MAGAZYN PRZYCZEPY I PODRÓŻE

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Przeczytasz w 10 min  •  14/Luty/2018 (12:38), aktualizacja 4/Kwiecień/2020 (11:04)

Zgodnie z polskimi przepisami prawa o ruchu drogowym, każdy pojazd musi zostać formalnie dopuszczony do ruchu, aby można było się nim poruszać po drogach publicznych. Dotyczy to także różnego rodzaju przyczep samochodowych i przyczep kempingowych, które muszą zostać zarejestrowane w wydziale komunikacji danego starostwa powiatowego. Dokumentem, który stwierdza dopuszczenie do ruchu dla samochodu czy przyczepy samochodowej jest oczywiście dowód rejestracyjny pojazdu albo pozwolenie czasowe, wydawany na podstawie dokumentów homologacyjnych przygotowanych przez producenta oraz dany pojazd posiada tablicę rejestracyjną. Pojazd musi także spełniać odpowiednie warunki techniczne, jednak te kwestie spoczywają w głównej mierze na producencie i zwykły użytkownik ma tylko pośrednio na nie wpływ. Dodatkowym obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, również przyczepy samochodowej, jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) w tym samym dniu co została zarejestrowana nowa przyczepa lub w dniu upływu ważności dotychczasowej polisy komunikacyjnej. Dopuszczenie pojazdu do ruchu lub potocznie mówiąc rejestracja nowej przyczepy samochodowej nie zajmuje dużo czasu, ale uzależniona jest od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym.
©
 
Sklep przyczepki samochodowe Kolumna24
Nowe przyczepki Neptun do kupienia. Akcesoria. Gwarancja na przyczepki.
Pojazdy

Tymczasowe zmiany w zasadzie rejestracji pojazdów w okresie pandemii koronawirusem


Po pierwsze należy zwrócić uwagę na jeden podstawowy fakt, który powoduje znaczący problem w rejestracji pojazdów nowych bądź używanych. W związku z pandemią i wprowadzonym stanem zagrożenia, spora część urzędów publicznych pracuje w bardzo okrojonym zakresie lub wręcz została zamknięta dla petentów i sprawy urzędowe możemy załatwiać jedynie w wersji elektronicznej. Tyczy to się również wydziałów komunikacji, gdzie możemy jedynie złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie lub wysyłając dokumentację pocztą tradycyjną.

Nowe ustawy składające się na tzw. tarczę antykryzysową, wprowadzą do przepisów o rychu drogowym, przepisy przejściowe dotyczące rejestracji pojazdów używanych oraz powiadamiania urzędów o zbyciu pojazdów.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadziły kary pieniężne za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Powyższe kary nakłada starosta w drodze decyzji administracyjnej, a wpływy z tych kar stanowią dochód powiatu.

Powyższe zmiany spowodowały, że znacznie zwiększyła się liczba osób wnioskujących o rejestrację pojazdu oraz zawiadamiających o nabyciu lub zbyciu pojazdu w celu uniknięcia kar, o których mowa w art. 140mb ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W szczególności są to osoby, które sprowadzają pojazdy z państw takich jak m.in. Niemcy, Włochy, Francja czy Holandia.

W związku z sytuacją zobowiązującą do prewencji przed COVID-19 starostowie oraz wojewodowie sygnalizują, że osoby oczekujące w kolejkach, jak i pracownicy starostw narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem.

Dla rozwiązania tego problemu proponuje się w tzw. tarczy antykryzysowej wydłużenie do 180 dni terminów określonych w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Obecnie, aby spełnić te wymagania, właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. W wyniku tego wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wymagane dokumenty do rejestracji przyczepy samochodowej w celu dopuszczenia do ruchu. Ile wynoszą opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablicy dla pojazdu?


W tym artykule szczegółowo zostaną omówione zasady rejestracji dla przyczepy samochodowej w wydziale komunikacji, jednak w większej części pokrywają się one z warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego dla innych rodzajów, jak na przykład samochodów osobowych czy motocykli.

Jeśli już zdecydowaliście się na kupno konkretnej przyczepy samochodowej u wybranego przedstawiciela handlowego czy w sklepie motoryzacyjnym, przyszedł czas na kilka niezbędnych formalności, które pozwolą Ci legalnie holować ją samochodem na drogach publicznych i tym samym umożliwią bezpieczne przewożenie towarów podczas prac domowych czy we własnej firmie.

W momencie kupna nowej przyczepy samochodowej - lekkiej z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg lub ciężkiej - otrzymujemy od każdego sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym minimum trzy dokumenty, które są niezbędne przy rejestracji pojazdu (przyczepy samochodowej czy przyczepy kempingowej). Są to przede wszystkim: dokument zakupu jakim jest Faktura VAT (również w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej), Świadectwo Zgodności WE (homologacja) oraz Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. Sklepy motoryzacyjne handlujące przyczepami przekazują klientowi także oświadczenie o tym, że są autoryzowanym przedstawicielem danej marki na rynku motoryzacyjnym w Polsce i posiadają prawo do sprzedaży przyczep w naszym kraju.

Ważne jest, aby na Fakturze VAT, w przypadku osoby cywilnej, znalazły się dane adresowe z dowodu osobistego, w tym numer PESEL. Ponadto w nazwie sprzedawanego pojazdu wpisuje się także nazwę producenta, numer VIN, model przyczepy, rok produkcji oraz dopuszczalną masę całkowitą przyczepy samochodowej. Ewentualnie można także w uwagach dopisać numer dowodu osobistego nowego właściciela pojazdu, co nie będzie błędem. Bez tak wypełnionego dokumentu zakupu, nasza przyczepa samochodowa czy przyczepa kempingowa nie zostanie zarejestrowana! Można się pocieszać, że wszystko zależy od tego na jakiego urzędnika trafimy w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym...

Kolejne dwa dokumenty jak Oświadczenie oraz Świadectwo Zgodności, są już przygotowywane przez producenta przyczepy samochodowej np.: Neptun, Wiola, Tema, Niewiadów, Rydwan czy innych producentów przyczepek towarowych. Co do ich poprawności, możemy mieć 100% pewność i bez obaw udać się do naszego Wydziału Komunikacji. Na wymienionych dokumentach zamieszczone są bardzo szczegółowe dane techniczne naszej przyczepy samochodowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy ruchu drogowego, a tym samym nowe wymagania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w Polsce. Zgodnie z nimi, wszystkie osoby które zakupiły nowy lub używany pojazd na terytorium naszego kraju albo sprowadziły używany pojazd z innego kraju Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania lub przerejestrowania np.: przyczepy samochodowej czy samochodu osobowego - w ciągu 30 dni od daty zakupu/sprzedaży lub daty, w którym dany pojazd wjechał na teren Polski. Również osoby, które sprzedały używany samochód lub przyczepę muszą iść do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym i zgłosić sprzedaż danego pojazdu w ciągu 30 dni od daty zajścia takiego zdarzenia. Kara za brak rejestracji nowego pojazdu, brak przerejestrowania używanego pojazdu lub brak zgłoszenia o jego sprzedaży wynosi od 200 zł do nawet 1 000 zł! W przeciwieństwie do lat poprzednich, kara ta nakładana jest przez starostę już tylko decyzją administracyjną.

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową własnej roboty w 2020 roku czyli tzw. przyczepkę SAM?


Jak wygląda rejestracja przyczepy samochodowej własnej roboty czyli tzw. SAMa w 2020 roku? Czy nadal opłaca się wykonanie przyczepy samochodowej samemu w 2020 roku w warunkach garażowych?

Innym często zadawanym pytaniem jest jak zarejestrować przyczepkę samochodową bez dokumentów? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - nie da się zarejestrować takiej przyczepy samochodowej, ponieważ przy rejestracji wymagana jest homologacja i oświadczenie producenta. Część z osób w takich przypadkach odkupuje po prostu dokumenty od innych osób tzn. od starych przyczep i wtedy dopiero rejestruje ponownie przyczepkę samochodową.

Wiele osób, które planują zakup nowej lub używanej przyczepy samochodowej nadal zastanawiaja się czy może nie lepiej wykonać przyczepkę samemu?! Żeby zbytnio nie przedłużać, od razu odpowiem na to pytanie. Po zmianach przepisów przez lobby producenckie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wykonanie i rejestracja przyczepy samochodowej własnej konstrukcji jest zupełnie nie opłacalna. To znaczy koszty wyrobienia homologacji oraz autoryzacji projektów konstrukcyjnych to koszt sięgający nawet 3 - 4 tysięcy złotych. A cała procedura musi zostać obowiązkowo wykonana, aby można było zarejestrować przyczepę samochodową czyli otrzymać dowód rejestracyjny i pobrać tablicę rejestracyjną.

Do tego dochodzi także koszt budowy przyczepy samochodowej czyli zakup poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W koszta przyczepy samochodowej SAM własnej produkcji wliczyć należy także dodatkowo czas pracy i koszty energi.

Natomiast nową przyczepę samochodową można już kupić w granicach 2 - 3 tysięcy i w dodatku z 2 letnią gwarancją producenta. Jednoznacznie należy więc powiedzieć, że jednostkowa produkcja przyczep samochodowych jest dzisiaj - w 2020 roku - zupełnie nie opłacalna dla prywatnej osoby.

Mimo wszystko, jeśli nadal chcesz starać się o wyrobienie homologacji dla przyczepy musisz wykonać następujące kroki. Procedurę nadawania homologacji dla pojazdu, który ma zostać wprowadzony do ruchu drogowego, nadzoruje Instytut Transportu Samochodowego. Podczas projektowania konstrukcji przyczepy samochodowej zwróć także uwagę na odpowiednie umiejscowienie na niej oświetlenia.

1. Nadanie numeru WMI producenta (o ile jeszcze nie został nadany). W Polsce zajmuje się tym Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (PIMOT - http://www.pimot.org.pl/nadawanie-kodow-wmi-vin).

2. Przygotowanie opisu technicznego typu pojazdu. Należy uzupełnić dokumentację techniczną, której zapewniamy aktualne wzory w formie elektronicznej.

3. Przeprowadzenie tzw. oceny wstępnej firmy, polegającej na wizycie ekspertów ITS u producenta. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie możliwości powtarzalnej produkcji, która jest podstawą homologacji. Ocenie podlega głównie posiadany system jakości oraz możliwości produkcyjne.

4. Dostarczenie pojazdu (reprezentanta typu) do badań homologacyjnych w ITS. Alternatywnie istnieje możliwość przeprowadzenia badań u producenta (o ile są na to warunki) - jest to kwestia do uzgodnienia.

5. Na podstawie badań ITS wydawane jest europejskie świadectwo homologacji, które jest następnie umieszczane w europejskiej bazie świadectw homologacji ETAES.

Koszty Rejestracji Przyczepy Samochodowej i Ubezpieczenia OC Przyczepy Lekkiej oraz Przyczepy Ciężkiej (Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej)


Posiadając wyżej wskazane dokumenty, udajemy się następnie do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym, zgodnie z jego zależnością terytorialną dla naszego adresu zameldowania. Ta zasada obowiązuje także dla właścicieli przyczep samochodowych, które zostały zakupione na firmę (jedno osobową działalność gospodarczą ponieważ i w tym przypadku pojazd rejestrowany jest na osobę prywatną). Koszt rejestracji przyczepy samochodowej z wszystkimi opłatami (wydanie tablicy rejestracyjnej + dowodu) to 121,50 złoty. Początkowo otrzymujemy dowód tymczasowy, z którym możemy bez przeszkód jeździć po drogach, a po około 30 dniach odbieramy w tym samym Wydziale, już dowód rejestracyjny twardy. Tak jak wspominałem na początku, proces rejestracji przyczepy, może zająć jeden dzień, ale także nawet kilka dni w zależności od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym i zasad jakie w nim panują...

Kupując nową przyczepę samochodową na Fakturę VAT, osoba prywatna nie płaci już podatku od wzbogacenia podczas rejestracji przyczepki.

W przypadku przyczep samochodowych lekkich, czyli z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg, nie musimy wykonywać okresowych przeglądów technicznych. Taki przegląd, z urzędu jest wbijany w dowód rejestracyjny pojazdu.

Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać po zakończonej rejestracji nowej przyczepki, jest wykupienie dla niej obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ważnego przeważnie rok. Tutaj ceny uzależnione są od konkretnego ubezpieczyciela ale kształtują się na poziomie 50 - 60 złoty. Pamiętać należy jednak, że wykupienie ubezpieczenia OC dla nowego pojazdu należy dokonać w tym samym dniu co pierwsza rejestracja. Za brak spełnienia tego warunku grożą nam dodatkowe opłaty uzależnione od czasu przez jaki pojazd pozostawał bez opłaconej obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Najwyższa kara za brak ubezpieczenia OC dotyczy okresu powyżej 14 dni bez górnej granicy określającej długość przerwy w ubezpieczeniu.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

Samochody osobowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 040 zł
4 do 14 dni – 2 600 zł
powyżej 14 dni – 5 200 zł

Samochody ciężarowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 560 zł
4 do 14 dni – 3 900 zł
powyżej 14 dni – 7 800 zł

Pozostałe pojazdy: opłata za brak OC

do 3 dni – 170 zł
4 do 14 dni – 435 zł
powyżej 14 dni – 870 zł

Ubezpieczenia OC/AC przyczep samochodowych i samochodów. Jak obniżyć wysokość składki na ubezpieczenie OC i AC (Autocasco)?


Ubezpieczenia komunikacyjne - OC i dodatkowe AutoCasco - to obowiązkowy element jaki powinen wykupić każdy właściciel samochodu czy przyczepki samochodowej, aby mógł poruszać się pojazdem po publicznych drogach zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Obserwując rynek ubezpieczeń oraz mnogość ofert i jednocześnie poszerzając usługi serwisu informacyjnego PrzyczepyMarter.pl, nawiązana została współpraca z partnerem z sektora ubezpieczeniowego dzięki czemu na naszym blogu pojawiła się porównywarka ubezpieczeń OC/AC, turystycznych oraz dla domu z ofertą 20 najlepszych ubezpieczycieli w Polsce. Wystarczy wprowadzić wszystkie wymagane dane w formularzu co nie zajmie Ci więcej niż 3 minuty, porównać dostępne oferty i ich ceny, a następnie kupić najkorzystniejszą dla Ciebie polisę!

Skorzystaj z gotowej porównywarki ubezpieczeń OC/AC i zaoszczędź średnio 580 zł kupując polisę komunikacyjną dla swojego samochodu. Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu zaoferowane zostaną ubezpieczenia z następujących towarzystw: Aviva, Gothaer, Proama, Benefia, AXA Direct, Generali, Uniqa, ErgoHestia You Can Drive, MTU, Link4, Allianz czy PZU.

Każdy zarejestrowany samochód, przyczepka samochodowa czy kempingowa lub motocykl musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC czyli od odpowiedzialności cywilnej. W jego zakres wchodzi wypłacenie ewentualnego odszkodowania innym osobom, które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, którego jesteś sprawcą. W odróżnieniu od OC, wykupienie ubezpieczenia AC pozwala nam dodatkowo na pokrycie własnych strat materialnych. Na polskim rynku jest bardzo wielu ubezpieczycieli z różniącymi się od siebie ofertami, dlatego warto skorzystać z przedstawionej wyszukiwarki, która została zintegrowana z blogiem PrzyczepyMarter.pl. Pozwoli Ci to sprawnie i szybko kupić najlepsze i najtańsze ubezpieczenie OC/AC dla Twojego pojazdu bez wychodzenia z domu.

Pamiętać musisz, że od nowego roku tj. od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które przewidują kary finansowe za zwłokę w wykupieniu nowego obowiązkowego ubezpieczenia OC lub zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej polisy. Wysokość takiej kary może być bardzo wysoka i uzależniona jest od ilości dni jakie upłyną od czasu naszej zwłoki w przedłużeniu polisy. Przykładowo jeśli będziesz jeździł samochodem przez 3 dni bez opłaconego OC to zapłacisz karę w wysokości 840 złoty, jeśli czas ten wydłuży się do dwóch tygodni to wyniesie ona 2100 złoty. Kierowcy, którzy poruszają się samochodem lub przyczepą przez więcej niż dwa tygodnie bez aktualnego ubezpieczenia zapłacą karę finansową w wysokości 4200 złoty. Dlatego musisz pamiętać aby ubezpieczyć pojazd od OC w dniu pierwszej rejestracji lub przedłużyć ją w ostatni dzień obowiązywania.

Drugim ważnym czynnikiem, przemawiającym za tym, że powinniśmy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC jest fakt, że jeśli to my spowodujemy kolizję lub wypadek bez posiadania polisy OC to będziemy musieli pokryć w całości z własnej kieszeni wysokość wszystkich świadczeń jakie zostały wypłacone przez ubezpieczyciela poszkodowanym.

Od dłuższego czasu ubezpieczenia komunikacyjne bardzo podrożały co kierowcy odczuwają każdego roku przy wykupie lub odnowieniu. Podpowiemy Ci jak sprawić, aby zapłacić za nową polisę mniej, nie tracąc przy tym jej zalet. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe uzależnia wysokość składki od możliwości wystąpienia szkody na pojeździe. Wpływ na to może mieć wiek i doświadczenie kierowcy, ewentualne wcześniejsze szkody oraz to na co mamy wpływ, miejsce parkowania samochodu wieczorami i nocą. Mówiąc wprost, właściciele pojazdów, które są garażowane zapłacą mniej za polisę OC i AutoCasco ze względu na fakt, że w takim przypadku istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia, zwłaszcza w zatłoczonych miastach na osiedlowych parkingach. Najwięcej na takim rozwiązaniu zyskają własciciele samochodów czy motocykli, którzy zdecydują się wykupić ubezpieczenie AC (AutoCasco), trochę mniejszą składkę za to będą mieli wykupujący polisę ubezpieczeniową OC.

Oprócz wspomnianego doświadczenia kierowcy oraz garażowania pojazdu, ważną informacją dla ubezpieczyciela jest także fakt zamontowania w samochodzie czy motorze oryginalnych zabezpieczeń antykradzieżowych, co może również wpłynąć także na niższą opłatę za wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego.

ZAKUPY

Pasaż handlowy Kolumna24 dla czytelników wiadomości Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?!


Od teraz masz dostęp do pasażu handlowego Kolumna24 z wyselekcjonowanymi produktami z różnych sklepów internetowych! Bogaty asortyment produktów w jednym miejscu z różnych kategorii, dostępnych do kupienia przez internet z dostawą prosto do domu.

Łazienka + Sypialnia

Fitness Cardio

Dom I Ogród

Sporty

Zdrowie I Uroda

Dziecko

Dom I Ogród

Fitness Cardio

ElektronikaELEKTRONIKA DOM I OGRÓD SPRZĘT SPORT OBUWIE ODZIEŻ ZABAWKI SURVIVAL IT ZDROWIE I URODA AGD MOTOCYKLE RANKINGI SKLEP PRZYCZEPKI MAGAZYNCARAVANING REGIONY
ODKRYWAJ

Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?

Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?

Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun

Przyczepy kempingowe Niewiadów - kultowa N126 i N132 z Polski

Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?

Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?

Zasady poruszania się z przyczepą samochodową po drogach publicznych

Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących

Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych

Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach

Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Ekonomiczna jazda z przyczepą kempingową na wakacjach po Europie!

Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia

Wszystkie publikacje...
 
Pasaż handlowy 24h ›
Bogata oferta e-commerce. 500 000 towarów w jednym miejscu. Dostawa do domu.

Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Zamawiaj przez internet i zostań w domu!
Sklepy online
Wiadomości Newsroom Wybory2023 Łódź Sieradz Zdrowie Biznes

Biznes i finanse Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

Zakupy i oferty Zegarki Komputery gamingowe Dom i ogród Survival Zdrowie i uroda

Przyczepy samochodowe Magazyn o przyczepach Regiony sklep Caravaning

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Polityka prywatności Regulamin serwisu Artykuły Kategorie Produkty Regiony Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2021 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Wybory2023   •   Sport •   Meble •   Zdrowie i uroda •   Survival •   Regiony •   Przyczepy•   Zakupy •   Firmy Wiadomości •   Menu  •   Zakupy  Region