumny 2015
WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24