MOTORYZACJA

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Przeczytasz w 10 min  •  14/Luty/2018 (12:38), aktualizacja 4/Kwiecień/2020 (11:04)
Zgodnie z polskimi przepisami prawa o ruchu drogowym, każdy pojazd musi zostać formalnie dopuszczony do ruchu, aby można było się nim poruszać po drogach publicznych. Dotyczy to także różnego rodzaju przyczep samochodowych i przyczep kempingowych, które muszą zostać zarejestrowane w wydziale komunikacji danego starostwa powiatowego. Dokumentem, który stwierdza dopuszczenie do ruchu dla samochodu czy przyczepy samochodowej jest oczywiście dowód rejestracyjny pojazdu albo pozwolenie czasowe, wydawany na podstawie dokumentów homologacyjnych przygotowanych przez producenta oraz dany pojazd posiada tablicę rejestracyjną. Pojazd musi także spełniać odpowiednie warunki techniczne, jednak te kwestie spoczywają w głównej mierze na producencie i zwykły użytkownik ma tylko pośrednio na nie wpływ. Dodatkowym obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, również przyczepy samochodowej, jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) w tym samym dniu co została zarejestrowana nowa przyczepa lub w dniu upływu ważności dotychczasowej polisy komunikacyjnej. Dopuszczenie pojazdu do ruchu lub potocznie mówiąc rejestracja nowej przyczepy samochodowej nie zajmuje dużo czasu, ale uzależniona jest od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym.
Kolumna24.pl Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?© Zdjęcie:

Tymczasowe zmiany w zasadzie rejestracji pojazdów w okresie pandemii koronawirusem


Po pierwsze należy zwrócić uwagę na jeden podstawowy fakt, który powoduje znaczący problem w rejestracji pojazdów nowych bądź używanych. W związku z pandemią i wprowadzonym stanem zagrożenia, spora część urzędów publicznych pracuje w bardzo okrojonym zakresie lub wręcz została zamknięta dla petentów i sprawy urzędowe możemy załatwiać jedynie w wersji elektronicznej. Tyczy to się również wydziałów komunikacji, gdzie możemy jedynie złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie lub wysyłając dokumentację pocztą tradycyjną.
Nowe ustawy składające się na tzw. tarczę antykryzysową, wprowadzą do przepisów o rychu drogowym, przepisy przejściowe dotyczące rejestracji pojazdów używanych oraz powiadamiania urzędów o zbyciu pojazdów.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadziły kary pieniężne za niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Powyższe kary nakłada starosta w drodze decyzji administracyjnej, a wpływy z tych kar stanowią dochód powiatu.

Powyższe zmiany spowodowały, że znacznie zwiększyła się liczba osób wnioskujących o rejestrację pojazdu oraz zawiadamiających o nabyciu lub zbyciu pojazdu w celu uniknięcia kar, o których mowa w art. 140mb ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W szczególności są to osoby, które sprowadzają pojazdy z państw takich jak m.in. Niemcy, Włochy, Francja czy Holandia.

W związku z sytuacją zobowiązującą do prewencji przed COVID-19 starostowie oraz wojewodowie sygnalizują, że osoby oczekujące w kolejkach, jak i pracownicy starostw narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem.

Dla rozwiązania tego problemu proponuje się w tzw. tarczy antykryzysowej wydłużenie do 180 dni terminów określonych w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Obecnie, aby spełnić te wymagania, właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. W wyniku tego wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wymagane dokumenty do rejestracji przyczepy samochodowej w celu dopuszczenia do ruchu. Ile wynoszą opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablicy dla pojazdu?


W tym artykule szczegółowo zostaną omówione zasady rejestracji dla przyczepy samochodowej w wydziale komunikacji, jednak w większej części pokrywają się one z warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego dla innych rodzajów, jak na przykład samochodów osobowych czy motocykli.

Jeśli już zdecydowaliście się na kupno konkretnej przyczepy samochodowej u wybranego przedstawiciela handlowego czy w sklepie motoryzacyjnym, przyszedł czas na kilka niezbędnych formalności, które pozwolą Ci legalnie holować ją samochodem na drogach publicznych i tym samym umożliwią bezpieczne przewożenie towarów podczas prac domowych czy we własnej firmie.

W momencie kupna nowej przyczepy samochodowej - lekkiej z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg lub ciężkiej - otrzymujemy od każdego sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym minimum trzy dokumenty, które są niezbędne przy rejestracji pojazdu (przyczepy samochodowej czy przyczepy kempingowej). Są to przede wszystkim: dokument zakupu jakim jest Faktura VAT (również w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej), Świadectwo Zgodności WE (homologacja) oraz Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. Sklepy motoryzacyjne handlujące przyczepami przekazują klientowi także oświadczenie o tym, że są autoryzowanym przedstawicielem danej marki na rynku motoryzacyjnym w Polsce i posiadają prawo do sprzedaży przyczep w naszym kraju.

Ważne jest, aby na Fakturze VAT, w przypadku osoby cywilnej, znalazły się dane adresowe z dowodu osobistego, w tym numer PESEL. Ponadto w nazwie sprzedawanego pojazdu wpisuje się także nazwę producenta, numer VIN, model przyczepy, rok produkcji oraz dopuszczalną masę całkowitą przyczepy samochodowej. Ewentualnie można także w uwagach dopisać numer dowodu osobistego nowego właściciela pojazdu, co nie będzie błędem. Bez tak wypełnionego dokumentu zakupu, nasza przyczepa samochodowa czy przyczepa kempingowa nie zostanie zarejestrowana! Można się pocieszać, że wszystko zależy od tego na jakiego urzędnika trafimy w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym...

Kolejne dwa dokumenty jak Oświadczenie oraz Świadectwo Zgodności, są już przygotowywane przez producenta przyczepy samochodowej np.: Neptun, Wiola, Tema, Niewiadów, Rydwan czy innych producentów przyczepek towarowych. Co do ich poprawności, możemy mieć 100% pewność i bez obaw udać się do naszego Wydziału Komunikacji. Na wymienionych dokumentach zamieszczone są bardzo szczegółowe dane techniczne naszej przyczepy samochodowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy ruchu drogowego, a tym samym nowe wymagania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w Polsce. Zgodnie z nimi, wszystkie osoby które zakupiły nowy lub używany pojazd na terytorium naszego kraju albo sprowadziły używany pojazd z innego kraju Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania lub przerejestrowania np.: przyczepy samochodowej czy samochodu osobowego - w ciągu 30 dni od daty zakupu/sprzedaży lub daty, w którym dany pojazd wjechał na teren Polski. Również osoby, które sprzedały używany samochód lub przyczepę muszą iść do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym i zgłosić sprzedaż danego pojazdu w ciągu 30 dni od daty zajścia takiego zdarzenia. Kara za brak rejestracji nowego pojazdu, brak przerejestrowania używanego pojazdu lub brak zgłoszenia o jego sprzedaży wynosi od 200 zł do nawet 1 000 zł! W przeciwieństwie do lat poprzednich, kara ta nakładana jest przez starostę już tylko decyzją administracyjną.

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową własnej roboty w 2020 roku czyli tzw. przyczepkę SAM?


Jak wygląda rejestracja przyczepy samochodowej własnej roboty czyli tzw. SAMa w 2020 roku? Czy nadal opłaca się wykonanie przyczepy samochodowej samemu w 2020 roku w warunkach garażowych?

Innym często zadawanym pytaniem jest jak zarejestrować przyczepkę samochodową bez dokumentów? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - nie da się zarejestrować takiej przyczepy samochodowej, ponieważ przy rejestracji wymagana jest homologacja i oświadczenie producenta. Część z osób w takich przypadkach odkupuje po prostu dokumenty od innych osób tzn. od starych przyczep i wtedy dopiero rejestruje ponownie przyczepkę samochodową.

Wiele osób, które planują zakup nowej lub używanej przyczepy samochodowej nadal zastanawiaja się czy może nie lepiej wykonać przyczepkę samemu?! Żeby zbytnio nie przedłużać, od razu odpowiem na to pytanie. Po zmianach przepisów przez lobby producenckie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wykonanie i rejestracja przyczepy samochodowej własnej konstrukcji jest zupełnie nie opłacalna. To znaczy koszty wyrobienia homologacji oraz autoryzacji projektów konstrukcyjnych to koszt sięgający nawet 3 - 4 tysięcy złotych. A cała procedura musi zostać obowiązkowo wykonana, aby można było zarejestrować przyczepę samochodową czyli otrzymać dowód rejestracyjny i pobrać tablicę rejestracyjną.

Do tego dochodzi także koszt budowy przyczepy samochodowej czyli zakup poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W koszta przyczepy samochodowej SAM własnej produkcji wliczyć należy także dodatkowo czas pracy i koszty energi.

Natomiast nową przyczepę samochodową można już kupić w granicach 2 - 3 tysięcy i w dodatku z 2 letnią gwarancją producenta. Jednoznacznie należy więc powiedzieć, że jednostkowa produkcja przyczep samochodowych jest dzisiaj - w 2020 roku - zupełnie nie opłacalna dla prywatnej osoby.

Mimo wszystko, jeśli nadal chcesz starać się o wyrobienie homologacji dla przyczepy musisz wykonać następujące kroki. Procedurę nadawania homologacji dla pojazdu, który ma zostać wprowadzony do ruchu drogowego, nadzoruje Instytut Transportu Samochodowego. Podczas projektowania konstrukcji przyczepy samochodowej zwróć także uwagę na odpowiednie umiejscowienie na niej oświetlenia.

1. Nadanie numeru WMI producenta (o ile jeszcze nie został nadany). W Polsce zajmuje się tym Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (PIMOT - http://www.pimot.org.pl/nadawanie-kodow-wmi-vin).

2. Przygotowanie opisu technicznego typu pojazdu. Należy uzupełnić dokumentację techniczną, której zapewniamy aktualne wzory w formie elektronicznej.

3. Przeprowadzenie tzw. oceny wstępnej firmy, polegającej na wizycie ekspertów ITS u producenta. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie możliwości powtarzalnej produkcji, która jest podstawą homologacji. Ocenie podlega głównie posiadany system jakości oraz możliwości produkcyjne.

4. Dostarczenie pojazdu (reprezentanta typu) do badań homologacyjnych w ITS. Alternatywnie istnieje możliwość przeprowadzenia badań u producenta (o ile są na to warunki) - jest to kwestia do uzgodnienia.

5. Na podstawie badań ITS wydawane jest europejskie świadectwo homologacji, które jest następnie umieszczane w europejskiej bazie świadectw homologacji ETAES.

Koszty Rejestracji Przyczepy Samochodowej i Ubezpieczenia OC Przyczepy Lekkiej oraz Przyczepy Ciężkiej (Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej)


Posiadając wyżej wskazane dokumenty, udajemy się następnie do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym, zgodnie z jego zależnością terytorialną dla naszego adresu zameldowania. Ta zasada obowiązuje także dla właścicieli przyczep samochodowych, które zostały zakupione na firmę (jedno osobową działalność gospodarczą ponieważ i w tym przypadku pojazd rejestrowany jest na osobę prywatną). Koszt rejestracji przyczepy samochodowej z wszystkimi opłatami (wydanie tablicy rejestracyjnej + dowodu) to 121,50 złoty. Początkowo otrzymujemy dowód tymczasowy, z którym możemy bez przeszkód jeździć po drogach, a po około 30 dniach odbieramy w tym samym Wydziale, już dowód rejestracyjny twardy. Tak jak wspominałem na początku, proces rejestracji przyczepy, może zająć jeden dzień, ale także nawet kilka dni w zależności od organizacji pracy w danym starostwie powiatowym i zasad jakie w nim panują...

Kupując nową przyczepę samochodową na Fakturę VAT, osoba prywatna nie płaci już podatku od wzbogacenia podczas rejestracji przyczepki.

W przypadku przyczep samochodowych lekkich, czyli z dopuszczalną masą całkowitą do 750 kg, nie musimy wykonywać okresowych przeglądów technicznych. Taki przegląd, z urzędu jest wbijany w dowód rejestracyjny pojazdu.

Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać po zakończonej rejestracji nowej przyczepki, jest wykupienie dla niej obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, ważnego przeważnie rok. Tutaj ceny uzależnione są od konkretnego ubezpieczyciela ale kształtują się na poziomie 50 - 60 złoty. Pamiętać należy jednak, że wykupienie ubezpieczenia OC dla nowego pojazdu należy dokonać w tym samym dniu co pierwsza rejestracja. Za brak spełnienia tego warunku grożą nam dodatkowe opłaty uzależnione od czasu przez jaki pojazd pozostawał bez opłaconej obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Najwyższa kara za brak ubezpieczenia OC dotyczy okresu powyżej 14 dni bez górnej granicy określającej długość przerwy w ubezpieczeniu.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

Samochody osobowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 040 zł
4 do 14 dni – 2 600 zł
powyżej 14 dni – 5 200 zł

Samochody ciężarowe: opłata za brak OC

do 3 dni – 1 560 zł
4 do 14 dni – 3 900 zł
powyżej 14 dni – 7 800 zł

Pozostałe pojazdy: opłata za brak OC

do 3 dni – 170 zł
4 do 14 dni – 435 zł
powyżej 14 dni – 870 zł

Ubezpieczenia OC/AC przyczep samochodowych i samochodów. Jak obniżyć wysokość składki na ubezpieczenie OC i AC (Autocasco)?


Ubezpieczenia komunikacyjne - OC i dodatkowe AutoCasco - to obowiązkowy element jaki powinen wykupić każdy właściciel samochodu czy przyczepki samochodowej, aby mógł poruszać się pojazdem po publicznych drogach zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Obserwując rynek ubezpieczeń oraz mnogość ofert i jednocześnie poszerzając usługi serwisu informacyjnego PrzyczepyMarter.pl, nawiązana została współpraca z partnerem z sektora ubezpieczeniowego dzięki czemu na naszym blogu pojawiła się porównywarka ubezpieczeń OC/AC, turystycznych oraz dla domu z ofertą 20 najlepszych ubezpieczycieli w Polsce. Wystarczy wprowadzić wszystkie wymagane dane w formularzu co nie zajmie Ci więcej niż 3 minuty, porównać dostępne oferty i ich ceny, a następnie kupić najkorzystniejszą dla Ciebie polisę!

Skorzystaj z gotowej porównywarki ubezpieczeń OC/AC i zaoszczędź średnio 580 zł kupując polisę komunikacyjną dla swojego samochodu. Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu zaoferowane zostaną ubezpieczenia z następujących towarzystw: Aviva, Gothaer, Proama, Benefia, AXA Direct, Generali, Uniqa, ErgoHestia You Can Drive, MTU, Link4, Allianz czy PZU.

Każdy zarejestrowany samochód, przyczepka samochodowa czy kempingowa lub motocykl musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC czyli od odpowiedzialności cywilnej. W jego zakres wchodzi wypłacenie ewentualnego odszkodowania innym osobom, które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, którego jesteś sprawcą. W odróżnieniu od OC, wykupienie ubezpieczenia AC pozwala nam dodatkowo na pokrycie własnych strat materialnych. Na polskim rynku jest bardzo wielu ubezpieczycieli z różniącymi się od siebie ofertami, dlatego warto skorzystać z przedstawionej wyszukiwarki, która została zintegrowana z blogiem PrzyczepyMarter.pl. Pozwoli Ci to sprawnie i szybko kupić najlepsze i najtańsze ubezpieczenie OC/AC dla Twojego pojazdu bez wychodzenia z domu.

Pamiętać musisz, że od nowego roku tj. od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które przewidują kary finansowe za zwłokę w wykupieniu nowego obowiązkowego ubezpieczenia OC lub zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej polisy. Wysokość takiej kary może być bardzo wysoka i uzależniona jest od ilości dni jakie upłyną od czasu naszej zwłoki w przedłużeniu polisy. Przykładowo jeśli będziesz jeździł samochodem przez 3 dni bez opłaconego OC to zapłacisz karę w wysokości 840 złoty, jeśli czas ten wydłuży się do dwóch tygodni to wyniesie ona 2100 złoty. Kierowcy, którzy poruszają się samochodem lub przyczepą przez więcej niż dwa tygodnie bez aktualnego ubezpieczenia zapłacą karę finansową w wysokości 4200 złoty. Dlatego musisz pamiętać aby ubezpieczyć pojazd od OC w dniu pierwszej rejestracji lub przedłużyć ją w ostatni dzień obowiązywania.

Drugim ważnym czynnikiem, przemawiającym za tym, że powinniśmy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC jest fakt, że jeśli to my spowodujemy kolizję lub wypadek bez posiadania polisy OC to będziemy musieli pokryć w całości z własnej kieszeni wysokość wszystkich świadczeń jakie zostały wypłacone przez ubezpieczyciela poszkodowanym.

Od dłuższego czasu ubezpieczenia komunikacyjne bardzo podrożały co kierowcy odczuwają każdego roku przy wykupie lub odnowieniu. Podpowiemy Ci jak sprawić, aby zapłacić za nową polisę mniej, nie tracąc przy tym jej zalet. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe uzależnia wysokość składki od możliwości wystąpienia szkody na pojeździe. Wpływ na to może mieć wiek i doświadczenie kierowcy, ewentualne wcześniejsze szkody oraz to na co mamy wpływ, miejsce parkowania samochodu wieczorami i nocą. Mówiąc wprost, właściciele pojazdów, które są garażowane zapłacą mniej za polisę OC i AutoCasco ze względu na fakt, że w takim przypadku istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia, zwłaszcza w zatłoczonych miastach na osiedlowych parkingach. Najwięcej na takim rozwiązaniu zyskają własciciele samochodów czy motocykli, którzy zdecydują się wykupić ubezpieczenie AC (AutoCasco), trochę mniejszą składkę za to będą mieli wykupujący polisę ubezpieczeniową OC.

Oprócz wspomnianego doświadczenia kierowcy oraz garażowania pojazdu, ważną informacją dla ubezpieczyciela jest także fakt zamontowania w samochodzie czy motorze oryginalnych zabezpieczeń antykradzieżowych, co może również wpłynąć także na niższą opłatę za wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego.


W treści artykułu mogą zostać wyświetlone linki afiliacyjne dla wybranych produktów, za pośrednictwem których możesz dokonać zakupów w wybranym sklepie internetowym. W momencie przeglądania ofert nie ponosisz żadnych kosztów. Dokonanie zakupów u naszego partnera pozwala rozwijać serwis informacyjny Kolumna24.
WSZYSTKIE MOTO PRZEREJESTROWANIE PRZYCZEPKI 2018 PRZEREJESTROWANIE PRZYCZEPKI 2019 PRZEREJESTROWANIE PRZYCZEPKI 2020 REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAM DO 750 KG 2020 REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ WŁASNEJ ROBOTY 2020 REJESTRACJA PRZYCZEPY PODŁODZIOWEJ WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU 2020 REJESTRACJA SAMOCHODU 2020 REJESTRACJA SAMOCHODU ONLINE 2020 REJESTRACJA SAMOCHODU Z NIEMIEC 2020 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ŁASK UPOWAŻNIENIE DO REJESTRACJI POJAZDU 2020 REJESTRACJA SAMOCHODU Z ZAGRANICY 2020 NOWE PRZEPISY REJESTRACJI POJAZDÓW 2020 REJESTRACJA SAMOCHODU KOSZT 2020 UBEZPIECZENIA ŁÓDŹ AXA UBEZPIECZENIA PROTEKTOR UBEZPIECZENIA ŁÓDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE OC CUK UBEZPIECZENIA AXA UBEZPIECZENIA NA RATY UBEZPIECZENIA OC LODZ AXA UBEZPIECZENIA CENNIK TRANSPORT RYNEK BIZNES MOTORYZACJA POLSKA WIADOMOŚCI MFIND UBEZPIECZENIA RAPORT BADANIA REJESTRACJA KODEKSDROGOWY REJESTRACJA ŁASK REJESTRACJA ŁÓDŹ REJESTRACJA OC REJESTRACJA PABIANICE REJESTRACJA POLICJA REJESTRACJA POLSKA REJESTRACJA PRAWO REJESTRACJA PRZEPISY REJESTRACJA PRZYCZEPA REJESTRACJA PRZYCZEPY SAMOCHODOWE OLX REJESTRACJA SAMOCHODOWE REJESTRACJA UBEZPIECZENIE REJESTRACJA WYDZIAŁKOMUNIKACJI REJESTRACJA ZDUŃSKAWOLA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA OLX REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA OBI REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ALLEGRO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA NIEWIADÓW REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA NEPTUN REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CASTORAMA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA UŻYWANA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA SAM REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DWUOSIOWA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA WYMIARY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA A ZNIŻKI REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA AMORTYZACJA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ALKO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ALUMINIOWA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA AKCESORIA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ANDRYCHÓW REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA A PRAWO JAZDY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ANONSE REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA A ODLICZENIE VAT REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA A UBEZPIECZENIE REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA 1 TONA ŁADOWNOŚCI REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA 1 OSIOWA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BRENDERUP REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BRICO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BEZ REJESTRACJI REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BUDOWA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BORO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BRICOMARCHE REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BRAK DOKUMENTÓW REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA BEZ OC REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CENA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CENEO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CENY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CZESCI REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CHŁODNIA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA CARGO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DWIE OSIE REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DO REMONTU REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DOKUMENTY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DŁUGA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DO LS 17 REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DLA PSA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DO PRZEWOZU PSÓW REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA DUŻA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ELEKTRYKA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ECO 2011 REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ECO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ENGLISH REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ECO 2612 REJESTRACJA PRZYCZEPA SAMOCHODOWA ECO 263 REJESTRACJA PRZYCZEPA SAMOCHODOWA ECO REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA 3 METRY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA 3 5 M REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA FRACHT REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA FORUM REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA FURGON REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA NEPTUN FORUM REJESTRACJA JAKA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA FORUM REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA HAMOWANA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA HAMULEC NAJAZDOWY REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA HOMOLOGACJA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA HP 400 REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA HAMULEC REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA IZOTERMA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA ILE MOŻE WYSTAWAĆ REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA INSTALACJA REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REJESTRACJA PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA Z HAMULCEM I PLANDEKĄ DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ WŁASNEJ ROBOTY REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAM 2018 PRZEREJESTROWANIE PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ WŁASNEJ ROBOTY 2017 REJESTRACJA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ WŁASNEJ ROBOTY 2018 JAK ZAREJESTROWAĆ PRZYCZEPKĘ SAMOCHODOWĄ BEZ DOKUMENTÓW KARA ZA BRAK OC JAK UNIKNĄĆ KARA ZA BRAK CIĄGŁOŚCI OC KARA ZA BRAK OC PRZEDAWNIENIE KARA ZA BRAK OC PRZEZ KILKA LAT KARA ZA BRAK OC 1 DZIEŃ KARY ZA BRAK OC 2019 TABELA BRAK UBEZPIECZENIA OC NIEUŻYWANEGO SAMOCHODU KARA ZA BRAK OC CIĄGNIKA ROLNICZEGO
SKLEP

Neptun Multi N7-305 multi [GN152] przyczepka samochodowa

3250.00 zł/2 produkty dostępne

Neptun Rustik N7-236 rtr resor [GN190] przyczepka samochodowa

2900.00 zł/3 produkty dostępne

Neptun Rustik N7-263 rt [GN158] przyczepka samochodowa

2750.00 zł/1 produkt dostępny

Neptun Rustik N7-236 rt [GN99] przyczepka samochodowa

2500.00 zł/2 produkty dostępne
Wszystkie przyczepy...
POPULARNE
›  Lidl w Łasku: Kiedy otwarcie sklepu spożywczego w Vendo Park?
›  Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?
›  Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?
›  Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?
›  Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?
›  Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?
›  Piknik Lotniczy w Łasku 2020: Dzień Otwarty i Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
›  VI Krajowe Święto Truskawki Buczek 2020 - tegoroczna impreza odwołana!
›  Przyczepy Niewiadów: Kultowa przyczepa kempingowa z Polski
›  Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?
›  Dni Bełchatowa 2020, MCK PGE Giganci Mocy i Dzień Energetyka 2020
›  Zasady poruszania się z przyczepą samochodową po drogach publicznych
›  Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?
›  Kampery Adria Sonic, Coral, Matrix, Coral XL i Compact sezon 2020
›  Przyczepa kempingowa Adria Astella: nowa luksusowa linia sezon 2020
›  Motocykle Harley - Davidson na targach Poznań Motory Show 2020
›  Monako wakacje - podróże i ciekawostki Lazurowego wybrzeża
›  Hamulec najazdowy AL-KO w nowych przyczepach samochodowych Neptun
›   Holowanie przyczepki samochodowej 2020: Prawo jazdy B, B96, B+E
›  Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody
›  Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią
›  Wypożyczalnia Sklep Przyczep Samochodowych do 750 KG w Łasku
›  Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących
›  Wakacje: Jazda z przyczepą kempingową technika i bezpieczeństwo!
›  Przyczepa motocyklowa Neptun Moto2 i Moto3 do transportu motorów
›  Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach
›  Andora i Pireneje przewodnik turystyczny z atrakcjami w okolicy
›  Antyczna Andora: archeologiczne odkrycia w pirenejskim księstwie
›  Urodziny Łodzi 2020: Program koncerty i rozrywka na Dni Łodzi
›  Przyczepy do samochodów osobowych: gdzie kupić i jak konserwować?
›  Zduńska Wola: Powstanie przeładunkowy port intermodalny PKP Cargo
›  Zlot motocyklowy Gwiaździsty Częstochowa 2020: termin i program
›  Zachodnia obwodnica Łodzi S-14: przebieg i realizacja ekspresówki
›  Turystyczne targi caravaningowe Camper Caravan Show Warszawa 2020
›  Pierwsze rejestracje samochodów dostawczych styczeń 2019 w Polsce
›  Program 14. Jarmark Urszulański Sieradz 2020 - Dni Sieradza 2020
›  Jak kupić tanio przyczepę kempingową? Podróżowanie przyczepą
›  Targi motoryzacyjne Poznań Motor Show 2020 i elektromobilność
›  Pasy transportowe: Sposoby mocowania i zabezpieczenia ładunków w transporcie
›  Ekonomiczna jazda z przyczepą kempingową na wakacjach po Europie!
›  Dni Sieradza 2020 kiedy: Program i plakat z koncertami wydarzenia
›  Przyczepy podłodziowe Neptun do transportu łodzi i skuterów wodnych
›  Black Friday 2019 Weekend Promocje Ubezpieczeń OC i AutoCasco!
›  Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka a ubezpieczenia OC i AC?
›  Finał Mistrzostw Świata SuperEnduro 2020 w Łodzi Atlas Arena
›  Pociąg do Kolumny 2020: wrześniowe koncerty i promocja biznesu
›  Wojska Obrony Terytorialnej: jak się dostać, wymagania, wyposażenie...
›  Włochy przyczepą kempingową: Wakacje, Koszty, Atrakcje
›  Jarmark Łaski 2020 Program Dni Łasku i Kto Wystąpi na Scenie?
›  Program Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2019
Łask Wiadomości Popularne wiadomości Pogoda Łask Magazyn Wydarzenia

Zakupy Smartfony Rankingi produktów Market budowlany

Powiat łaski Powiat pabianicki Powiat sieradzki Powiat bełchatowski Miasto Łódź Wybory2023 WyboryUE

Motoryzacja Poradniki motoryzacja Ogłoszenia samochody

Zdrowie Poradniki zdrowie Wszystkie choroby Szpitale łódzkie Sanepid łódzkie Zabiegi medyczne

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Biznes Urzędy skarbowe Kursy walut Transport kolej

Przyczepy sklep Części i akcesoria Rowery wynajem

Ogłoszenia praca Praca regiony Praca Łódź Praca Pabianice Praca Sieradz Zawody praca

Tagi Pomoc Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Discord

Polski English

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
Zakupy ❖  Popularne ☈ 
<b>Letnia wyprzedaż wyposażenia wnętrz</b> została przedłużona do połowy sierpnia! Obniżki nawet 50%
Letnia wyprzedaż wyposażenia wnętrz została przedłużona do połowy sierpnia! Obniżki nawet 50%
REKLAMA