ŁASK

Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja

Marcin Jankowski  •  8 maja 2016 (00:54)
W maju ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Łask, w których udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Łask. Własne opinie na temat projektu rewitalizacji Łasku można składać w formie papierowej i elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku do końca maja.
Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja
Zdjęcie:   
AUTOREKLAMA
Planujesz kupić nową przyczepę samochodową? A może tylko potrzebujesz przewieźć dowolną rzecz, która nie mieści się do Twojego samochodu? Przyjedź do punktu handlowego na Przygoniu przy ulicy Łąkowej 3 w gminie Dobroń. Wcześniej możesz zapoznać się z ofertą nowych przyczep i wypożyczalni na stronie internetowej Kolumna24.

Obszary w gminie Łask objęte rewitalizacją


Otwarte konsultacje społeczne na temat rewitalizacji Łasku i wybranych miejsc na terenie gminy odbędą się 11 maja 2016 roku o godzinie 1600 w Łaskim Domu Kultury przy ulicy Narutowicza 11. Każdy może przyjść na spotkanie i wyrazić swoją opinię na temat wyznaczonych obszarów, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli realny wpływ na rozwój swojego miasta Łask i okolicznych obszarów.

W projekcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która dostępna jest do wglądu na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Łask a także w wersji papierowej, zawarto podstawowe informacje na temat docelowych miejsc, które zostaną objęte rewitalizacją w latach 2016 - 2023. Są to między innymi Łask Centrum (6,6 ha), Łask ulica Kolejowa (1,3 ha), Rzeka Grabia (3,5 ha), Łask-Kolumna (90,2 ha), Borszewice Organistówka (1,5 ha), Orchów (3,8 ha) oraz Wiewiórczyn (3,1 ha). Dokładne miejsca i obszary oznaczone są na zdjęciach w naszej galerii poniżej tego wpisu.

Równocześnie z realizacją rewitalizacji wybranych obszarów zdegradowanych będzie działał - Komitet Rewitalizacji, którego podstawowym zadaniem będzie przygotowanie, prowadzenie i ocena całego procesu rewitalizacji na terenie gminy Łask. W udostępnionej dokumentacji określono, kto i na jakich warunkach będzie mógł wejść w skład Komitetu Rewitalizacji w Łasku.

Diagnoza obszarów zdegradowanych w gminie Łask


Na potrzeby całego projektu opracowano diagnozę terenów w gminie Łask przez Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa, która wskazuje obszary degradowane co ułatwi przeprowadzenie procesu rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777). Kwestie społeczne były podstawowym czynnikiem do wyznaczenia obszarów zdegradowanych. Pod uwagę wzięto także zjawiska środowiskowe, które wskazują przekroczenia norm.

Oprócz tego ważnym czynnikiem ułatwiającym zdefiniowanie obszaru do rewitalizacji jest liczba zabytków w danej jednostce administracyjnej. Z przeprowadzonej diagnozy jasno wynika, że najwięcej wpisanych zabytków do ewidencji było na terenie dzielnicy Łask-Kolumna - 98 obiektów (dane z 2015 roku). W Łasku bez uwzględnienia dzielnicy Kolumna, wpisano 87 obiektów. Na reszcie obszaru gminy, w poszczególnych sołectwach liczba ta nie przekraczała 10 lub wynosiła 0.

Po uwzględnieniu wszystkich zjawisk i czynników, przedstawionych w Diagnozie zjawisk społeczno - techniczno - funkcjonalnych gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 108,6 ha (tj. 0,74 % powierzchni gminy). Składa się on z 5 pod obszarów. Dokument można pobrać w wersji PDF.

Pod obszary rewitalizowane w gminie Łask


W załączniku do powyższej diagnozy dołączono mapy z dokładnym wskazaniem obszarów objętych rewitalizacją, które można przeglądać poniżej w galerii zdjęć. Pierwszym obszarem, który wskazano jest centrum Łasku, który obejmuje obszar 6,6 ha z 205 mieszkańcami. Pod obszar obejmuje Plac 11 Listopada wraz z przylegającymi do niego działkami wraz Placem Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościelną oraz nieruchomością w skład, której wchodzi budynek Technikum Elektrycznego.

Kolejny pod obszar obejmuje ulicę Kolejową w Łasku, ze stacją kolejową wraz z przylegającym placem i pobliskimi nieruchomościami, w tym wierzą ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej. W granicach tego obszaru zidentyfikowano również obiekty budowlane o krytycznym stopniu degradacji, mogące w dalszej perspektywie czasowej stać się siedliskiem zjawisk patologicznych.

Jednym z czterech obszarów zdegradowanych na terenie miasta Łask są tereny wzdłuż rzeki Grabi (3,5 ha), o dużym potencjale dla rozwoju rekreacyjno-sportowego.

Wśród wskazanych miejsc, wyszczególniono dzielnicę Łask-Kolumna, która posiada największą ilość zabytków na 1 km2 z całej gminy Łask a na dodatek obszar ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego spowodowanego chorobą lub wiekiem. W zamyśle rewitalizacja Kolumny ma pozwolić do powrotu koncepcji dzielnicy Kolumna jako miejscowości wypoczynkowej. Jest to największy pod obszar obejmujący 90,2 ha, na którym mieszka 1 895 osób.

Natomiast na terenie Borszewic brakuje obiektów, które skupiały by życie publiczne mieszkańców. Ponadto w sołectwie zidentyfikowano parafialny budynek (dawna organistówka) o krytycznym stopniu degradacji. Obszar o powierzchni 1,5 ha znajduje się w miejscowości Borszewice Kościelne, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego.

Na terenie sołectwa Ostrów wskazano obszar 3,8 ha w najbliższym otoczeniu miasta Łask. Na tym terenie znajduje się niszczejący Dwór szlachecki bez sprecyzowanej funkcjonalności oraz park przy Zespole Szkół Ogrodniczych.

W Wiewiórczynie wskazano do rewitalizacji niszczejące budynki po jednostce wojskowej a także drogę powiatową, która wskazuje zły stan techniczny. Pod obszar ten obejmuje 3,1 ha.

Projekty studentów Politechniki Łódzkiej dla projektu Rewitalizacja Kolumny


Równoległe przed ogłoszeniem projektu Rewitalizacji w Łasku trwały konsultacje społeczne do projektu Rewitalizacji Kolumny. Pod koniec 2015 roku odbyły się spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie, dzięki którym opracowano roboczy dokument uwzględniający wizje mieszkańców. W jego opracowywaniu aktywnie udział wzięli mieszkańcy Kolumny, zaproszeni goście, lokalne władze samorządowe a także stowarzyszenia działające na rzecz promocji Łask-Kolumny.

Na dalszym etapie prac związanych z rewitalizacją Łask-Kolumny, Stowarzyszenie Nasza Kolumna pod patronatem Burmistrza Łasku i Starosty Łaskiego przygotowało konkurs adresowany do studentów Politechniki Łódzkiej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny. Konkurs w szczególności adresowany jest do studentów kierunków: Architektura, Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka Przestrzenna. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów w obrębie administracyjnym Łask-Kolumna. Prace w konkursie można składać do dnia 27 czerwca 2016 roku do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie przy ulicy Toruńska 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Festiwalu Róż w Łasku, który będzie miał miejsce w lipcu 2016 roku.

Kolumna - Miasto ogród na dniach otwartych w Brukseli 2016


Maj jest także miesiącem, w którym świętowane są dni Unii Europejskiej poprzez wszelkiego rodzaju festiwale a także dni otwarte instytucji europejskich. W dniu 28 maja 2016 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia Nasza Kolumna i Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Kolumna będą promowali nasz kraj, województwo łódzkie i przede wszystkim Kolumnę pod hasłem "Kolumna - Miasto ogród promuje łódzkie" na Open Doors w Brukseli.

Dni otwarte w Brukseli i Strasburgu pozwalają zwiedzić Parlament Europejski oraz wziąć udział w Festynie tematycznym związanym z Unią Europejską. To także okazja do wzięcia udziału w sesji Parlamentu Europejskiego, który na co dzień jest zamknięty dla zwiedzających.

Rewitalizacja Łasku, Łask-Kolumny oraz innych obszarów z gminy Łask to pomysł długofalowy i może być realizowany przez wiele podmiotów w tym mieszkańców, przedsiębiorców oraz władze lokalne.

Zdjęcia: Załącznik do projektu uchwały/Urząd Miasta Łask/Diagnoza Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa; Zdjęcie główne: Katarzyna Stefańska PŁ
Obserwuj nasz profil społecznościowy na Facebook - Kolumna24!. Wszystkie wiadomości aktualizowane na bierząco zaraz po opublikowaniu.
#ostrów k łasku #łask miasto
Galeria Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja
Łask: Pożar Samochodu Dostawczego na S8 w Kierunku Łodzi
ŁASK

Łask: Pożar Samochodu Dostawczego na S8 w Kierunku Łodzi

Łódź: Wypadek Drogowy na A1 w Kierunku Gdańska
ŁÓDŹ

Łódź: Wypadek Drogowy na A1 w Kierunku Gdańska

Łask: Stacja Benzynowa Przy Kauflandzie Zmieni Nazwę. Rabaty!
ŁASK

Łask: Stacja Benzynowa Przy Kauflandzie Zmieni Nazwę. Rabaty!

Łask: TIR z naczepą wjechał w drzewo na drodze pod Bałuczem
ŁASK

Łask: TIR z naczepą wjechał w drzewo na drodze pod Bałuczem

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city
1399 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw
1750 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24