WIADOMOŚCI ŁASK

Łask - Niezależny Serwis informacyjny - Miasto Ogród Las-Kolumna

Marcin Jankowski  •  2016-05-27 20:02:00, aktualizacja 2016-05-28 12:48:00
Jeśli szukasz ciekawych wiadomości z Łasku i regionu, chcesz promować swój biznes zachęcamy do przeglądania nasz regionalny serwis informacyjny Kolumna24. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o mieście Łask oraz najciekawszych miejscach do zobaczenia w okolicy.
Łask - Online Portal Informacyjny - Łódzkie na Kolumna24
Zdjęcie: Kolumna24   

Łask - Regionalny Serwis informacyjny

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Łasku oraz Kolumny a także okolicznych mieszkańców, przygotowaliśmy dla Państwa regionalny serwis informacyjny, w którym publikowane są najważniejsze wiadomości z regionu łódzkiego a w szczególności z Łasku, Kolumny i Dobronia. Ponadto uruchomione zostały liczne działy tematyczne - finanse, sport, caravaning a także dział z bezpłatnymi ogłoszeniami regionalnymi. W ostatnim czasie przeważającą tematyką na naszej stronie jest wieloletni projekt rewitalizacji gminy Łask a w szczególności Łask-Kolumny. Nie zabraknie także bieżących wydarzeń, o których dowiesz się na Kolumna24.
Łask posiada dogodne położenie do rozwoju - tak w czasach obecnych jak i przeszłych. Dużym atutem Miasta Łask jest dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, która pozwala dotrzeć bardzo szybko do większych aglomeracji miejskich w regionie a także w wybranych częściach kraju, zwłaszcza dzięki drodze ekspresowej S8 oraz S14. Według danych statystycznych z Wikipedii z 2013 roku Miasto Łask liczy przeszło 18 000 mieszkańców.
Łask to także atrakcje kulturalne jakim są corocznie organizowane imprezy - Jarmark Łaski oraz Święto Róży, promujące lokalnych przedsiębiorców. W ostatnich latach w Łasku i okolicznych gminach organizowane są wyścigi kolarskie przez klub rowerowy Jastrzębi Łaskich a także w samej Łask-Kolumnie, na boisku Orlik turniej sportowy na pożegnanie wakacji.

Atrakcje turystyczne w Łasku i okolicach

W samym Łasku oraz w jego okolicach znajdują się liczne atrakcje turystyczne, dzięki którym można interesująco spędzić wolny czas i odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku co często wykorzystują mieszkańcy Łodzi i Pabianic. Okolice Łasku to liczne lasy, które wyśmienicie nadają się na letnie spacery czy wyjazdy rowerowe. Doskonałym miejscem dla tych, którzy chcą aktywnie pojeździć warto odwiedzić górki na Rokitnicy, na których przygotowano także trasę rowerową.
W samym centrum miasta warto zobaczyć Kolegiatę Łaską oraz drewniany kościół św. Ducha natomiast nieopodal Łasku w Ostrowie można oglądać stary Dwór Szwejcerów.
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku
Świątynia wzniesiona została w latach 1517-1523 w stylu późnego gotyku. Fundatorem był Jan Łaski, prymas Polski. W latach 1525 - 1819 kościół nosił godność kolegiaty. Jest to budowla murowana, orientowana, trójnawowa o układzie halowym. W zakrystii i skarbcu zachowały się gotyckie łuki. Kościół gruntownie przebudowano po pożarze w 1749 roku. Uzyskał on wówczas barokową elewację oraz rokokowe wnętrze. Bogato zdobiony jest ołtarz główny z obrazem św. Michała Archanioła namalowany w 1760 roku. W bocznej kaplicy znajduje się najcenniejszy w kościele zabytek sztuki, alabastrowa płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem pochodząca z początku XVI wieku. Od IX 2005 r. kościół nosi nazwę Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej. W okresie 2009-2014 zostały wykonane kompleksowe prace budowlane i konserwatorskie dla całego obiektu.
Dwór obronny w Łopatkach
Murowany, renesansowy dwór obronny w Łopatkach wzniesiono w XVI wieku. Pierwotnie dwór ten posiadał 2 kondygnacje i miał kształt wieży mieszkalnej. Układ wnętrza zachowanej do dziś części dworu nie uległ zasadniczym zmianom. Nad piwnicami znajdują się trzy pomieszczenia. W górnej, nie istniejącej już dziś części znajdowała się tylko jedna sala, zajmująca cała powierzchnię kondygnacji. We wnętrzu zachowało się do dziś oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami. Dwór znajduje się w rękach prywatnych. Stan techniczny dworu jest bardzo zły.
Kościół p.w. Św. Ducha w Łasku
Kościół p.w. Św. Ducha jest świątynią trójnawową o konstrukcji zrębowej, wykonaną z bali modrzewiowych. Kościół powstał w 1666 roku na miejscu przytułku dla ubogich. Osobliwością zabytku są ozdobienia ołtarza, ambony i chrzcielnicy muszelkami. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych w województwie łódzkim. W latach 1811 – 1945 świątynia pełniła funkcję świątyni ewangelickiej, dziś zaś jest kościołem garnizonowym.
Dwór w Ostrowie
Neobarokowy dwór pochodzi z lat 1917-1918. Położony jest na wschód od miasta, w otoczeniu parku w stylu angielskim. Dwór ten nawiązujący do baroku, jest przykładem polskiego stylu w architekturze siedzib szlacheckich. Po II wojnie światowej początkowo urządzono we dworze ośrodek wypoczynkowy, a od 1958 roku jest to budynek Zespołu Szkół Ogrodniczych. Dziś oprócz dworu i kompleksu nowych zabudowań szkolnych, w ostrowskim parku znajdują się również boiska, stadion sportowy oraz niewielki basen stanowiący ozdobę tego miejsca.
Dwór w Woli Bałuckiej
Po dawnym założeniu dworskim w Woli Bałuckiej pozostał do dziś dwór murowany z ok. 1830 roku, zbudowany w miejscu poprzedniego - drewnianego, który spłonął. Ten dwór (a także poprzedni drewniany) należał do rodziny Słodkowskich. Dwór w 1915 roku został sprzedany Dietrichom, którzy poddali go gruntownej restauracji i posiadali go do 1945 roku. W 1981 roku dwór, nie używany od 10 lat, znajdował się w ruinie. Jego kolejny właściciel Andrzej Świderski doprowadził do idealnego stanu.
Kościół w Boroszewicach pw. Św. Stanisława i św. Mikołaja
Murowany kościół parafialny w Borszewicach pw. Św. Stanisława i św. Mikołaja. Jest to neogotycki zabytek z lat 1894 – 1902. Posiada bogate barokowe wnętrze. Ołtarz boczny pochodzi z końca XVII stulecia, a z połowy XVII wieku tabernakulum i kilka obrazów o tematyce sakralnej.
Dawny cmentarz ewangelicki w Rokitnicy
Cmentarz znajduje się dość głęboko w sosnowym lesie na północ od miejscowości. Ulokowany jest na niewielkim wzniesieniu. Na rokitnickiej nekropolii zachowało się kilkadziesiąt nagrobków i ziemnych śladów po mogiłach. Na kilku grobach przetrwały napisy w języku niemieckim (najstarsze z 1875 roku). Dwa nagrobki otoczone są niekompletnym kutym ogrodzeniem. W centralnym miejscu cmentarza stoi współczesny, metalowy krzyż.

Łask lotnisko wojskowe

Obecnie na pograniczu dwóch gmin - Łask i Buczek znajduje się lotnisko wojskowe, na którym stacjonuje 32. Baza Lotnictwa Taktycznego, która wchodzi w skład 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Lotnisko to jest włączone do struktur NATO a sama infrastruktura została zmodernizowana w poprzednich latach aby mogły na nim stacjonować myśliwce F-16.
W poprzednich latach na terenie jednostki wojskowej w Łasku a dokładnie na lotnisku organizowane były pikniki lotnicze , dzięki którym odwiedzający mogli zapoznać się z Siłami Powietrznymi. Dzięki takim akcjom Wojsko Polskie chce poprawiać swój wizerunek i budować dobre relacje ze społeczeństwem.
W latach ubiegłych były plany aby łaskie lotnisko stało się głównym portem cywilnym dla województwa łódzkiego, zanim jeszcze rozbudowano Port Lotniczy w Łodzi. Obecnie w związku z rozwojem bazy wojskowej i jej strategicznej roli w systemie bezpieczeństwa naszego kraju plany te zostały zarzucone.

Policja Łask - Komenda Powiatowa Policji

Za bezpieczeństwo w regionie łaskim odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Łasku. Jednostka ta jest bezpośrednio podległa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Łącznie w KPP Łask jest 83 funkcjonariuszy oraz dodatkowo w Komisariacie Policji w Widawie jest 15 funkcjonariuszy. Na koniec 2015 roku na stanie jednostki było 12 radiowozów oznakowanych, 6 nieoznakowanych i 2 motocykle.
Priorytetem Policji w Łasku na 2016 rok jest zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem oraz podjęcie działań mających na celu podniesienie wykrywalności w szczególności odnośnie przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców powiatu tj.: kradzieże, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów oraz cyberprzestępczości. Ponadto założenia na ten rok obejmują także prowadzenie dalszych działań celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa efektywności służb ruchu drogowego, zwiększenie ilości badań stanu trzeźwości. Kontynuowanie działań ukierunkowanych na osoby niechronione w ruchu drogowym poruszające się poza obszarem zabudowania, w tym po zmroku bez elementów odblaskowych. Policja w Łasku chce podnieść jakość i efektywność swojej pracy poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji a także kierowanie do służby patrolowej maksymalnej liczby policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Łask-Kolumna - dzielnica Łasku - Miasto ogród

Pomysłodawcą miast ogrodów był brytykski planista Ebenezer Howard. Pod koniec XIX wieku i na początku XX industrializacja miast sprawiła, że stały się one przeludnione a co za tym szło dochodziło do problemów związanych z mieszkalnictwem, problemów sanitarnych a także epidemiologicznych. Rozwiązaniem miały być miasta-ogrody zwane także miastami-lasami. Był to rozwiązanie, które powstało z połączenia najlepszych cech dużych miast i wsi.
Pierwsze miasta-ogrody powstały oczywiście w Wielkiej Brytanii - były to Letchworth (1903 r.) i Welwyn Garden City (1920 r.). Idea powstawania ośrodków mieszkalnych położonych w niedalekiej odległości od dużych miast rozlała się na cały świat w tym także na Polskę. Początek tej ideii w naszym kraju przypada na początek XX wieku - pierwsze projekty powstały już w 1913 roku. W okolicach Łodzi powstało kilka miast-ogrodów m. in. Las-Kolumna, Tuszyn-Las, Miasto-Ogród Sokolniki oraz Łagiewniki. Miasta-ogrody były tworzone jako obszary rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców dużych miast a w tym przypadku Łodzi.
Początki Kolumny sięgają dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to ówczesny właściciel ziem Łaskich - Janusz Szweycer, podjął decyzję o parcelacji wybranych terenów i stworzenia na nich osady letniskowej. Miasto-Ogród Las-Kolumna jest pierwszym tego typu miastem w okolicach Łodzi. W 1925 roku inż. XX podjął się zaprojektowania przyszłej miejscowości nawiązując w swoim projekcie do Miast ogrodów. Pierwsze działki zostały sprzedane w 1927 roku i od tego momentu możemy mówić o początkach Kolumny jako odrębnej miejscowości letniskowej. Położenie Kolumny nieopodal Łodzi i Pabianic, w dolinie rzeki Grabi oraz liczne okalające lasy sprawiły, że była ona bardzo chętnie odwiedzana przez letników.
Obszar miasta ogrodu Łask-Kolumny podzielono łącznie na 485 działek, które obejmowały obszar 113 hektarów a następnie przeznaczono je na sprzedaż. Pierwszych zakupów działek dokonano we wrześniu 1929 roku. Działki miały wielkość od 1 000 m2 do 5 000 m2 a koszt 1 m2 wynosił od 50 groszy do 3 złotych. Obszar ten był na tyle atrakcyjny dla bogatych mieszkańców Łodzi, Pabianic i Łasku, że do końca 1929 roku wyprzedano wszystkie działki.
W czasach dzisiejszych nasuwa się jeden dość poważny wniosek jakim jest staranie się o odnowę naszego dziedzictwa kulturowego a tym samym Miasta-Ogrodu Las-Kolumna. Dzisiaj Kolumna jest dzielnicą miasta Łask.

Projekt Rewitalizacji Łask oraz Łask-Kolumny

Od pewnego czasu lokalna społeczność Łask-Kolumny w tym różne stowarzyszenia z poparciem lokalnych władz samorządowych w Łasku realizują projekt rewitalizacji gminy Łask, który obejmie wybrane miejsca najbardziej zdegradowane. Według przeprowadzonej diagnozy w gminie Łask jednym z największych obszarów przeznaczonych pod rewitalizację będzie dzielnica Łask - Kolumna z obszarem ponad 90 ha.
Rewitalizacja jest szansą na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów zdegradowanych poprzez realizację różnorakich przedsięwzięć w zakresie przestrzennym, ekonomicznym i społecznym zawartym w strategii rozwoju gminy Łask. Zgodnie z założeniami Ustawy o Rewitalizacji ma ona na celu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. W Narodowym Planie Rozwoju, który uwzględnia wszelkie programy rewitalizacyjne miast w Polsce na lata 2014 - 2020 przewidziano budżet w wysokości 25 mld złotych z czego 22 mld złotych będą pochodziły z środków unijnych a reszta z funduszy budżetu państwa i samorządów.
Projekt Rewitalizacji gminy Łask a w szczególności rewitalizacja Kolumny może okazać się dużą szansą do rozwoju regionu w aspektach społecznych oraz ekonomicznych. Na dzień dzisiejszy opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych i na jej podstawie wyznaczono obszary rewitalizacyjne, da to możliwość opracowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacyjnego, na podstawie którego będą pozyskiwane fundusze zewnętrzne.
Równocześnie trwa już konkursy na opracowanie przestrzeni publicznej w Łask-Kolumnie od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów prowadzonego przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna wraz z Politechniką Łódzką i władzami samorządowymi Łasku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2015 roku a oficjalnie zwycięzca zostanie zaprezentowany na Dniach Róży w Łasku.

Gospodarka odpadami: wywóz śmieci Łask

Za gospodarkę odpadami w naszym regionie odpowiada samorząd gminy Łask na podstawie przyjętych uchwał prawa lokalnego w oparciu o ustawy. W naszym regionie wpisanych jest kilkanaście przedsiębiorstw, które są odpowiedzialne za wywóz śmieci z terenu miasta i gminy Łask. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które pozwolą Ci odpowiednio zarządzać gospodarką odpadami w Twoim domu.
Każdy mieszkaniec gminy Łask musi uiszczać ustaloną opłatę, w ramach której odbierane są od niego różnego rodzaju odpady komunalne w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych i segregowane selektywnie: tworzywa sztuczne, papier, tektura, opakowania wielo materiałowe, metale, szkło mieszane i bioodpady. Na każdej posesji znajdują się cztery rodzaje pojemników z konkretnym przeznaczeniem:
1. Odpady komunalne zmieszane
Odbierane 1 bądź 2 razy w miesiącu
Można w nie wrzucać pozostałości po segregacji i tylko nieczystości stałe. Nie należy wrzucać gruzu, ziemi, żużlu i gorącego popiołu, gałęzi, śniegu i lodu, substancji toksycznych i żrących, przeterminowanych leków.
2. Odpady suche
Odbierane 1 raz w miesiącu
Można wrzucać suche i niezabrudzone butelki plastikowe typu PET, butelki plastikowe po chemii gospodarczej, plastikowe opakowania po żywności, kawałki folii opakowaniowej, gazety, papier, zeszyty, kartony, pudła tekturowe, puszki po napojach i żywności, drobny złom żelazny i metali kolorowych. Nie wolno wrzucać natomiast odpadów higienicznych, tłustego i zabrudzonego papieru, tapet, butelek z zawartością, pojemników po środkach chemicznych, tworzyw sztucznych, żarówek, świetlówek, baterii, akumulatorów, sprzętów RTV i AGD oraz części samochodowych.
3. Szkło mieszane
1 raz na kwartał
Wrzucaj czyste, bez zawartości, pozbawione korków, kapsli i nakrętek opakowania z bezbarwnego i kolorowego szkła, butelki po napojach i sokach, alkoholach, słoiki po dżemach i przetworach. Nie wolno wrzucać zniczy, szkła stołowego, ceramiki, porcelany, żarówek, lamp, reflektorów, luster, szyb okiennych i samochodowych, opakowań po lekach.
4. Bioodpady
2 razy w miesiącach letnich i 1 raz na dwa miesiące w okresie zimowym
Nie wolno wrzucać wszystkiego co jest nie biodegradowalne.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łasku

Przez cały rok można samodzielnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ulicy Lutomierskiej 2 następujące odpady: odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, odpady budowlano-rozbiórkowe, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, wersalki, okna i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, uyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony. Punkt czyny jest: WTOREK 1100 – 1900, CZWARTEK 1100 – 1900 i SOBOTA (1 i 3 sobota miesiąca) 0900 – 1300.

Podstawowe zasady gospodarki odpadami

Zgodnie z ogólno przyjętymi zasadami na terenie gminy Łask zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w różnorakich pojemnikach. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość spalania odpadów z drewna, które występują w postaci trocin, wiórów, ścinek oraz korka i kory a także papieru i tektury pod warunkiem, że nie zawierają w sobie substancji niebezpiecznych. Można również spalać suche resztki zielone o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Dobre zasady współżycia społecznego zabraniają także podrzucania własnych odpadów komunalnych do pojemników na innych posesjach, pozostawiania ich przy pojemnikach lub wyrzucania w miejscach nie przeznaczonych do tego celu.

Pamiętaj o zbieraniu zużytych baterii - zasady postępowania

Bardzo ważne jest dla własnego bezpieczeństwa i zarazem środowiska aby zbierać zużyte baterie znajdujące się w powszechnym zastosowaniu ponieważ zawierają one trujące substancje. Każda bateria jaką używamy na co dzień posiada w sobie trujące substancje, które w większości zaliczane są do metali ciężkich a te z kolei szkodliwe są dla naszego zdrowia. W dodatku pierwiastki te są bardzo trudne usuwalne z otaczającego nas środowiska. W zależności z jakim rodzajem baterii mamy do czynienia zawierają one - rtęć, cynk, kadm, nikiel, tlenek srebra czy lit.
Zużyte bateria należy selektywnie zbierać ponieważ ich niewłaściwe "zniszczenie" - spalenie w ogniu czy wyrzucenie na wysypisko odpadów - spowoduje przedostanie się do atmosfery i środowiska trujących substancji, które pozostaną w nim na wiele lat i praktycznie będą ciężkie do usunięcia. Dlatego opracowane kilka podstawowych zasad postępowania ze zużytymi bateriami, które należy przestrzegać:
Zasady postępowania ze zużytymi bateriami:
1. Nie należy ładować zużytych ogniw pierwotnych
2. Nie należy wrzucać baterii do ognia
3. Nie należy przechowywać baterii z innymi metalami
4. Nie należy niszczyć mechanicznie zużytych baterii - nie łamać, nie otwierać i nie kruszyć
5. Należy zbierać zużyte baterie w specjalnym suchym pojemniku w temperaturze pokojowej!
Najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie zużytych baterii firmie, która jest odpowiedzialna za odbiór odpadów (wywóz śmieci) z Twojego regionu. W przypadku gminy Łask - Eko region sp. z o. o.

Łask mapa Google

Dzięki mapom Google w łatwy sposób dowiesz się jak dojechać do Łasku czy Łask-Kolumny dzięki wyznaczeniu trasy w aplikacji na stronie internetowej czy w aplikacji mobilnej. W dodatku przeglądając mapę Google możesz oglądać nasze miasto na Street View, który pozwala oglądać mapę w widoku ulicy i przejść wirtualny spacer po mieście Łask.
Źródło/bibliografia:
1. Urząd Miasta w Łasku
2. Baranowska Magdalena, "Rozwój historyczny podłódzkich Miast-Ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
3. Dokument Rewitalizacja Kolumny, Łask-Kolumna 2015.
4. sierż. szt. Tomasz Durka, "Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Łasku: Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łaskim w 2015 roku", Łask 2016.
VIDEO

"Skrzydło" przy Wypadku: Start Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Łask: Pożar na Terenie Zakładu Produkcyjnego w Orchowie
ŁASK

Łask: Pożar na Terenie Zakładu Produkcyjnego w Orchowie

Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie
DOBROŃ

Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie

lask miedzynarodowy kongres miast ogrodow kolumna 2017
ŁASK

Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24