ŁASK

Czy Łask jest gminą samodzielną finansowo? A jak mają inni?

Marcin Jankowski  •  20 lutego 2017 (23:32)
Budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 procent wpływów do gminnej kasy. Według rankingu zrównoważonego rozwoju, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu.
Czy Łask jest gminą samodzielną finansowo? A jak mają inni?
Zdjęcie: ilustracyjne   
AUTOREKLAMA
Planujesz kupić nową przyczepę samochodową? A może tylko potrzebujesz przewieźć dowolną rzecz, która nie mieści się do Twojego samochodu? Przyjedź do punktu handlowego na Przygoniu przy ulicy Łąkowej 3 w gminie Dobroń. Wcześniej możesz zapoznać się z ofertą nowych przyczep i wypożyczalni na stronie internetowej Kolumna24.

Samodzielność finansowa wybranych gmin z województwa łódzkiego


Z udostępnionego rankingu wynika, że tylko 87 samorządów z całej Polski odznacza się wysoką samodzielnością finansową. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50% budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70%, mają łatwiejsze zadanie.

Ranking dla wybranych miast/gmin województwa łódzkiego:

Miejsce 143: Pabianice - 66,88% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 275: Łódź - 62,13% dochodów własnych w budżecie

Miejsce 352: Dobroń - 60,18% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 572: Łask - 55,14% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 649: Wodzierady - 53,30% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 848: Buczek - 48,94% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 1358: Sędziejowice - 39,97% dochodów własnych w budżecie
Miejsce 1802: Widawa - 33,42% dochodów własnych w budżecie


Liderem rankingu pod względem samodzielności finansowej została gmina wiejska Kleszczów, której dochody własne stanowiły 96,82% budżetu. Biorąc pod uwagę gminy miejskie, największy współczynnik dochodów własnych w budżecie wystąpił w Zakopanem (79,97%), Imielinie (78,25%) i Jastarni (77,89%). Natomiast wśród miast na prawach powiatu na prowadzeniu znalazły się Warszawa (77,43%), Wrocław (74,64%) i Sopot (73,80%).

Dochody własne w strukturze finansowej gminy jako jednostki samorządu terytorialnego


Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne np. opłata skarbowa, targowa, miejscowa.

W strukturze dochodów gmin najbardziej efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gmin, powiatów i województw zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której mają one trafić.

Istotnym źródłem wpływów budżetów jednostek samorządu terytorialnego są dochody z posiadanego majątku. Poziom wpływów zależy od zasobów posiadanego przez daną jednostkę mienia. Do najczęściej występujących należą dochody: ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy, eksploatacji lokali komunalnych, z opłat za korzystanie z infrastruktury komunalnej, akcji i udziałów w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o., z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od udzielonych pożyczek, a także przychody z prywatyzacji przedsiębiorstw należących do jednostek samorządu terytorialnego.
Obserwuj nasz profil społecznościowy na Facebook - Kolumna24!. Wszystkie wiadomości aktualizowane na bierząco zaraz po opublikowaniu.
#łask #łódzkie #budżet #finanse #gmina #samorząd
Łask: Pożar Samochodu Dostawczego na S8 w Kierunku Łodzi
ŁASK

Łask: Pożar Samochodu Dostawczego na S8 w Kierunku Łodzi

Łódź: Wypadek Drogowy na A1 w Kierunku Gdańska
ŁÓDŹ

Łódź: Wypadek Drogowy na A1 w Kierunku Gdańska

Łask: Stacja Benzynowa Przy Kauflandzie Zmieni Nazwę. Rabaty!
ŁASK

Łask: Stacja Benzynowa Przy Kauflandzie Zmieni Nazwę. Rabaty!

Łask: TIR z naczepą wjechał w drzewo na drodze pod Bałuczem
ŁASK

Łask: TIR z naczepą wjechał w drzewo na drodze pod Bałuczem

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city
1399 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw
1750 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24