24
Marcin Jankowski
12 grudnia 2015 (10:00), aktualizacja 21 lipca 2016 (14:45)

Łask-Kolumna. Historia i to jak się zmieniała na przestrzeni lat

Terytorium zajmowane współcześnie przez Łask-Kolumnę wchodziło w przeszłości w skład dóbr Wierzchy. Najpóźniej w XVII wieku większość terenów tej posiadłości sprzedano lub w drodze działów majątkowych przekazano w posiadanie nowych właścicieli. Na terenach tych zaczęła rozwijać się osada, która z czasem dzięki jej właścicielom przerodziła się w miejscowość letniskowo - uzdrowiskową.
Video:

Początki osady młyńskiej Kolumna wydzielonej z dóbr Łaskich


Przez terytorium Wierzchów prowadziła droga, przebiegająca z Łasku do Pabianic przez Dobroń a dogodna przeprawa istniała w miejscu zwężenia doliny Grabi. W niedalekiej odległości od niej funkcjonowały osady jak Ostrów, Barycz, Wierzchy, Poleszyn i Wronowice. To dogodne położenie pod względem komunikacyjnym zadecydowało o utworzeniu przez właścicieli dóbr ziemskich Łask osady młyńskiej Kolumna, która obecnie stanowi dzielnicę Łasku. Prawdopodobnie powstała ona w drugiej połowie XVII wieku, gdyż w 1702 roku w księgach parafialnych parafii Łask występują imiona tutejszych młynarzy. Wiadomo, że Kolumna należała do rodu Ślaskich, później Czołchałskich i Załuskich. Zaś od końca dziewiętnastego stulecia do Szweycerów.

 •  Sklep Przyczepy Samochodowe - Duży Wybór Modeli Na Placu - Niskie Ceny

Ta "Stara Kolumna" była to w zasadzie osada młyńska na rzece Grabi i obok - osada karczemna, którą wybudowano przy drodze z Łasku do Pabianic. Nie jest znana dokładna data jej powstania, jednak dane z 1822 roku podają, że osada młyńska wraz z karczmą posiadały 5 domów zamieszkałych łącznie przez 29 osób. Wiadomo, że w XVIII wieku obok tych osad, powstały na powierzchni około 10 hektarów stawy rybne, z których co trzy lata spuszczano wodę, odławiano ryby i odmulano dno. Jeszcze dziś po lewej stronie mostu, przy ulicy Plażowej, można dopatrzyć się zarysu obwałowań.

W międzyczasie w okolicach młyna podbudowano folusz a następnie tartak. Jednak cały czas źródłem "napędu gospodarczego" Kolumny była rzeka Grabia. W 1819 roku tereny, na których znajdowała się osada młyńska zostały zakupione przez Ignacego i Karolinę Jągowskich, którzy uruchomili w Kolumnie produkcję papieru zatrudniając pięciu - siedmiu robotników. W wyniku trudności z dostępem do surowca produkcyjnego, papiernia ostatecznie upadła.

Około roku 1830 powstała na powierzchni 9 mórg wieś Kolumna składająca się z ośmiu zagród. Zlokalizowana była na północ od byłych Zakładów Prefabrykatów Betonowych (region dzisiejszego osiedla przy przedłużeniu ulicy Harcerskiej). Na północ wieś Kolumna graniczyła z wsią Wierzchy a od południa ze wspomnianą osadą młyńską. Dzisiaj obszar ten nazywany jest przez mieszkańców Kolumny - "Starą Kolumną".

W 1837 roku ukończono budowę traktu kalisko-fabrycznego, łączącego Kalisz z Łodzią. Nowy Trakt" wytyczono w linii prostej z Łasku do Pabianic, który przecinał północną część osady młyńskiej w Kolumnie (dzisiejsza droga łącząca wspomniane miasta). W dniu 27 kwietnia 1841 roku dzierżawcą osady w Kolumnie został Antoni Wasiewicz, za czasów którego doszło do pogorszenia warunków w osadzie. Zlikwidował on folusz i tartak a w ich miejsce postawił walcownię miedzi z kuźnią oraz kilka budynków gospodarczych. W ciągu następnych lat doszło do konfliktów pomiędzy nim a właścicielami dóbr ziemskich Łask i kolejnym właścicielem osady Kolumna. Ostateczny upadek gospodarczy osady młyńskiej został przypieczętowany przez pożar w końcu XIX wieku, w wyniku którego spalił się młyn oraz zakład wyrobu miedzi i pozostały po nich jedynie fundamenty.

Powstanie Miasta Las-Kolumna na wzór miasta ogrodu


Z końcem XIX stulecia właścicielami Kolumny stała się rodzina Szweycerów. Prawdopodobnie, mając na uwadze fakt, że szybko rozwijające się włókiennicze miasta - Łódź i Pabianice, potrzebowały terenów rekreacyjnych, Janusz Szwejcer - syn pierwszego właściciela dóbr Łaskich, w 1925 roku zdecydował się na podział terenów leśnych na działki budowlane na wzór miast ogrodów. Tak naprawdę to od tej daty rozpoczyna się współczesna historia Kolumny aż po dzień dzisiejszy.

W wyniku podziału, dokonanego w roku 1925 przez geodetę-inżyniera Tadeusza Radzika, powstało pięknie zaprojektowane osiedle o dużych działkach i szerokich ulicach (np.: ulica Lubelska, Piotrkowska, Wileńska i Komuny Paryskiej). Dało to początek szybko rozwijającego się, modnego przed II wojną światową, letniska "Las Kolumna" stworzonego na wzór miasta ogrodu, idei zapoczątkowanej przez brytyjskiego planistę Ebenezera Howarda. Miasto-Ogród Las-Kolumna jest pierwszym tego typu miastem w okolicach Łodzi.

Wywiad z Januszem Szweycerem opublikowany w Kurierze Łódzkim w 1927 roku


Dla osób dociekliwych, interesujących się historią Łask-Kolumny publikujemy wywiad z Januszem Szweycerem, który został zamieszczony w dodatku niedzielnym do dziennika "Kurjer Łódzki", "Łódź w ilustracji" w październiku 1927 roku wraz z projektem rozplanowania Miasta-Las-Kolumna:

Chcąc poinformować czytelników o nowo powstającym osiedlu podmiejskim w okolicach Łasku pod nazwą "Miasto-Las-Kolumna", zwróciliśmy się do właściciela dóbr Łask, p. Janusza Szweycera, z kilkoma pytaniami w tej sprawie. Poprosiliśmy przede wszystkim o wyjaśnienie, czemu przypisać trzeba tak ogromne zainteresowanie powstającym osiedlom.

- Na Zachodzie jest to objaw normalny, że przeważająca część ludności zamieszkuje okolice podmiejskie, a pracując w mieście - wyjaśnia nasz rozmówca. - U nas niekorzystne warynki gospodarcze i ekonomiczne proces ten zahamowały i dopiero w ostatnim roku widoczny jest duży ruch w tym kierunku. W Kolumnie zaś specjalnie wytworzył się wprost ruch żywiołowy. Przypisuję to temu, że okolice Łodzi nie posiadają większych terenów leśnych tak zdrowo i dogodnie pod względem komunikacyjnym położonych, jak w Kolumnie. Przystanek kolejowy mamy obiecany, a w moim przekonaniu, przeprowadzenie linii tramwajowej jest tylko kwestią czasu. Istnieje już przecież koncesja na linię tramwajową Pabianice-Łask-Zelów.

- Jakie są warunki kupna, ceny i wielkość działek, zapytamy dalej?

- Zasadniczo pobieramy przy umowie 25 procent zadatku, rozkładając renty na 12 rat miesięcznych. Działki są różne: od 1000 m2 do 5000 m2 a ceny do 50 gr do 3 zł i wyżej w zależności od położenia i drzewostanu.

- Jak słyszymy, wszystkie działki są już zamówione: nie można więc będzie już nabyć działek w Kolumnie?

- W chwili obecnej rzeczywiście pierwsza część, o obszarze 111 hektarów, jest już rozsprzedana i obecnie biuro moje w Kolumnie pracuje nad techniczną stroną sprzedaży, a więc nanosi działki na grunt i spisuje umowy sprzedażne. Praca to duża i dopiero na wiosnę zaczniemy sprzedaż drugiej części miasta-lasu, a następnie trzeciej.

Korzystając z uprzejmości p. Szweycera zapytujemy dalej: - Z jakich sfer rekrutują się nabywcy działek, kiedy zaczną budować i czy między nabywcami są Żydzi?

- Największą przestrzeń, bo przeszło 15 hektarów, podzieloną na 73 działki nabyło stowarzyszenie "Kasa Przezorności Urzędników Fabryk Krusche i Ender w Pabianicach" dla swoich członków, potem nabywcy rekrutują się przeważnie ze sfer mieszczańskich, urzędników i inteligencji zawodowej, jest kilku doktorów, paru księży i itp. Związek Zawodowy Kolejarzy też zamówił pewną przestrzeń dla swoich pracowników. - Co do żydów to jest powszechnie znany objaw, że ci lubią grupować się raze, a że w Kolumnie byliby odosobnieni, więc przypuszczam, że będą dążyć do stworzenia własnych kolonii. Projekt tego typu obijał mi się nawet o uszy. Pierwsze budowle ujrzymy już na wiosnę, jak to słychać z projektów nabywców. Jest bardzo ważne, żeby budowle były ładne i estetyczne, ale to jest w ręku komisji budowlanej, która niedługo ukonstytuuje się z pośród nabywców. Plan parcelacyjny opracowany przez znanych urbanistów sprzyja powstaniu ładnego i kulturalnego ośrodka. Reszta zależy od nabywców i Komisji Budowlanej.

Rozwój Miasta-Las-Kolumna w 20-leciu międzywojennym


Jeszcze przed wojną 1914 roku, znane były suche sosnowe lasy w Kolumnie. Wszystko to sprawiało, że w samej wsi Kolumna a także przyległe wsie w okolicy były przepełnione licznymi letnikami szukającymi wypoczynku. Do parcelacji przystąpiono w 1927 roku, a w lipcu tegoż roku wykonano pierwszy przerąb ulic. Dwie rzeki, doskonała kąpiel, duże kompleksy suchych sosnowych, bezwzględnie zdrowotna miejscowość i dobre warunki komunikacyjne sprawiły, że wszystkie działki sprzedano w ciągu jednego roku. W 1928 roku stanęło już około 20 willi. Duża frekwencja letników spowodowała dalszą szybką rozbudowę miasta ogrodu i rozszerzenie parcelacji.

Już w 1929 roku powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Lasu Kolumna, którego statutowymi założeniami było, między innymi urządzenie wzorowego osiedla letniskowego, utrzymanie go w rękach ludzi "nadających się do kulturalnego towarzyskiego pożycia" oraz rozbudowa miasta przez założenie i utrzymanie straży ogniowej, czytelni, biblioteki, szkół, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów itd.

W 1930 roku staraniem Towarzystwa Miłośników Kolumny na trasie kolejowej łączącej Warszawę z Kaliszem - Warszawsko Kaliskiej Żelaznej Drogi oficjalnie otwartej 15 listopada 1902 roku - powstał przystanek kolejowy Kolumna. Koszt wybudowania owego przystanku wyniósł 53 tysiące ówczesnych złotych. Zdecydowało to o rozwoju Kolumny. Zaczęły kursować pociągi specjalne - niedzielne - tylko na trasie Łódź-Kolumna. Pikolacy, mali chłopcy usługujący w restauracjach i pensjonatach, w czapkach "firmowych", już na peronie zapraszali gości do swoich pensjonatów.

Teren leśny wokół stawów przy ulicy Brackiej był zagospodarowany jako Ogród Jordanowski, do wypoczynku i zabawy dla dzieci. W pobliżu stawów było ujście wody mineralnej, która w dębowych beczkach była eksportowana do Berlina i dopiero tam butelkowana.

Od 1932 roku w Kolumnie znajdowała się apteka, poczta, telegraf i telefon. W szybkim tempie powstawały duże i małe wille, urządzone plaże i dancingi na powietrzu, profilowano ulice. W 1934 roku w Kolumnie znajdowało się 7 dużych pensjonatów czynnych cały rok, 15 pensjonatów mniejszych, otwartych tylko latem, 150 dużych i małych willi dla rodzin.

Głównym mankamentem Kolumny był brak światła. Powstało więc Towarzystwo EL-KO (elektryfikacja Kolumny), które uzyskało koncesję na wybudowanie własnej elektrowni rozdzielczej. Tym samym w 1934 roku, źródłem prądu była lokomobila - maszyna parowa, zlokalizowana na działce przy ulicy Wileńskiej - róg szosy. Nadmiar energii elektrycznej był podobno odprowadzany do Orpelowa.

Były również daleko posunięte uzgodnienia przedłużenia linii tramwajowej z Pabianic do Łasku. Realizację tego zamierzenia, jak i również rozpoczętą budowę szkoły (patrz fundamenty w lecie naprzeciw ulicy łódzkiej) przerwała wojna. W okresie międzywojennym, w latach trzydziestych, działki w Kolumnie zaczęli masowo wykupywać Żydzi. W 1937 roku otwarto synagogę, był rabin, ?ezak, i cheder. Niebawem Kolumnę zaczęto nazywać "małą Palestyną".

Podczas okupacji hitlerowskiej w obozach zagłady zginęli niemal wszyscy Żydzi, a egzekucje i prześladowania nie ominęły również ludności polskiej. Nie było wówczas Kolumny, nadano jej nazwę: Waldhorst. Pensjonaty zamieniono na kwatery dla tzw. umzydlerów - młodych przesiedleńców ze wschodnich terenów przedwojennej polski, głównie z Wołynia a nawet Besarabii, którzy podpisali folklistę. Wiedli oni, jak na czas wojny, sielski żywot, otrzymując bezpłatne ubranie i wyżywienie. Wybudowano dla nich centralną kuchnią, późniejszy budynek kina, a w pensjonacie przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Kopernika - późniejszym przedszkolu - urządzono specjalna kantynę. W czasie II wojny światowej na terenie Kolumny znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów o numerze 3538. Według kroniki getta żydowskiego w Łodzi, w dniu 19 sierpnia 1943 roku do getta przybyło 16 mężczyzn z obozu pracy w Kolumnie koło Łasku. Ludzie ci byli tam zatrudnieni od ubiegłego roku. W samym Łasku znajdowało się getto - otwarte 30 grudnia 1940 roku. 28 sierpnia 1942 roku wszystkich więźniów z getta deportowano do Łodzi i Chełmna.

Łask-Kolumna po zakończeniu II wojny światowej


Po wyzwoleniu Łask-Kolumny z pod okupacji niemieckiej założono tam prowizoryczny ośrodek leczniczy mieszczący się w prywatnym domu. W 1946 roku w Kolumnie powstał również punkt sanitarny PCK. Dopiero w 1965 roku przeniesiono przychodnię do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza. Oprócz tego w Kolumnie powstał dom matki i dziecka, przy którym w 1947 roku powstał dom starców. Odgrywał on dużą rolę jako instytucja świadcząca pomoc społeczną. W 1947 roku w ośrodku znajdowało się 344 pensjonariuszy w wieku do 3 lat. Dwa lata później został on zlikwidowany a na jego miejsce powstał Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonował do 1985 roku przy ulicy Gdańskiej.

Jak Kolumna chciała być miastem?


Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej organizowano organy władzy administracyjnej w całej Polsce. Okres od 1945 do 1972 roku charakteryzował się ciągłymi zmianami. Był to czas, w którym radni z regionu łaskiego reprezentujący dzielnicę Kolumna zabiegali u ówczesnych władz powiatowych i wojewódzkich o nadanie Kolumnie statusu miasta.

Zaraz po wyzwoleniu Łasku z pod okupacji niemieckiej na tym obszarze funkcjonował podział administracyjny z przed wybuchu II wojny światowej. TOtaż Kolumna i okoliczne miejscowości wchodziły w skład gminy Łask, której siedziba mieściła się początkowo na Utracie a potem w Wiewiórczynie. W 1945 roku w związku z nowym podziałem terytorialnym gromad, od 4 października w powiecie łaskim znalazła się nowa gromada Kolumna-Las. W jej skład wszedł obszar dotychczasowej gromady Kolumna-Las, osiedle Przygoń i kolonia Poleszyn-Orpelów. W 1957 roku włączono do niej także obszar wsi Wierchy i wieś Kolumnę.

Przełomowym momentem był rok 1957 kiedy to kandydat na posła, Julian Horondecki, przyrzekł pomoc w przemianowaniu Kolumny z gromady na miasto. Rok później, 21 marca 1958 roku Gromadzka Rada Narodowa wystąpiła z wnioskiem o nadaniu tej miejscowości praw miejskich. Efektem było jednak tylko wydzielenie z gromady Kolumna-Las, osiedla Kolumna. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zrealizowano wiele projektów mających na celu rozwój osiedla Kolumna. Największe zasługi miał w tym Jerzy Bodnar, współautor planu perspektywicznego osiedla Kolumna.

W 1972 roku ponownie wystąpiono do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z wnioskiem o nadanie praw miejskich Kolumnie. Pomysł początkowo był popierany przez Prezydium PRN w Łasku, jednak ostatecznie wycofano się z niego i łascy radni przedłożyli projekt włączenia osiedla Kolumna do Łasku i utworzenia jednego ośrodka miejskiego. Od końca 1972 roku rozpoczęto wdrażanie programu integracyjnego obu ośrodków, który od samego początku napotykał na wiele trudności, które występują po dzień dzisiejszy.

Łask-Kolumna. Rozwój miejscowości po II wojnie światowej


Właściwy rozwój Kolumny rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej kiedy powrócono do tworzenia z Łask-Kolumny miejscowości rekreacyjno-uzdrowiskowej. Bory sosnowe i czysta woda w rzece grabi pozwalały na urządzenie licznych kolonii dla dzieci, wczasów F. W. P., oraz umożliwiły wyznaczenie terenów wypoczynkowych i turystycznych. Część istniejących obiektów letniskowych została przejęta przez zakłady przemysłowe z Łodzi i Pabianic. Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Pamotex" posiadały największy ośrodek wczasowy. Również Centralny Fundusz Wczasów Pracowniczych w Spale posiadał swój ośrodek w Kolumnie o nazwie "Leśna", na który składało się 6 budynków z 1 700 miejscami. W wyniku tych inwestycji Kolumna uzyskała status miejscowości kuracyjno-letniskowej, do której bardzo chętnie przyjeżdżały dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych.

Przy szosie otwarto restaurację "Wczasową" (obecnie sklep GS-u i bank), kawiarnię "Maleńką" na górce (obecnie kwiaciarnia), kawiarnię "Jagódkę" (obecnie parking przed hurtownią obuwia). Mieszkańcy Kolumny znaleźli zatrudnienie w Prefabrykatach, spółdzielni Pracy "Sztuka Sieradzka" przy ulicy Gdańskiej, w rozlewni wód gazowanych, w masarni i piekarni. Bardzo dużo kobiet dojeżdżało do łódzkich fabryk włókienniczych. Nadmienić tu należy, że w latach powojennych w ramach repatriacji w Kolumnie osiedliło się wiele polskich rodzin, głównie z Litwy i Ukrainy.

Władze ówczesnego Związku Radzieckiego postawiły zamieszkującym tam Polakom ultimatum: albo przyjmują obywatelstwo rosyjskie, albo w ciągu dwóch tygodni wyjadą do Polski. Repatrianci przywieźli ze sobą, zachowaną wiarę swoich ojców i dorobek całego życia zmieszczony w walizkach - 30 kilogramów na osobę. W roku 1960 gromada Kolumna - Łask uzyskała prawa osiedla, a przewodniczącym rady został Pan Bodnar.

Łask-Kolumna. Ciekawe źródła historyczne


W związku z tym, że historia Łask-Kolumny nie jest aż tak daleka można znaleźć wiele źródeł dotyczących historii Kolumny, choćby z opowieści ustnych jej mieszkańców. Ponadto występują liczne źródła w postaci literatury. Co prawda informacje nie są w jednym miejscu, jednak są one na tyle ciekawe, że warto zwrócić na nie uwagę. W ostatnim czasie powstała również strona w ramach portalu społecznościowego Facebook - Kolumna na starych zdjęciach, na której publikowane są przede wszystkim zdjęcia ale także mapy itp pokazujące ówczesną Kolumnę z dawnych lat. Źródłem zdjęć są przede wszystkim mieszkańcy, którzy udostępniają prywatne fotografie.

Łask-Kolumna dzisiaj...


Pojawiła się przed Łask-Kolumną ogromna szansa związana z projektem rewitalizacji Łasku i zarazem jego dzielnicy. Praktycznie od końca 2015 roku, powstał ruch mieszkańców Kolumny, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu naszej dzielnicy. W maju 2016 roku Urząd Miejski w Łasku ogłosił przystąpienie do projektu rewitalizacji wybranych terenów z czego Łask-Kolumna zostanie objęta największym obszarem przekraczającym 90 hektarów. W związku z tym można mieć duże nadzieje na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w "mieście ogrodzie", które zostało stworzone przez Janusza Szweycera.

Opracowano na podstawie:
1. Śmiałkowski Józef, "Łask Dzieje Miasta", Urząd Miejski w Łasku, Łask 1998.
2. Baranowska Magdalena, "Rozwój historyczny podłódzkich Miast-Ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
REKLAMA
ogłoszenia łask kolumna historia online wojnaświatowa szweycer osada miasto ogród ciekawemiejsca ostrów k łasku łask miasto
Caravaning Salon 2017: Targi Przyczep i Kamperów w Düsseldorfie
PRZYCZEPY
Caravaning Salon 2017: Targi Przyczep i Kamperów w Düsseldorfie
Austria: Zimowe Koncerty dla Narciarzy na Wysokości 2320 Metrów
PODRÓŻE
Austria: Zimowe Koncerty dla Narciarzy na Wysokości 2320 Metrów
Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017
REGIONY
Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017
Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie
REGIONY
Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie
MULKS Łask: Zwycięstwo i Porażka Beniaminka w Okręgówce
REGIONY
MULKS Łask: Zwycięstwo i Porażka Beniaminka w Okręgówce
Uwaga Podróżujący na S8. Od Jutra Ruszają Prace Remontowe
REGIONY
Uwaga Podróżujący na S8. Od Jutra Ruszają Prace Remontowe
OGŁOSZENIA NOWE DODAJ+
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
1,00 PLN
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
Tłumaczenia techniczne - język serbski
1,00 PLN
Tłumaczenia techniczne - język serbski
Tłumaczenia techniczne - język chorwacki
1,00 PLN
Tłumaczenia techniczne - język chorwacki
Tłumaczenia medyczne - język węgierski
1,00 PLN
Tłumaczenia medyczne - język węgierski
Sprzątanie po zgonach zmarłych upadkach z wysokości
0.00 PLN
Sprzątanie po zgonach zmarłych upadkach z wysokości
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
1,00 PLN
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
KOMENTARZE
Napisz Komentarz:*
Wpis dodajesz jako anonimowy użytkownik!
REKLAMA
POPULARNE ARTYKUŁY
Łask zaprasza na Majówkę 2016. Będzie się działo!
Łask zaprasza na Majówkę 2016. Będzie się działo!
Warszawa: wystawa klocków LEGO odwiedzi stolicę w 2017 roku
Warszawa: wystawa klocków LEGO odwiedzi stolicę w 2017 roku
Otwarcie nowych ścieżek biegowych i Nordic Walking w Kolumnie
Otwarcie nowych ścieżek biegowych i Nordic Walking w Kolumnie
Dziś obchodzimy święto narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja
Dziś obchodzimy święto narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja
Dwa ważne mecze MULKS Łask podczas weekendu majowego
Dwa ważne mecze MULKS Łask podczas weekendu majowego
ADS Lutomiersk zwycięzcą II Turnieju w siatkówkę
ADS Lutomiersk zwycięzcą II Turnieju w siatkówkę
Konkurs fotograficzny dla najaktywniejszych kibiców MULKS Łask
Konkurs fotograficzny dla najaktywniejszych kibiców MULKS Łask
Zapowiada się chłodny ale bezdeszczowy weekend majowy
Zapowiada się chłodny ale bezdeszczowy weekend majowy
DPD Polska: Podstępne Działania Firmy Kurierskiej z Przesyłką
DPD Polska: Podstępne Działania Firmy Kurierskiej z Przesyłką
Łask: Piknik Lotniczy 2017 odwołany, powodem rozbudowa lotniska
Łask: Piknik Lotniczy 2017 odwołany, powodem rozbudowa lotniska
Łask-Kolumna. Historia i to jak się zmieniała na przestrzeni lat
Łask-Kolumna. Historia i to jak się zmieniała na przestrzeni lat
Wystawa Lego w 2017: nowe obiekty z 10 milionów klocków
Wystawa Lego w 2017: nowe obiekty z 10 milionów klocków
Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017
Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017
Armagedon w Kolumnie: Ogromne Straty po Wichurze Połamane Drzewa
Armagedon w Kolumnie: Ogromne Straty po Wichurze Połamane Drzewa
MON wkrótce wybierze okręty podwodne dla polskiej armii
MON wkrótce wybierze okręty podwodne dla polskiej armii
POPULARNE OGŁOSZENIA
Przyczepa Motocyklowa Neptun Moto N06-220 pm2 - Nowa 24m Gwarancja
Przyczepa Motocyklowa Neptun Moto N06-220 pm2 - Nowa 24m Gwarancja
Przyczepa Samochodowa Neptun Nordica N13-263 2 kps
Przyczepa Samochodowa Neptun Nordica N13-263 2 kps
Wypożyczalnia Przyczep Samochodowych Przygoń - Niskie Ceny - Łódzkie
Wypożyczalnia Przyczep Samochodowych Przygoń - Niskie Ceny - Łódzkie
Operator DTP
Operator DTP
Tłumaczenia ustne - język angielski
Tłumaczenia ustne - język angielski
Tłumaczenia prawnicze - język duński
Tłumaczenia prawnicze - język duński
Pracownik do obsługi gilotyny
Pracownik do obsługi gilotyny
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
Tłumaczenia przysięgłe - język bośniacki
Tłumaczenia medyczne - język węgierski
Tłumaczenia medyczne - język węgierski
Szkoła MAKIJAŻU/ WIZAŻU / MANICURE w Sieradzu !
Szkoła MAKIJAŻU/ WIZAŻU / MANICURE w Sieradzu !
Pracownik produkcji z orzeczeniem o niepełnosprawności
Pracownik produkcji z orzeczeniem o niepełnosprawności
Tłumaczenia ustne - język angielski
Tłumaczenia ustne - język angielski
KOLUMNA
24
O SERWISIE PRYWATNOŚĆ REGULAMIN MAPA SERWISU
Facebook   Twitter   YouTube   Google+   Instagram
KOLUMNA
24
Personalizcja Kolumna24