MAGAZYN PRZYCZEPY I PODRÓŻE

Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią

Kolumna24.pl Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią© Zdjęcie:
Przeczytasz w 8 min  •  25/Listopad/2019 (19:26), aktualizacja 4/Kwiecień/2020 (11:04)
Do moich rąk w ostatnim czasie trafiła bardzo ciekawa książka opisująca historie najmniejszych krajów Europy. Jeśli ktoś interesuje się tematyką Andory, Liechtensteinu, Luksemburga, Monako, San Marino czy Malty, wie zapewne o którą publikację mi chodzi. Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom wszystkich czytelników mniej zapoznanych z historią tych regionów oraz ich atrakcjami, postanowiłem że w ramach tematyki podróżowania i turystyki pojawią się kolejne artykuły na portalu PrzyczepyMarter o tych najmniejszych państwach. W serwisie informacyjnym PrzyczepyMarter jest już kilka artykułów dotyczących podróżowania z przyczepą kempingową, dlatego doskonałym uzupełnieniem tego będzie kolejna seria unikalnych publikacji przygotowanych dla turystów poszukujących praktycznych wiadomości o wybranych zakątkach Europy. Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz każde z tych państw borykało się z wieloma trudnościami, a zwłaszcza z najważniejszą kwestią jaką jest dla każdego państwa - przetrwaniem na arenie europejskiej. Wyzwaniem dla Andory, Liechtensteinu, Luksemburga, Monako, San Marino czy Malty było to czy uda się zachować własną tożsamość w trudnych wiekach wojen... Dzisiaj poniekąd, mieszkańcy tych krajów są jednymi z bogatszych w Europie ze względu na prowadzoną unikalną politykę, rozwój gospodarczy i promocję własnej kultury a zwłaszcza turystyki. W tym i kolejnych artykułach przedstawię każde z tych państw na miarę potrzeb polskiego turysty planującego odwiedziny tych regionów.
 
Sklep przyczepki samochodowe Kolumna24
Nowe przyczepki Neptun do kupienia. Akcesoria. Gwarancja na przyczepki.
Pojazdy

Andora to maleńkie państwo w Pirenejach, położone między Hiszpanią a Francją


Ten niewielki kraj na południu Europy, który uchował swoją tożsamość w trudnych czasach zamętu i wojen, przyciąga dzisiaj każdego roku sporą rzeszę turystów również z Polski. Wielu z nich odwiedza Andorę podczas turystycznych wyjazdów do Hiszpanii lub Francji, rzadziej Andora wybierana jest jako docelowe miejsce podróży na kilka dni... Historia Andory jako samoistnego bytu państwowego nie jest zbyt długa, to mimo to dzisiaj może się ona pochwalić ciekawymi informacjami godnymi uwagi.

Przez 715 lat, od 1278 do 1993 roku, Andorczycy żyli w wyjątkowej wspólnocie, rządzonej przez przywódców francuskich i hiszpańskich (od 1607 roku francuskiego naczelnika państwa i hiszpańskiego biskupa Urgell). W 1993 roku system feudalny został zmodyfikowany poprzez wprowadzenie nowoczesnej konstytucji. Dwaj współ książęta pozostali tytularnymi głowami państw, ale rząd przekształcił się w demokrację parlamentarną. Andora stała się także popularną destynacją turystyczną odwiedzaną przez około 10 milionów ludzi każdego roku, których przyciągają sporty zimowe, letni klimat i zakupy bezcłowe. Andora stała się także bogatym międzynarodowym centrum handlowym ze względu na swój dojrzały sektor bankowy i niskie podatki. W ramach modernizacji gospodarki Andora otworzyła się na inwestycje zagraniczne i zaangażowała się w inne reformy, takie jak wspieranie inicjatyw podatkowych mających na celu wspieranie szerszej infrastruktury. Andora, choć nie jest członkiem UE, utrzymuje szczególne stosunki z tym blokiem regulowanym różnymi umowami celnymi i umowami o współpracy i wykorzystuje euro jako walutę krajową.

Andora to jedno z najmniejszych państw Europy o powierzchni 468 km2, obok Liechtenstainu, Luksemburga, Malty, Monako czy San Marino. Oficjalna nazwa brzmi Les Valls d'Andorra czyli w tłumaczeniu na język polski Doliny Andory. Być może dość specyficzne położenie tego kraju sprawia, że przez pewien okres było ono dość zapomniane i tym samym uchowało się przed najazdem innych potęg. Andora leży w pasie gór Pirenejów na ich południowych stokach, rozgraniczając Francję od południa i Hiszpanię od północy. W zasadzie to położenie warunkowało rozwój tego państwa w przeszłości oraz ma duży wpływ na rozwój turystyki dzisiaj.

Jak zwykle w takich przypadkach określenie pochodzenia nazwy tego państwa jest ciężkie do jednoznacznego potwierdzenia. Mówi się o kilku źródłach i zapewne każde z nich ma w sobie trochę prawdy i tym samym dało początek nazwie Andora. Legenda głosi, że Andora swoją nazwę wzięła od miasta w Starym Testamencie - Endor, którą zakorzenili wśród mieszkańców Saraceni, którzy mieli się schronić w górach Andory przybywając z południa. Bardziej wyszukaną etymologię nazwy podaje Danuta Kucała w książce opisującej historię Andory z jej niezwykłym pięknem krajobrazu. Podaje ona, że nazwa mogła zostać zaczerpnięta od dwóch hiszpańskich słów - ando (tłum. wysoki) oraz oro (złoto, żelazo). Inny przekaz mówi o tym, że nazwa Andorra swój początek zawdzięcza natomiast dwóm słowom celtyckim - an (wiatr) oraz dor (brama). Jest jeszcze kolejna potencjalne wytłumaczenie, że nazwa zapoczątkowana została od hiszpańskiego słowa andar, co znaczy chodzić, wędrować czy przemieszczać się. Każde z nich ma swoje uzasadnienie ponieważ w górach tych w przeszłości wydobywano rudy żelaza i rejony te były w przeszłości miejscem wędrówek różnych ludów.

W 1901 roku liczba mieszkańców Andory wynosiła jedynia 7850 osób, dzisiaj jest to już 76 965 mieszkańców według danych Banku Światowego z 2017 roku. Tak duży wzrost mieszkańców raptem w ciągu 100 lat wynika z dużej liczby ludności napływowej i tylko częściowo w związku ze wzrostem rdzennej ludności. Według danych podanych przez CIA Factbook - 48,8% mieszkańców stanowili Andorczycy, 25,1% Hiszpanie, 12% Portugalczycy, 4,4% Francuzi a 9,7% osoby innej narodowości. Lokalne władze szacują, że rocznie kraj ten odwiedza około 10 milionów turystów z całego świata czyli znacząco liczba ta przekracza stałych mieszkańców kraju.

Oficjalnym językiem kraju jest język kataloński, uznany we wrześniu 1999 roku przez rząd Andory za język oficjalny i tym samym jest on podstawowym językiem używanym we wszystkich instytucjach publicznych. Ponadto mieszkańcy Andory posługują się w większości językiem hiszpańskim i francuskim. Od tego samego roku oficjalną walutą Andory jest euro, wcześniej używano walut sąsiadów czyli francuskiego franka oraz hiszpańskiej pesety. Tej drugiej znacznie częściej.

Podział terytorialny Andory. Andora składa się z siedmiu parafii (tzw. parròquie w języku katalońskim): Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria oraz Escaldes-Engordany. Jest to tradycyjna jednostka podziału terytorialnego utożsamiana z naszymi województwami. Te natomiast dzielą się na gminy, które prowadzą politykę zgodnie z interesem danej parafii i zajmują się w szczególności sprawami: tworzą spis ludności; tworzą listy wyborcze, organizują i czuwają nad przebiegiem wyborów; prowadzą konsultacje społeczne; nadzorują handel, przemysł i działalność zawodową; wytyczają własne granice; zarządzają majątkiem własnym i publicznym gminy; nadzorują zasoby naturalne; kataster; zajmują się kwestiami urbanizacji i drogami publicznymi; w ich zakresie obowiązków należy także kultura, sport i działalność społeczna oraz gminne służby publiczne.

Turystyka i gospodarka siłą napędową Andory! Kraj odwiedzany rocznie przez kilka milionów turystów...


Piękne krajobrazy, położenie i ukształtowanie terenu sprawiły, że oprócz celów handlowych również pod względem turystycznym Andora jest bardzo chętnie odwiedzana przez kilka milionów osób każdego roku. Andora to górzyste tereny, od 880 do 3000 metrów n.p.m. z najwyższym szczytem Pic de Coma Pedrosa liczącym 2942 metry n.p.m. Na terytorium Andory w masywie górskim znajduje się kilka dolin - Indes, Serrat, Ordino, Arinsal, Seturia, Pal, La Massana, Encamp, San Julia de Loria i Os. Z walorów turystycznych Andory należy także wymienić trzy główne rzeki, które przepływają przez jej terytorim - Valira Północna, Valira Wschodnia i Madriu, które następnie łączą się w jedną Valirę Wielką w miejscowości Escaldes-Engordany. Swój początek mają one w około 20 stawach i jeziorach rozsianych po tym małym kraju. Jak przystało na państwo górskie, klimat w Andorze jest odmienny dla różnych dolin. W wyższych partiach gór jest to klimat wysokogórski z niskimi temperaturami (średnia w roku to poniżej 5°C) i sporą ilością opadów. Obszar południowo środkowy to wpływ klimatu kontynentalnego połączonego z górskim, który charakteryzuje się wyższymi temperaturami rocznymi w granicach od 5°C do 10°C (średnie temperatury roczne). Najcieplejszym miesiącem jest lipiec gdzie temperatura wacha się w przedziale od 20°C do 22°C. Również w zimie w dolinach temperatura jest wyższa w stosunku do wyższych parti gór.

Przez tysiąc lat, głównym źródłem utrzymania mieszkańców Andory była hodowla owiec i bydła, co wynikało z naturalnego ukształtowania terenu czyli dużej ilości łąk zwłaszcza w górnych partiach dolin. Paszę dla zwierząt uzyskiwano obsiewając z kolei niższe tereny, którą karmiono zwierzęta w okresie zimowym. Ponadto źródłem utrzymania mieszkańców były także uprawy głównie tytoniu, pszenicy, owsa i ziemniaków. Do dzisiaj w wybranych rejonach tego maleńkiego państwa można spotkać pola uprawne z tytoniem. Jeśli chodzi o przemysł to w dawnych latach na tych terenach wydobywano głównie rudę żelaza, w rejonach masywu górskiego Coma de Ransol. Równocześnie wydobywano także srebro i ołów, a pozostałości po kopalni odkrywkowej można zobaczyć w dolinie rzeki Valiry. Na terenie całego kraju znajdowały się także miejsca pozyskiwania kamienia budowlanego, marmuru czy wapienia.

Inną ważną gałęzią rozwoju Andory był handel, głównie eksportowano towary do krajów sąsiednich czyli Francji i Hiszpanii. Eksport towarów opierał się na dostarczaniu takich produktów jak bydło, szynki, wyroby mleczarskie, ziemniaki, drewno, skóry i wełnę owczą. Andorczycy wyspecjalizowali się w uprawie tytoniu do tego stopnia, że jego uprawy były o wiele większe niż lokalne zapotrzebowanie. Dlatego wielu Andorczyków trudniło się przemytem tytoniu na północ i południe.

Księstwo Andory położone w Pirenejach zarządzane przez dwóch współksiążąt...


W dzisiejszych czasach Księstwo Andory posiada swój parlament czyli Radę Generalną oraz Radę Wykonawczą założoną dopiero w 1981 roku. Rok później został ustanowiony nowy rząd, którego premierem w czteroletniej kadencji jest przewodniczący Rady Wykonawczej. W Andorze premier może zostać wybrany jedynie dwukrotnie na to stanowisko. W skład Rady Wykonawczej czyli rządu wchodzi sześciu doradców, którzy są odpowiedzialni za sprawy finansowe, prace publiczne, wychowania i kultury, rolnictwa, handlu i przemysłu, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz turystyki i sportu. Parlament Andory zbiera się kilka razy w roku i został utworzony już w 1419 roku. Jeśli chodzi o system sądownictwa to przed wprowadzeniem konstytucji Andory w 1993 roku podlegał on bezpośrednio przedstawicielom współksiążąt. Obecnie sądownictwo w Andorze jest niezależne i kierowane przez Radę Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunał Konstytucyjny.

Księstwo Andory to kraj, który przyznał prawa wyborcze wszystkim swoim obywatelom nie od razu. Początkowo głosować mogła tylko niewielka liczba osób, reprezentująca ogół mieszkańców. Od 1866 roku prawo wyborcze poszeżone zostało o wszystkie osoby, które pełniły rolę głowy rodziny. Sytuacja taka przetrwała aż do 1933 roku, kiedy prawo wyborcze zyskali wszyscy mężczyźni powyżej 25 roku życia. Duża zmiana nastąpiła w 1970 roku kiedy prawo wyborcze uzyskały kobiety, a wiek uprawnionego do głosowania zmniejszono do 21 roku życia. Trzy lata później prawo zasiadania w różnych instytucjach Andory uzyskały kobiety.

Andora to kraj, który nie pobierał podatków od swoich mieszkańców oraz osób pracujących na terenie Księstwa Andory, nawet nie trzeba było mieć obywatelstwa Andory. Budżet państwa pobierany był z 2% opłaty za importowane towary do kraju oraz 1 pesety za każdy sprzedany litr paliwa.

Jeśli chodzi o szkolnictwo to w Andorze nie ma szkół wyższych. Mieszkańcy Andory studiują na uniwersytetach we Francji bądź Hiszpanii. Szkolnictwo niższe opiera się na szkołach andorskich, francuskich i hiszpańskich, do których uczęszcza około 10 000 uczniów. W każdej z tych szkół obowiązkowo prowadzi się naukę języka katalońskiego, ponieważ jest to oficjalny język urzędowy Andory i każdy ma obowiązek się nim posługiwać.

Obywatelstwo Andory. W celu otrzymania obywatelstwa Andory wystarczy urodzić się na terenie kraju, a rodzice dziecka mieszkali w Andorze przez dwadzieścia lat od ukończenia 18 roku życia. Prawo do obywatelstwa Andory mają cudzoziemcy, którzy zamieszkali w Andorze przed 1961 roku i zrzekli się obywatelstwa swojego kraju. Podobna sytuacja wygląda w przypadku zawarcia małżeństwa. Cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo Andory pod warunkiem, że zrzeknie się swojego starego obywatelstwa kraju pochodzenia.

Dla wszystkich osób, które planują podróż do Andory i zwiedzanie jej malowniczych zakątków został stworzony specjalny portal tematyczny Przewodnik po Andorze z praktycznymi informacjami, który agreguje wszystkie materiały o tym państwie dostępne na portalu informacyjnym PrzyczepyMarter! Ponadto zachęcam wszystkich do zadawania pytań na w komentarzach w naszym serwisie w dziale Turystyka Zwiedzanie Andory. Portal o Andorze powstał w oparciu o ogólnodostępne źródła w literaturze oraz materiały dostarczone przez oficjalną agendę turystyczną Andory.

Już teraz masz dostęp do wielu cennych informacji, trudno dostępnych dla polskiego czytelnika, które zostały zebrane w jednym miejscu i przygotowane pod kątem turystycznym z opisem atrakcji turystycznych, zwiedzania wybranych miejsc i spędzania wolnego czasu w Andorze latem i zimą.

1

Dojazd do Andory od strony Francji i Hiszpanii

Dojazd do Andory od strony Francji i Hiszpanii© Pixabay/domena publicznaDojazd do Andory samochodem możliwy jest od strony Francji i Hiszpanii, choć ten drugi kraj ma ich więcej. Główne połączenie drogowe z Francją od strony północnej mieści się w Pas de la Casa i położone jest na wysokości około 2000 metrów n.p.m. Droga została wybudowana w 1931 roku na najwyższej przełęczy w Europie Port d`Envalira na wysokości 2408 metrów n.p.m. Choć jest to przejście całoroczne, to jednak w okresach zbyt dużych opadów śniegu jest ono zamykane dla ruchu drogowego.

Natomiast Hiszpania ma przejście graniczne z Andorą na południu bardzo dobrą drogą wiodącą z miejscowości La Seu d`Urgell. Ponadto Andora ma dwie inne drogi łączące ją z Hiszpanią - jest droga lokalna w południowo-zachodniej części oraz połączenie drogowe przez Port de Cabus na wysokości 2301 metrów n.p.m.

Dodatkowo funkcjonują także naturalnie przejścia piesze w formie szlaków turystycznych. Jeśli chodzi o system komunikacyjny to system drogowy jest jedynym funkcjonującym w Księstwie Andory. Na terenie tego państwa nie ma lotniska oraz nie funkcjonuje system dróg kolejowych. Za to na obszarze Andory funkcjonują prywatne lądowiska dla helikopterów.

Jeśli chcesz skorzystać z dowolnej linii lotniczej aby dostać się do Andory, to trzeba wybrać lot do Barcelony bądź Tuluzy, skąd można dostać się do Andory połączeniem autobusowym, które są bardzo dobrze rozwinięte.
2

Andora to kraj z przepięknymi krajobrazami górskimi

Andora to kraj z przepięknymi krajobrazami górskimi© Pixabay/domena publicznaNajwyższy szczyt położony jest w zachodniej części państwa - natomiast najniższy Riu Runer mierzący tylko 840 metrów n.p.m. leży w południowej części kraju, nieopodal granicy z Hiszpanią. Teren Księstwa Andory pokryty jest około 170 jeziorami, które mają charakter polodowcowych jezior górskich. Cały kraj to tak naprawdę trzy doliny powstałe w wyniku przejścia lodowców. Łączą się one ze sobą w środkowej części Andory, gdzie zlokalizowana jest stolica tego europejskiego Księstwa Andorra la Vella. W niedalekim oddaleniu od stolicy płynie rzeka Valira która na terenie Hiszpanii wpada do rzeki Segro. Andorczycy wykorzystują rzeki płynące przez to mikropaństwo do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Po zakończeniu II wojny światowej i ustabilizowaniu się sytuacji na kontynencie europejskim nastąpił znaczny rozwój turystyki w Andorze na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Andora przyciągała do siebie wiele osób zainteresowanych zagranicznymi produktami w atrakcyjnych cenach, co było spowodowane dogodnej polityce celnej oraz niskim marżom sprzedawców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody oraz sprzęt elektroniczny.

Jednocześnie na obszarze Andory zaczęto budować nowe hotele, które pozwoliły na wzbogacenie się mieszkańców tego małego kraju. Oprócz około 300 nowych obiektów noclegów powstało także 5 ośrodków narciarskich, które do dzisiaj każdego roku przyciągają osoby chcące zaznać białego szaleństwa. Andora przyciąga także do siebie liczną rzeszę turystów ze względu na liczne atrakcje przyrodnicze, w tym ciepłe źródła mieszczące się w rejonie Escadles-Engordany.

Rozwój turystyki oraz ustabilizowanie się systemu bankowości sprawił, że dzisiaj Andorczycy należą do jednych z najbogatszych mieszkańców Europy.
3

Konstytucja Księstwa Andory

Konstytucja Księstwa Andory© Flaga AndoryNiezadowolenie społeczne mieszkańców Andory doprowadziło do tego, że w 1866 roku przygotowano dokument Nova Reforma, który wprowadzał nowe zmiany prawne. Wprowadzono Radę Generalną składającą się z 24 deputowanych, wybieranaych na cztery lata, po cztery osoby z każdej parafii. Ponadto co dwa lata, połowa składu miała być odnawialna. Innym ważnym prawem wprowadzonym w Nova Reforma było poszerzenie prawa wyborczego o wszystkich mężczyzn, którzy byli głowami rodziny. Co automatycznie przełożyło się na to, że na 5 tysięcy ówczesnych obywateli Andory, prawo głosowania miało 781 osób. W zasadzie był to dokument, który wprowadził to karłowate państwo w XX wieku, dając podwaliny pod przyszłą konstytucję. Co jest ciekawe, Andora najpóźniej ze wszystkich uchwaliła swoją Konstytucję, bo dopiero w 1993 roku. Jednak cały proces tworzenia dokumentu pisanego został zapoczątkowany już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przełomowym rokiem był 1989 kiedy wybrano nowy skład parlamentu w Andorze, a ten zajął się tworzeniem Konstytucji Księstwa Andory oraz 1990 rok kiedy to Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję nawołującą do stworzenia takiego dokumentu. W referendum aż 74,2% obywateli Andory opowiedziało się za wprowadzeniem konstytucji, przygotowanej przez trzy delegacje reprezentujące stronę francuską, hiszpańską oraz andorską. Referendum odbyło się w dniu 14 marca 1993 roku i z tej okazji, dzień 14 marca został ustanowiony w Andorze świętem państwowym. Obecna Konstytucja a w zasadzie tekst na tej stronie jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 1 sierpnia 2014 roku.

Po wprowadzeniu demokratycznych rozwiązań, Andora w dniu 28 lipca 1993 roku została kolejnym członkiem ONZ.
4

Andora - jedno z najmniejszych mikro państw na świecie...

Andora - jedno z najmniejszych mikro państw na świecie...© Pixabay/domena publicznaAndora, Liechtenstein, Monako i San Marino zaliczane są mikropaństw i wszystkie cztery położone są na terenie Europy. W literaturze istnieje kilka terminów, które opisują najmniejsze państwa Europy. Oprócz wspomnianego mikropaństwo, wykorzystuje się także terminy: mikropatrologiczne, mini państwa, mikro państwa. relikty feudalizmu. We Francji istnieje nawet Instytut Mikropatrologiczny zajmujący się badaniem nad przyszłością i rozwojem państw karłowatych, których według literatury fachowej można wymienić 17 na całym świecie, przyjmując za państwo karłowate takie, którego ludność nie przekracza 100 000. W tym miejscu należy wskazać, że termin państwa karłowate jest naturalnym terminem naukowym wykorzystywanym bardzo często w przeszłości oraz obecnie, choć w języku potocznym i na potrzeby choćby internetu stosuje się termin mikropaństwo.

Z ciekawostek historycznych należy dodać, że Andora aż do 1933 roku była państwem pod zwierzchnictwem prezydenta Francji i hiszpańskiego biskupa La Seu d'Urgell czyli dwóch współksiążąt i nie miała suwerenności. Dwaj książęta reprezentowali Andorę na arenie międzynarodowej w różnych sprawach, ponadto sprawowali władzę wewnętrzną w kraju i gwarantowali jej bezpieczeństwo. Bezpośrednimi przedstawicielami prezydenta Francji i biskupa La Seu d'Urgell byli tzw. viguiers oraz delegaci. Byli to Andorczycy i do ich zadań należała kontrola sądownictwa i porządku publicznego.
ODKRYWAJ

Czy można ciągnąć przyczepę dwuosiową na kat. B prawa jazdy?

Czym odtworzyć plik filmowy DAV? Jak przerobić konwerter na AVI?

Przyczepa samochodowa resorowana z amortyzatorem czy osi skrętnej?

Jak zarejestrować przyczepę samochodową i tanio ubezpieczyć?

Przyczepy kempingowe Niewiadów - kultowa N126 i N132 z Polski

Gdzie kupić viaTOLL do przyczep samochodowych i kempingowych?

Najważniejsze wydarzenia kampanii wrześniowej 1939 roku w II wojnie światowej

Jaką przyczepę samochodową kupić marki Neptun w 2020 roku?

Gdzie na wakacje w 2020 roku kamperem lub przyczepą kempingową?

Przyczepa platforma niskopodwoziowa pod ule quady mini samochody

Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka a ubezpieczenia OC i AC?

Tema: Przyczepy Samochodowe ze Świdnika i Wasze Opinie o Modelach

Andora - maleńkie państwo między Francją a Hiszpanią

Jaka przyczepa na budowę? Prace budowlane dla początkujących

Przyczepa motocyklowa Neptun Moto2 i Moto3 do transportu motorów

Wszystkie publikacje...
 
Pasaż handlowy 24h ›
Bogata oferta e-commerce. 500 000 towarów w jednym miejscu. Dostawa do domu.

Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Zamawiaj przez internet i zostań w domu!
Sklepy online
Temat dnia Polecane Polityka Wybory2023 Wybory PE Pogoda Łask Łódź Sieradz

Zakupy i oferty Książki online Rankingi produktów Smartfony Cyberpunk2077 Części Motocyklowe

Biznes i finanse Podatki Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

Zakupy WarszawaZakupy ŁódźZakupy SieradzZakupy Pabianice Samochody Edukacja

Przyczepy samochodowe Akcesoria do przyczep Magazyn o przyczepach Regiony sklep Caravaning

Zdrowie Poradniki zdrowie Wszystkie choroby Sanepid łódzkie Zabiegi medyczne

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenia praca Praca regiony Praca Łódź Praca Pabianice Praca Sieradz Zawody praca

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Szukaj  •   Ogłoszenia •   Regiony •   Przyczepy •   Elektronika •   Praca •   Biznes •   Zdrowie •   Książki •   Zakupy Wiadomości •   Menu  •   Zakupy  Szukaj  
PASAŻ HANDLOWY 24H ›
Sklepy online