REGIO WARSZAWA/ŁÓDŹ/ŁASK

Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja

Marcin Jankowski 8 maja 2016 (00:54)
W maju ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Łask, w których udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Łask. Własne opinie na temat projektu rewitalizacji Łasku można składać w formie papierowej i elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku do końca maja.
Kolumna24.pl Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja
Źródło:

Obszary w gminie Łask objęte rewitalizacją


Otwarte konsultacje społeczne na temat rewitalizacji Łasku i wybranych miejsc na terenie gminy odbędą się 11 maja 2016 roku o godzinie 1600 w Łaskim Domu Kultury przy ulicy Narutowicza 11. Każdy może przyjść na spotkanie i wyrazić swoją opinię na temat wyznaczonych obszarów, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli realny wpływ na rozwój swojego miasta Łask i okolicznych obszarów.

PUBLIKUJ NA LIVE//BLOG

Załóż własne konto w serwisie Kolumna24 i publikuj interesujące posty na Live//Blog. Może dodawać tekst, zdjęcia, linki oraz dowolne hashtagi. Ponadto Live//Blog umożliwia linkowanie do dowolnych profili.
Zacznij już teraz!


W projekcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która dostępna jest do wglądu na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Łask a także w wersji papierowej, zawarto podstawowe informacje na temat docelowych miejsc, które zostaną objęte rewitalizacją w latach 2016 - 2023. Są to między innymi Łask Centrum (6,6 ha), Łask ulica Kolejowa (1,3 ha), Rzeka Grabia (3,5 ha), Łask-Kolumna (90,2 ha), Borszewice Organistówka (1,5 ha), Orchów (3,8 ha) oraz Wiewiórczyn (3,1 ha). Dokładne miejsca i obszary oznaczone są na zdjęciach w naszej galerii poniżej tego wpisu.

Równocześnie z realizacją rewitalizacji wybranych obszarów zdegradowanych będzie działał - Komitet Rewitalizacji, którego podstawowym zadaniem będzie przygotowanie, prowadzenie i ocena całego procesu rewitalizacji na terenie gminy Łask. W udostępnionej dokumentacji określono, kto i na jakich warunkach będzie mógł wejść w skład Komitetu Rewitalizacji w Łasku.

Diagnoza obszarów zdegradowanych w gminie Łask


Na potrzeby całego projektu opracowano diagnozę terenów w gminie Łask przez Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa, która wskazuje obszary degradowane co ułatwi przeprowadzenie procesu rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777). Kwestie społeczne były podstawowym czynnikiem do wyznaczenia obszarów zdegradowanych. Pod uwagę wzięto także zjawiska środowiskowe, które wskazują przekroczenia norm.

Oprócz tego ważnym czynnikiem ułatwiającym zdefiniowanie obszaru do rewitalizacji jest liczba zabytków w danej jednostce administracyjnej. Z przeprowadzonej diagnozy jasno wynika, że najwięcej wpisanych zabytków do ewidencji było na terenie dzielnicy Łask-Kolumna - 98 obiektów (dane z 2015 roku). W Łasku bez uwzględnienia dzielnicy Kolumna, wpisano 87 obiektów. Na reszcie obszaru gminy, w poszczególnych sołectwach liczba ta nie przekraczała 10 lub wynosiła 0.

Po uwzględnieniu wszystkich zjawisk i czynników, przedstawionych w Diagnozie zjawisk społeczno - techniczno - funkcjonalnych gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 108,6 ha (tj. 0,74 % powierzchni gminy). Składa się on z 5 pod obszarów. Dokument można pobrać w wersji PDF.

Pod obszary rewitalizowane w gminie Łask


W załączniku do powyższej diagnozy dołączono mapy z dokładnym wskazaniem obszarów objętych rewitalizacją, które można przeglądać poniżej w galerii zdjęć. Pierwszym obszarem, który wskazano jest centrum Łasku, który obejmuje obszar 6,6 ha z 205 mieszkańcami. Pod obszar obejmuje Plac 11 Listopada wraz z przylegającymi do niego działkami wraz Placem Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościelną oraz nieruchomością w skład, której wchodzi budynek Technikum Elektrycznego.

Kolejny pod obszar obejmuje ulicę Kolejową w Łasku, ze stacją kolejową wraz z przylegającym placem i pobliskimi nieruchomościami, w tym wierzą ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej. W granicach tego obszaru zidentyfikowano również obiekty budowlane o krytycznym stopniu degradacji, mogące w dalszej perspektywie czasowej stać się siedliskiem zjawisk patologicznych.

Jednym z czterech obszarów zdegradowanych na terenie miasta Łask są tereny wzdłuż rzeki Grabi (3,5 ha), o dużym potencjale dla rozwoju rekreacyjno-sportowego.

Wśród wskazanych miejsc, wyszczególniono dzielnicę Łask-Kolumna, która posiada największą ilość zabytków na 1 km2 z całej gminy Łask a na dodatek obszar ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego spowodowanego chorobą lub wiekiem. W zamyśle rewitalizacja Kolumny ma pozwolić do powrotu koncepcji dzielnicy Kolumna jako miejscowości wypoczynkowej. Jest to największy pod obszar obejmujący 90,2 ha, na którym mieszka 1 895 osób.

Natomiast na terenie Borszewic brakuje obiektów, które skupiały by życie publiczne mieszkańców. Ponadto w sołectwie zidentyfikowano parafialny budynek (dawna organistówka) o krytycznym stopniu degradacji. Obszar o powierzchni 1,5 ha znajduje się w miejscowości Borszewice Kościelne, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego.

Na terenie sołectwa Ostrów wskazano obszar 3,8 ha w najbliższym otoczeniu miasta Łask. Na tym terenie znajduje się niszczejący Dwór szlachecki bez sprecyzowanej funkcjonalności oraz park przy Zespole Szkół Ogrodniczych.

W Wiewiórczynie wskazano do rewitalizacji niszczejące budynki po jednostce wojskowej a także drogę powiatową, która wskazuje zły stan techniczny. Pod obszar ten obejmuje 3,1 ha.

Projekty studentów Politechniki Łódzkiej dla projektu Rewitalizacja Kolumny


Równoległe przed ogłoszeniem projektu Rewitalizacji w Łasku trwały konsultacje społeczne do projektu Rewitalizacji Kolumny. Pod koniec 2015 roku odbyły się spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie, dzięki którym opracowano roboczy dokument uwzględniający wizje mieszkańców. W jego opracowywaniu aktywnie udział wzięli mieszkańcy Kolumny, zaproszeni goście, lokalne władze samorządowe a także stowarzyszenia działające na rzecz promocji Łask-Kolumny.

Na dalszym etapie prac związanych z rewitalizacją Łask-Kolumny, Stowarzyszenie Nasza Kolumna pod patronatem Burmistrza Łasku i Starosty Łaskiego przygotowało konkurs adresowany do studentów Politechniki Łódzkiej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny. Konkurs w szczególności adresowany jest do studentów kierunków: Architektura, Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka Przestrzenna. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów w obrębie administracyjnym Łask-Kolumna. Prace w konkursie można składać do dnia 27 czerwca 2016 roku do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie przy ulicy Toruńska 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Festiwalu Róż w Łasku, który będzie miał miejsce w lipcu 2016 roku.

Kolumna - Miasto ogród na dniach otwartych w Brukseli 2016


Maj jest także miesiącem, w którym świętowane są dni Unii Europejskiej poprzez wszelkiego rodzaju festiwale a także dni otwarte instytucji europejskich. W dniu 28 maja 2016 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia Nasza Kolumna i Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Kolumna będą promowali nasz kraj, województwo łódzkie i przede wszystkim Kolumnę pod hasłem "Kolumna - Miasto ogród promuje łódzkie" na Open Doors w Brukseli.

Dni otwarte w Brukseli i Strasburgu pozwalają zwiedzić Parlament Europejski oraz wziąć udział w Festynie tematycznym związanym z Unią Europejską. To także okazja do wzięcia udziału w sesji Parlamentu Europejskiego, który na co dzień jest zamknięty dla zwiedzających.

Rewitalizacja Łasku, Łask-Kolumny oraz innych obszarów z gminy Łask to pomysł długofalowy i może być realizowany przez wiele podmiotów w tym mieszkańców, przedsiębiorców oraz władze lokalne.

Zdjęcia: Załącznik do projektu uchwały/Urząd Miasta Łask/Diagnoza Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa; Zdjęcie główne: Katarzyna Stefańska PŁ
POGODA
Wszystkie miasta Pogoda Łask Pogoda Łódź Pogoda Pabianice Pogoda Płock Pogoda Zakopane Pogoda Bukowina Tatrzańska Pogoda Szczyrk Pogoda Warszawa Pogoda Kraków Pogoda Poznań Pogoda Wrocław Pogoda Bełchatów Pogoda Jasło Pogoda Widawa Pogoda Sędziejowice Pogoda Buczek
TAGI
ostrów k łasku łask miasto
Galeria Rewitalizacja Łask - konsultacje społeczne do końca maja
KOMENTARZE
Napisz Komentarz:*
Wpis dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się. Zarejestrowani użytkownicy mogą utworzyć publiczny profil i publikować posty oraz bezpłatne ogłoszenia.
POPULARNE
›  Zakupy poprzez voice commerce za kilka lat również w Polsce
›  Warszawa Wystawa Lego 2017 Stadion Narodowy: Kiedy, Jakie Bilety?
›  Łask: Święto Narodowe Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Majówka 2018
›  Konkurs fotograficzny dla najaktywniejszych kibiców MULKS Łask
›  Łask i Nordic Walking: I Bieg Leśny 2017 w Teodorach za nami
›  ADS Lutomiersk zwycięzcą II Turnieju w siatkówkę
›  Dwa ważne mecze MULKS Łask podczas weekendu majowego
›  Łask: co się dzieje w szpitalu kierowanym przez Centrum Dializa?
›  Łask-Kolumna. Historia i to jak zmieniała się na przestrzeni lat
›  Technologia 5G wkracza do Polski, pierwsze testy jeszcze w tym roku
›  Większość polskich przedsiębiorców samodzielnie zarządza siecią
›  Już nie tylko narty i snowboard
›  Łask: Pożar budynku przy Sandomierskiej w dzielnicy Kolumna
›  Jaga Hupało: Styl wegański to nie tylko moda
›  Łódź: Khalidov powróci na KSW w walce wieczoru z Narkunem
›  Armia Łódź: Historia Bitwy na Linii Rzek Warty i Widawki 1939
›  Hanna Bakuła zapowiada kontynuację powieści „Singielka i Otello
›  Poczta Polska wdraża rozwiązania skracające czas dostawy przesyłek
›  Łask: Piknik Lotniczy 2017 odwołany, powodem rozbudowa lotniska
›  Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy
›  Rośnie średnia wartość pożyczek udzielanych przez sektor pozabankowy
›  Piotr Szwedes: Jestem bobasem pod względem rozwoju osobistego
›  Za miesiąc polscy sportowcy rozpoczną rywalizację na zimowych Igrzyskach Olimpijskich
›  Piotr Cyrwus: małżeństwo od chwili powiedzenia tak to ciężka praca...
›  Jarmark Łaski 2017: CLEO, Hyży i Schroeder wystąpią w Łasku
›  Powstaje elektryczny pojazd dostawczy zbudowany w całości z kompozytu
›  Pokolenia pracowały na to, że mężczyźni mają chamskie nawyki
›  Joga przed wyjazdem na narty pozwala zmniejszyć ryzyko urazów
›  Ponad 60% dzieci w Polsce korzysta z urządzeń mobilnych
›  Łask: 17 grudnia wyścigi Survival Wrak Race 2017 samochodów
OPINIE
›  Zakupy poprzez voice commerce za kilka lat również w Polsce przez kolumna24
›  Najlepsze chwilówki 2017 roku przez anonimowo
›  Najlepsze chwilówki 2017 roku przez anonimowo
›  Najlepsze chwilówki 2017 roku przez anonimowo
›  Programiści najbardziej poszukiwani przez pracodawców przez anonimowo
›  Resort środowiska chce większych kar za nielegalne wydobycie bursztynu przez anonimowo
›  Resort środowiska chce większych kar za nielegalne wydobycie bursztynu przez anonimowo
›  Najlepsze chwilówki 2017 roku przez anonimowo
›  Sylwester 2017/2018: Nowy Rok w Zakopanem, Warszawie czy Łodzi przez anonimowo
›  Łask: Pożar budynku przy Sandomierskiej w dzielnicy Kolumna przez anonimowo
›  Łask: Pożar budynku przy Sandomierskiej w dzielnicy Kolumna przez anonimowo
›  Łask: Pożar budynku przy Sandomierskiej w dzielnicy Kolumna przez anonimowo
›  Łask: Pożar budynku przy Sandomierskiej w dzielnicy Kolumna przez anonimowo
›  Polacy wydadzą w tym roku na święta zdecydowanie więcej niż w poprzednim przez anonimowo
›  Polacy wydadzą w tym roku na święta zdecydowanie więcej niż w poprzednim przez anonimowo
WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
O SERWISIE PRYWATNOŚĆ REGULAMIN MAPA SERWISU KONTAKT POMOC
© 2015 - 2018 Kolumna24 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Facebook   Twitter   YouTube   Google+
KOLUMNA
24
ZALOGUJ