MAGAZYN//KOLUMNA24

Koronawirus powiat łaski! Zakażenia, testy laboratoryjne i zwalczanie epidemii

Marcin Jankowski  •  4/Kwiecień/2020 (14:09), aktualizacja 20/Kwiecień/2020 (15:34)
Każdy samorząd w Polsce, zwłaszcza na szczeblu powiatu, organizuje doraźną pomoc na wypadek rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w kraju. Warto zwrócić uwagę na działania w tym zakresie na szczeblu powiatu łaskiego. Pierwsze dni były dość ubogie w przekaz informacji, co wynikało bardziej z nawału pracy, niż z braku dobrej woli. W końcu epidemia dość nagle wkroczyła w nasze codzienne życie i szczerze trzeba sobie powiedzieć, że nikt nie był na nią przygotowany...

Koronawirus powiat łaski! Opis sytuacji epidemiologicznej, zakażenia i liczba zachorowań...

Koronawirus powiat łaski! Opis sytuacji epidemiologicznej, zakażenia i liczba zachorowań...© Zdjęcie: domena publicznaWedług podstawowej definicji choroba COVID-19 jest rodzajem choroby zakaźnej wywoływanej przez nowego koronawirusa. Obecnie jest ona szczegółowo badana przez różne ośrodki medyczne na całym śmiecie. WHO opisuje ją jako zakażenie koronawirusem powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – trudności z oddychaniem. Służby medyczne zalecają na każdym kroku chronić się przed infekcją koronawirusa, należy często myć ręce, unikać dotykania twarzy i unikać bliskiego (mniej niż kilka metrów) kontaktu z osobami, które źle się czują.

Koronawirus przenosi się głównie przez kontakt z zarażonymi osobami, które kichają lub kaszlą. Przenosi się również, gdy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich oczu, nosa lub ust.

W powiecie łaskim wykryto kilka przypadków zakażeń koronawirusem. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, pacjenci są wysyłani do szpitali zakaźnych lub przechodzą kwarantannę domową pod pełną kontrolą sanepidu w Łasku.

Kiedy zmaleje liczba pacjentów zakażonych koronawirusem w powiecie łaskim? Śledząc najważniejsze wiadomości publikowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz różne ośrodki laboratoryjne, wynika że epidemia koronawirusa w Łasku odpuści dopiero w momencie kiedy zostanie opracowana odpowiednia szczepionka na nowy rodzaj choroby COVID-19.

Pisząc ten artykuł - dotyczący w całości sytuacji koronawirus powiat łaski, dochodzimy do momentu, w którym rośnie liczba zakażonych nowym rodzajem wirusa w Polsce. Jesteśmy już po pierwszej fali uderzeniowej, która rozpoczęła się na początku marca. Wprowadzone szybko ograniczenia, są bardzo ostrożnie zdejmowane, co jednak nie oznacza pełnego otwarcia się na starą rzeczywistość.

Powiat łaski składa się z kilku gmin rozciągniętych północ - południe - gmina Widawa, gmina Buczek, gmina Sędziejowice, gmina Łask i gmina Wodzierady. Część z nich to większe ośrodki, a inne mniejsze. Największym ośrodkiem jest oczywiście miasto Łask, spośród wszystkich wchodzących administracyjnie w skład powiatu łaskiego. W poszczególnych wiadomościach na portalu informacyjnym Kolumna24, przeczytasz o bieżącej sytuacji na miejscu, mówiąc jeszcze bardziej dokładnie o nadchodzących wydarzeniach z ostatniej chwili.

Jak powiat łaski walczy z epidemią koronawirusa i pomocą dla mieszkańców?

Jak powiat łaski walczy z epidemią koronawirusa i pomocą dla mieszkańców?© Zdjęcie: Budynek Starostwa Powiat Łaski/lask.com.plW ostatnim czasie zostały odwołanie wszelkiego rodzaju wydarzenia Łask oraz w innych miejscowościach w kraju, co ma znacząco ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do tej pory trwają badania, w jakiej formie rozprzestrzenia się nowy wirus, co świadczy o tym, jak nie wiele wiemy o SARS-Cov-2. Ograniczenia dotknęły formy spędzania czasu, przemiesczania się i innych ważnych aspektów naszego życia codziennego. Jak szybko uda się przywrócić wszystko do normy? Tego nie wie narazie nikt. Są pewne analizy, które mówią o tym, że aktywna forma epidemii potrwa do początku okresu letniego, jednak jak pokazuje przykład Chin, teorytucznie koniec nowych przypadków zakażeń o niczym nie świadczy. Mam tu na myśli to, że wirus może nawrócić.

Obecnie wszelkie możliwe siły zostały rzucone do walki z epidemią. W podobnym tonie możemy przeczytać w specjalnym oświadczeniu starosty łaskiego, które zostało opublikowane w internecie. W pierwszej fazie wszyscy musimy się przemęczyć we wprowadzonej odgórnie kwarantannie narodowej, która przymusza nas do jak największego unikania kontaktów z innymi osobami. Jest to dużym wyrzeczeniem i wyzwaniem dla nas wszystkich, bo nikt jeszcze nie miał doczynienia z takim stanem.

Wszystkim nam przyszło się zmierzyć z sytuacją wyjątkową oraz z zagrożeniami, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności. Ogłoszona pandemia wirusa COVID-19, niemalże w każdej dziedzinie zmieniła nasze życie. Rząd w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo wprowadza kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, szkół, sklepów, miejsc publicznych oraz firm (...) - napisał starosta łaski Piotr Wołosz.


Powiat łaski przygotował szereg miejsc dla osób, które muszą przechodzić kwarantannę w odoosobnieniu. Czyli dla tych osób, które nie mogą bądź nie chcą przebywać w jednej przestrzeni mieszkalnej z innymi domownikami. Dlatego powiat łaski oddał do dyspozycji na te cele 200 miejsc, przygotowanych zgodnie z zaleceniami wojewody łódzkiego.

Odosobnione miejsca kwarantanny dla mieszkańców powiatu łaskiego, zostały zorganizowane w Zespole Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie jesteśmy gotowi przyjąć 69 osób, a w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – 65 osób. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, mamy również przygotowane kolejne 70 miejsc w Internacie dawnego Elektryka przy ulicy Warszawskiej.

W każdej takiej sytuacji kryzysowej liczy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łaskiego, dlatego miejsce odbywania wspólnej kwarantanny, zostały zaopatrzone w środki dezynfekujące, środki czystości, środki higieniczne oraz podstawowe leki. Dla opanowania zagrożenia epidemiologicznego i utrzymania ciągłości podejmowanych decyzji, powiat łaski pracuje w systemie dyżurowym całą dobę. Powiat łaski, a w zasadzie pracownicy starostwa, udzielają mieszkańcom wszelkich niezbędnych informacji.

(...) Jestem w stałym kontakcie z Koordynatorem Powiatowym ds. kryzysowych, sanepidem oraz służbami mundurowymi. Każdego dnia przekazuję Państwu na bieżąco raport z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łasku, dotyczących aktualnych danych z terenu powiatu łaskiego oraz zbieram informację na temat potrzeb osób których kwarantanna dotyczy (...) - dodaje starosta łaski.


Epidemia koronawirusa, która dotknęła cały świat, powoduje że do szpitali trafia większa ilość pacjentów niż zwykle. Warto dbać o swoje zdrowie stosując się do wszelkich ogłoszonych zasad. Każdego dnia pojawiają się nowe informacje od lekarzy czy naukowców, którzy próbują zgłębić to jak rozprzestrzenia się koronawirus wśród ludzi. Do dziś nie udało się opracować skutecznej szczepionki czy leku. Pozostaje nam pozostać na kwarantannie domowej, ograniczając wszelkie kontakty do minimum.

Rozwój służby zdrowia, szpital i przychodnie w Łasku dla mieszkańców

Rozwój służby zdrowia, szpital i przychodnie w Łasku dla mieszkańców© Zdjęcie: domena publicznaPrzeczytaj o tym jak rozwijała się służba zdrowia w Łasku, kiedy powstał szpital w Łasku oraz jak funkcjonują lokalne przychodnie medyczne. Oprócz przypomnienia wszystkim proces tworzenia placówek medycznych w regionie, na stronie znajdziesz także istotne informacje o aktualnie funkcjonujących ośrodkach zdrowia wraz zakresem świadczeń medycznych, a wszystko w jednym miejscu na portalu informacyjnym Kolumna24.

Podobnie jak ze szkolnictwem w Łasku zaraz w 1945 roku, również w zakresie kadry medycznej, występowały w mieście duże niedobory wykwalifikowanych osób zdolnych udzielać pomoc medyczną. W Łasku zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej kadrę stanowiło jedynie 5 lekarzy i 10 pielęgniarek. Ponadto w 1945 roku szpital w Łasku składał się z trzech placówek rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Pierwsza część znajdowała się przy ulicy Warszawskiej 62, czyli szpitalu wybudowanym zaraz przed wojną (w czasie wojny był to szpital wojskowy zarządzany przez okupanta),drugą częścią był oddział zakaźny prowadzony w oddzielnym budynku przy ulicy Warszawskiej 11 oraz trzecią częścią szpitala była lecznica prowadzona w prywatnym budynku przy ulicy Widawskiej 3.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych w najlepszym stanie znajdował się budynek przy ulicy Widawskiej, w którym znajdowało się miejsce na 25 łóżek. Budynek przy Warszawskiej 65 udało się częściowo oddać do użytku dopiero 6 kwietnia 1945 roku, po wcześniejszym remoncie. W placówce tej dostępnych było 60 łóżek, a poprzeprowadzonym remoncie przetransportowano tam pacjentów z ulicy Widawskiej. W kolejnych latach, już w trakcie leczenia chorych, prowadzono dalsze prace modernizacyjne i naprawcze zniszczonego obiektu przy Warszawskiej 62. W 1948 roku zainwestowano 1,5 miliona złotych na inwestycje na jego terenie. W początkowym okresie funkcjonowania szpitala w Łasku oraz całej opieki zdrowotnej występował duży problem z brakiem odpowiedniej kadry, lekarstw i sprzętu medycznego. Choć trochę pomocy udzielił skandynawski Czerwony Krzyż, z pomocą którego zaszczepiono dzieci i młodzież szczepionkami przeciwgruźliczymi.

Rosnąca liczba mieszkańców w Łasku w latach pięćdziesiątych doprowadziła do trudnej sytuacji lokalowej w szpitalu. Dysponował on tylko 75 łóżkami, co sprawiało że na 1000 mieszkańców przypadało raptem 7 łóżek, gdzie średnia w województwie łódzkim wynosiła 24,3 łóżka, a w skali kraju dysponowano 50 łóżkami na 1000 mieszkańców. Było to o tyle niebezpieczne, że ciągle odkładano rozpoczęcie budowy nowego obiektu pełniącego rolę szpitala powiatowego.

Budowę nowego szpitala w Łasku udało się rozpocząć dopiero w sierpniu 1971 roku czyli dopiero szesnaście lat po wojnie. Głównym wykonawcą obiektu był Montoprzem, który zakończył prace budowlane 19 stycznia 1974 roku. Po wybudowaniu nowego obiektu leczniczego mieściło się w nim kilka oddziałów - wewnętrzny, ginekologiczny, pediatryczny, dwa chirurgiczne, internistyczny, chorób wewnętrznych, blok operacyjny, pawilon przychodni oraz zaplecze gospodarcze. W szpitalu pracowało 85 lekarzy udzielających pomoc medyczną mieszkańcom Łasku oraz placówka dysponowała 450 łóżkami. Oprócz tego do dyspozycji pracowników oddano budynek mieszkalny składający się z pięciu pięter.

Służba zdrowia w powiecie łaskim dla społeczeństwa po 1945 roku

Służba zdrowia w powiecie łaskim dla społeczeństwa po 1945 roku© Zdjęcie: domena publicznaW 1946 roku w miejscowości Łask został otwarty ośrodek zdrowia przy ulicy Warszawskiej 4, który był połączony ze stacją opieki nad matką i dzieckiem. Ponadto po wojnie uruchomiono także ubezpieczalnię społeczną, która również świadczyła usługi medyczne w formie gabinetów prywatnych. W 1950 roku wprowadzono w Polsce nowe prawo, na mocy którego, upaństwowiono sektor zdrowia w kraju. Tym samym wszystkie placówki medyczne w Łasku, były od 1951 roku dotowane z budżetu terenowego.

Dla przychodni obowodowej oddano budynek przy ulicy 9 Maja numer 50. Również w 1951 roku założono w Łasku pogotowie ratunkowe. Do 1972 roku udało się w mieście uruchomić kolejną przychodnię przychodnie przy ulicy Warszawskiej 38, jednak starą zlikwidowano. W tych latach zaczęto także w tworzyć w łaskich placówkach oświatowych gabinety lekarskie oraz dentystyczne.

Również w Kolumnie, po zakończeniu II wojny światowej, założono prowizoryczny ośrodek zdrowia. W 1946 roku Kolumna zyskała dodatkowo punkt sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1955 roku w ośrodku zdrowia w Kolumnie pracowało 15 osób, a mieścił się on w prywatnym budynku. Władze nowy budynek pobudowały dopiero w 1965 roku przy ulicy Mickiewicza. Główna - Przychodnia Obwodowa w Łasku, zarządzała w 1973 roku dwoma Przychodniami Rejonowymi nr 1 i 2 w Łasku oraz nr 3 w Kolumnie.

W 1973 roku powołano do życia w Łasku ZOZ - Zespół Opieki Zdrowotnej, który obejmował swoim zasięgiem cały powiat łaski. W 1975 roku władze kraju wprowadziły w systemie zdrowia zintegrowany system działania placówek medycznych i opieki społecznej. Na bazie działającego ZOZu powołano Wojewódzki Szpital Zespolony (WSZ). W skład całego WSZ wchodziło miasto i gmina Łask oraz 6 najbliższym gmin ówczesnego województwa sieradzkiego.

Największe zmiany w polskiej służbie zdrowia oraz tym samym w powiecie łaskim, dokonały się po 1975 roku. Powstały nowe oddziały oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt medyczny, a także nawet udało się zainstalować telewizję przemysłową. Obiekt WSZ w Łasku przeszedł pod opiekę Akademi Medycznej w Łodzi. Przy WSZ udało się zorganizować kilka wojewódzkich przychodni i poradni specjalistycznych. W ramach świadczenia pomocy doraźnej, doposażono je w karetki reanimacyjne. Rozwój WSZ w regionie łaskim wpływał także na zwiększania kadry. W 1975 roku pracowało w strukturach WSZ 759 osób, z czego 85 lekarzy. W 1986 roku było to już 1245 pracowników, w tym 126 lekarzy i 559 osób ze średnim wykształceniem.

W 1947 roku w Kolumnie powstał dom starców (instytucja podobna do dzisiejszych domów seniora), w ramach dotychczas działającego domu matki i dziecka. W 1947 roku znajdowało się tam 344 pensjonariuszy, w tym 39 dzieci w wieku do 3 lat. Placówka ta została zlikwidowana w 1949 roku, a w jego miejsce utworzono Państwowy Dom Dziecka przy ulicy Gdańskiej w Kolumnie, który funkcjonował do 1985 roku.

Czy uda się zorganizować imprezy plenerowe w naszych miastach?

Czy uda się zorganizować imprezy plenerowe w naszych miastach?© Zdjęcie: domena publicznaCzy dzisiaj możemy mówić o jakiś planach na przyszłość związanych z aspektem rozrywkowym czyli Łask nadchodzące wydarzenia lub coś podobnego? Na pewno nie i obawiam się, że będzie trzeba zrezygnować z większości imprez lokalnych organizowanych przez samorządy. Co najwyżej pozwolą sobie na to te najbogatsze, ale śmiem w to wątpić. Już dzisiaj słyszy się o przekładaniu festiwalu w Jarocinie na następny rok. Pozostaną tylko wszelkiego rodzaju targi handlowe, które skierowane są do firm, jednak i te mogą się odbywać w zmienionej formule. Narazie musimy poczekać na dalszy rozwój sytuacji, bo nikt nie jest w stanie wyrokować co będzie za miesiąc, pół roku czy rok.

Na pewno w pierwszej kolejności będą realizowane wszelkie inwestycje infrastrukturalne. Chociażby w gminie Sędziejowice, podpisano umowę na budowę pszedszkola. Budżety gmin czy powiatów nie są z gumy, a czas koronawirusa spowolnił całą gospodarkę. Dlatego na pewno nie będzie można liczyć także na pomoc sponsorską firm, które w większości tną koszty. Do tej pory, część z nich, przeznaczała na marketing spore sumy pieniędzy. To się już skończyło. Nie będzie tak łatwo.

Myśląc o nadchodzących wydarzeniach mam na myśli Jarmark Łaski czy Pociąg do Kolumny. Ale przecież z bardziej znanych imprez to także Truskawka w Buczku, Dni Sieradza, Dni Pabianic czy Urodziny Łodzi. Sam jestem ciekaw, które z tych imprez uda się zorganizować i w jakiej formule zostaną one przeprowadzone dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, do 11 kwietnia wszystko zostało uśpione! Przede wszystkim nie może być zgromadzeń. Wprowadzono także limity odległości od siebie. Co się wydarzy w kolejnych dniach? Wszystko będzie zależało od wydalności służby zdrowia czyli czy sobie poradzi z dotychczasowymi pacjentami.

Kwestią drugą jest to czy miejskie budżety i finanse prywatnych firm będą w stanie udźwignąć ciężar sponsoringu różnych wydarzeń kulturalnych. Nie ma co się oszuukiwać, że w najbliższych tygodniach dotrze do naszych portfeli kryzys. Część firm ograniczyła produkcję i sprzedaż, część zawiesiła już swoją działalność, a część firm całkowicie zbankrutowała. Choć wielu może się wydawać, że to i ich nie dotyczy, to są w wielkim błędzie.

Jeśli bezrobocie osiągnie faktycznie poziom 3 milionów osób, to prędzej czy później duża grupa osób, nie będzie sobie mogła pozwolić na dobra luksusowe. Dodatkowo lokalne budżety będą musiały udźwignąć również pomoc bezrobotnym na poczet zasiłków. Przecież z czegoś te osoby muszą żyć, kupować jedzenie czy opłacać rachunki.
Wszystkie felietony...
SKLEP

Neptun Nordica N13-263 2 kps [GN156] przyczepka samochodowa

6280.00 zł/1 produkt dostępny

Neptun Rustik N7-263 rt [GN158] przyczepka samochodowa

2900.00 zł/2 produkty dostępne

Neptun Rustik N7-236 rt [GN99] przyczepka samochodowa

2650.00 zł/1 produkt dostępny
Wszystkie przyczepy...
Łask Wiadomości Pogoda Łask Magazyn Ogłoszenia #ŁódzkieDni Wybory2023 WyboryUE

Motoryzacja Poradniki motoryzacja Zdrowie Poradniki zdrowie Szpitale łódzkie

Przyczepy sklep Biznes Części i akcesoria Rowery wynajem

Ogłoszenia praca Zawody praca Ogłoszenia samochody

Tagi Pomoc Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Discord

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
Konto @  Ogłoszenia ☈ 
Sklep przyczepy samochodowe moto części akcesoria do kupienia Kolumna24
REKLAMA