Polityka krajowa i zagraniczna - wiadomości i komentarze Kolumna24

Oczywiście możesz się przyglądać na politykę lokalną, krajową lub zagraniczną tylko stojąc z boku, a możesz być także jej aktywnym uczestnikiem. Dla jednych polityka będzie sposobem na szybkie osiągnięcie własnych celów, a dla innych niesie on za sobą dążenie do osiągania narodowych wyzwań. Dlatego zachęcam wszystkich do śledzenia wiadomości o polityce krajowej i światowej na portalu informacyjnym Kolumna24 i zanużeniu się w polityczną otchłań, aby wiedzieć co dzieje się na szczytach władzy.

Temat dniaAmeryka2021PolecaneZdrowieBiznesPolityka Karabach 2020Watykan

Dworczyk po spotkaniu w KPRM ws. szczepień: jesteśmy otwarci na merytoryczne propozycje opozycji

Dworczyk po spotkaniu w KPRM ws. szczepień: jesteśmy otwarci na merytoryczne propozycje opozycji

Morawiecki: szczepienia to kwestia ponad wszelkimi podziałami politycznymi

Morawiecki: szczepienia to kwestia ponad wszelkimi podziałami politycznymi

Fogiel: przedstawiciele rządu negocjują z producentami szczepionek możliwość dodatkowych dostaw

Fogiel: przedstawiciele rządu negocjują z producentami szczepionek możliwość dodatkowych dostaw

Müller: decyzja ws. obostrzeń nie zostanie przedstawiona we wtorek, będzie to w najbliższych dniach

Müller: decyzja ws. obostrzeń nie zostanie przedstawiona we wtorek, będzie to w najbliższych dniach

Sondaż dla DGP i RMF FM: Wzrost poparcia dla Polski 2050 Szymona Hołowni, spadek dla PiS i KO

Sondaż dla DGP i RMF FM: Wzrost poparcia dla Polski 2050 Szymona Hołowni, spadek dla PiS i KO

Kancelaria premiera Włoch: we wtorek Giuseppe Conte złoży dymisję

Kancelaria premiera Włoch: we wtorek Giuseppe Conte złoży dymisję

Rada UE: na razie nie będzie nowych sankcji przeciwko Rosji

Rada UE: na razie nie będzie nowych sankcji przeciwko Rosji

Dworczyk: w najbliższych dniach zapadną decyzje co do obowiązujących obostrzeń

Dworczyk: w najbliższych dniach zapadną decyzje co do obowiązujących obostrzeń

Prezydent: opóźnienie dostaw szczepionki Pfizera opóźnia pokonanie koronawirusa

Prezydent: opóźnienie dostaw szczepionki Pfizera opóźnia pokonanie koronawirusa

Wystartowało Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, po raz pierwszy obraduje wirtualnie

Wystartowało Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, po raz pierwszy obraduje wirtualnie

Prezydent powołał trzech nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Prezydent powołał trzech nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Dworczyk: jeśli będzie konieczność, będziemy modyfikowali harmonogram szczepień

Dworczyk: jeśli będzie konieczność, będziemy modyfikowali harmonogram szczepień

Dworczyk zaprosił opozycję na spotkanie ws. szczepionek i poinformował o wstrzymaniu dostaw przez Modernę

Dworczyk zaprosił opozycję na spotkanie ws. szczepionek i poinformował o wstrzymaniu dostaw przez Modernę

Dworczyk: zapraszamy przedstawicieli klubów parlamentarnych na wtorek do KPRM na dyskusję nt. szczepień

Dworczyk: zapraszamy przedstawicieli klubów parlamentarnych na wtorek do KPRM na dyskusję nt. szczepień

Dworczyk dla Faktu: zapewniam, dla wszystkich będą szczepionki

Dworczyk dla Faktu: zapewniam, dla wszystkich będą szczepionki

Fogiel: będziemy badać możliwości uzyskania szczepionek bezpośrednio od producentów

Fogiel: będziemy badać możliwości uzyskania szczepionek bezpośrednio od producentów

Dworczyk: w tej chwili nie ma już wolnych terminów szczepień; apelujemy do seniorów, by nie szli do przychodni

Dworczyk: w tej chwili nie ma już wolnych terminów szczepień; apelujemy do seniorów, by nie szli do przychodni

Budka: opozycja musi się jednoczyć, współpracować, a nie mnożyć partie

Budka: opozycja musi się jednoczyć, współpracować, a nie mnożyć partie

Prasówka Łódź 23.01.2021 (Sobota), top 10 wiadomości Łódź informacje łódzkie

Prasówka Łódź 23.01.2021 (Sobota), top 10 wiadomości Łódź informacje łódzkie

Rosja: demonstracje w całym kraju w obronie Nawalnego, ponad 2500 zatrzymanych

Rosja: demonstracje w całym kraju w obronie Nawalnego, ponad 2500 zatrzymanych

Rosja - media: Julia Nawalna zwolniona z komisariatu policji

Rosja - media: Julia Nawalna zwolniona z komisariatu policji

Warchoł: wystąpiłem do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii o przekazanie naszego rodaka do Polski

Warchoł: wystąpiłem do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii o przekazanie naszego rodaka do Polski

Europa przedłuża restrykcje: wydłużone lockdowny, godzina policyjna, zawieszone nabożeństwa

Europa przedłuża restrykcje: wydłużone lockdowny, godzina policyjna, zawieszone nabożeństwa

Prezydent: sprawa uczciwości wyborów w USA jest rozstrzygnięta

Prezydent: sprawa uczciwości wyborów w USA jest rozstrzygnięta

1 2 3 4

Polityka wiadomości i informacje o rządzie i partiach politycznych na portalu informacyjnym Kolumna24


W znaczeniu teoretycznym polityka jest systematycznym ujęciem, na podstawie nauk pomocniczych, naczelnych zasad, które kierują historycznymi losami społeczeństw, narodów i państw. Nie ma takiej nauki, bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej człowieka, która nie byłaby potrzebną dla należytego zrozumienia i ustalenia zasad polityki. Historia, religia, prawo, filozofia i psychologja, geografia i etnografia, przyrodoznawstwo i matematyka, ekonomia, socjologia, strategia i wiele innych jeszcze specjalnych nauk, stanowią ten olbrzymi i niewyczerpany materiał, z którego polityka wyprowadzać musi wnioski, postulaty i uogólnienia. To właśnie w polityce obowiązywać musi stara łacińska zasada - jestem człowiek, i niczego za obce nie uważam, co dotyczy człowieka!.

Charakterystyczną cechą polityki jest dążenie do stosowania wszelkich praw i zasad naukowych do jednego celu, jakim jest istnienie, rozwój, wola i czyn tych najwyższych organizacji ludzkich, które występują na widowni dziejowej, jako samoistnie i celowo działające jednostki historyczne. Jeśli tą jednostką jest absolutny monarcha, polityka do niego stosować będzie swoje zasady. Jeśli samoistną jednostką historyczną jest naród, polityka zajmować będzie się narodem (polityka narodowa). Ponieważ państwo jest formą prawną i wykonawczym narzędziem narodów i rządzących, zatem polityka często jedynie do państwa stosuje swoje zasady, przeoczając niesłusznie wyższe i istotne czynniki historycznej woli (polityka państwowa). Polityka może się zajmować ubocznymi i podrzędnymi organizacjami życia zbiorowego lub mieć na oku poszczególne funkcje społeczeństwa, narodu i państwa (polityka ekonomiczna, handlowa, komunikacyjna, parlamentarna, wyborcza). Jednak we wszystkich tych dziedzinach nie może i nie powinna spuszczać z uwagi powyżej określonego celu najwyższego.

W znaczeniu praktycznym polityka jest umiejętnością i sztuką wprowadzania w czyn zasad i postulatów teoretycznych tak, aby mobła być osiągnięta największa korzyść dla tej najwyższej organizacji, której polityka ma służyć (narodu, rządu, państwa). Polityka praktyczna musi więc opierać się nie tylko na wskazaniach nauki, ale kierować się warunkami czasu i miejsca i przeróżnymi okolicznościami, od których zależy czy pewna zasada, teoretycznie najsłuszniejsza, jest w danym wypadku możliwą do zastosowania, a także, czy w skutkach swoich okaże się pożyteczną lub szkodliwą. Bez poważnego gruntu naukowego polityka jest lichym i niebezpiecznym eksperymentem. Szkodliwą jest również polityka doktrynalna czyli taka, która stosuje szablonowe teoretyczne zasady, bez uwzględnienia tego faktu, że każdy naród jest czymś odrębnym, obdarzonym swoistymi właściwościami, a więc że wymaga odrębnego i właściwego traktowania. Dlatego polityka praktyczna jest sztuką umiejętnego stosowania zasad, wymagającą orientacji, przenikliwości i zręczności w działaniu. Polityka jest przy tym sztuką najtrudniejszą, którą mogą z pożytkiem uprawiać ludzie specjalnie uzdolnieni, przygotowani i doświadczeni, ale która nie jest naogół dostępna dla szerokich mas obywateli państwa. Zapewne, w państwie demokratycznym i praworządnym, każdy obywatel ma prawo stać się politykiem. Zapewne, każdy obywatel ma nie tylko prawo, ale i obowiązek spełniania pewnych funkcji życia politycznego, np. wybierania swych przedstawicieli do parlamentu lub do rady gminnej. Z tego jednak nie wynika, aby każdy kto płaci podatki, służy w wojsku i wybiera posłów, miał dlatego właśnie być uzdolnionym i przygotowanym do prowadzenia polityki, do umiejętnego i pożytecznego kierowania losami narodu. Tylko doprowadzenie do absurdu idei równości demokratycznej mogłoby taki wniosek wysnuć.

Różne mogą być podziały teoretycznej i praktycznej polityki. O niektórych wspomniano już wyżej. Tutaj przytoczmy podział najogólniejszy na politykę zewnętrzną i wewnętrzną czyli międzynarodową i narodową. Układa ona stosunki między narodami i państwami, stoi więc na gruncie odrębności narodowych i państwowych. Polityka zewnętrzna rozpada się na poszczególne działy, a więc na właściwą politykę zagraniczną czyli dyplomację, na politykę handlową, komunikacyjną. Polityka wewnętrzna reguluje stosunki wewnątrz narodu i państwa, i również rozpadać się może na przeróżne poddziały. Pamiętać jednak należy, że jak w narodzie, tak i w polityce, która jemu służy, wszystko się wiąże i wzajemnie się uzależnia. Kierunek, jaki się nadaje polityce wewnętrznej, musi wpływać na kierunek polityki zewnętrznej i odwrotnie. Polityk więc musi ogarniać zawsze całość i unikać nierealnej jednostronności.

Polityka - Lokalne, regionalne, narodowe i międzynarodowe sprawowanie władzy i walka o władzę oraz stosunki między organami zarządzającymi a państwami


W ostatnich latach w Polsce toczy się ostry dyskurs polityczny na wielu płaszczyznach i dotyka wielu tematów, które oddziałują także na politykę międzynarodową. Aktywne i publiczne włączenie się w tą debatę polityczną w Polsce, opowiadając się po którejś ze stron, prowadzi do naprzemiennych konfliktów. Nie chciałbym minimalizować polskiej sceny politycznej jedynie do dwóch obozwó politycznych, ponieważ w ostatnim czasie tworzą się nowe nurty polityczne. Chcą one skorzystać w myśl zasady - gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Dzięki wywalczone w Polsce demokracji, możemy brać dzisiaj udział w życiu politycznym, gdzie najprostszą i ogólnodostępną formą aktywności politycznej są wybory powszechne.

Z drugiej strony, pisanie dzisiaj o polityce to wielkie wyzwanie i możliwość narażenia się którejś ze strony polskiej sceny politycznej. Nie wiesz kto jest rogiem, komu nastąpisz na odcisk i zepsujesz potencjalne plany biznesowe. Nie mniej jednak warto wejść w ten temat aktywności publicystycznej, chociażby dla własnego zadowolenia...

Czy szykują się nam przedterminowe wybory parlamentarne w Polsce? W ostatnich dniach doszło do poważnego kryzysu w rządzącej krajem koalicji Zjednoczonej Prawicy. W zasadzie już teraz widać walkę o władzę w partii rządzącej Polską, o to kto uzyska lepsze stanowiska po rekonstrukcji rządu. Według ostatnich wiadomości, które napłynęły z Sejmu RP, aż 14 posłów zostało zawieszonych w prawach partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli wewnętrzny konflikt jeszcze bardziej się zaogni, w konsekwencji może to doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Polsce.

Opozycja polityczna sprzeciwianie się, przeciwstawianie się, stąd zwalczanie pewnej ideii lub działalności. Gdzie jest wolność krytyki i dyskusji, tam jest i opozycja, gdyż nie ma i nie może być jednomyślności wśród ludzi. W znaczeniu politycznym opozycją zwie się zwalczanie na terenie parlamentarnym programu i działalności rządu przez stronnictwa mniejszości, przeciwstawiające się stronnictwom większości, które podtrzymują rząd. Stąd i same stronnictwa mniejszości zwą się technicznie opozycją. W państwach reprezentacyjnych i parlamentarnych opozycja jest niejako legalną instytucją i naturalnym wynikiem ustroju rządu, będącego rezultatem dozwolonego ścierania się przekonań politycznych. Przy rządach absolutnych i autokratycznych opozycja nie istnieje. Są tam malkontenci, są bierni i czynni wrogowie absolutnych rządów, mogą być nawet oponenci, ale opozycji nie ma. Opozycja bowiem nie zwalcza zasady władzy, którą reprezentuje rząd, lecz program i działalność danego rządu. Jeśli pewne stronnictwa dążą do obalenia nie danego rządu, ale podstawy prawnej, na której się rząd opiera, to są one wyrazem nie opozycji, lecz rewolucji. W ustroju parlamentarnym opozycja jest mniejszością. Jeśli dojdzie do większości, obejmuje rządy i staje się większością rządową, której się przeciwstawia opozycja innych stronnictw, pozostałych w mniejszości. Opozycja zatem dąży do tego, aby przestać nią być! Gotując się do objęcia rządów, opozycja powinna pamiętać o tym, że obowiązuje ją w sposobie prowadzenia walk i z obecnym rządem pewna miara, licująca z przyszłym jej odpowiedzialnym stanowiskiem, jako stronnictwa rządowego. Dlatego opozycja parlamentarna jest najpewniejszym sposobem spokojnego i ewolucyjnego przeprowadzenia spraw politycznych i niezbędnych reform, jakich się dobro kraju domaga. Opozycja może być prowadzona przez różne stronnictwa. Przy normalnym życiu parlamentarnym opozycje uprawiają kolejno prawica i lewica sejmowa, w miarę tego, jak jedno lub drugie stronnictwo przychodzi do władzy! Przy wielkiej ilości nieznacznych stronnictw, przy nie zdrowych stosunkach parlamentarnych, opozycja jest momentem wypadkowym, nie dającym się z góry przewidzieć. W opozycji może być jedno stronnictwo lub kilka - tworzą one koalicję parlamentarną.

Wybory Parlamentarne w Polsce - Czy dojdzie do przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu?


Kryzys polityczny w koalicji rządowej pozwala sądzić, że może dojść w Polsce do przedterminowych wyborów parlamentarnych, gdzie będziemy na nowo wybierać 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do Senatu. Standardowo kolejne wybory parlamentarne powinny się planowo odbyć w 2023 roku, jednak sytuacja mocno się skomplikowała w ostatnich dniach. Obecna koalicja rządząca to aż trzy partie polityczne - Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina. W zasadzie w ostatnich miesiącach dochodziło do starć pomiędzy trzema koalicjantami, ale zazwyczaj kryzys udawało się szybko opanować. Ostatnie dni pokazały, że Zjednoczona Prawica wisi na włosku i wszystko może się wydarzyć. Nawet wybory przed czasem. Kto na tym zyska a kto straci? Przekonamy się w najbliższych dniach.

Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w październiku 2019 roku, gdzie większość parlamentarną w Sejmie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Do izby niższej parlamentu dostały się także inne partie polityczne - Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość, jeden mandat przypadł też Mniejszości Niemieckiej. W Senacie mandaty uzyskały komitety PiS, KO, PSL i SLD oraz czworo kandydatów niezależnych (komitety wyborcze wyborców).

Parlament jest ciałem politycznym, złożonym z uprawnionych przedstawicieli narodu i biorących wybitny udział w rządach państwa. Parlament, jako termin i jako instytucja, jest historycznym produktem angielskiego życia publicznego. Parlamenty, które istniały we Francji za czasów dawnej monarchi, były trybunałami koronnymi, a nie Izbami reprezentantów narodu. W Anglii parlament istniał już w XIII wieku i powstał z Rad koronnych, do których królowie powoływali znakomitych baronów i urzędników państwa. Racją powstania parlamentu była obrona obywateli przed zamachami króla na ich wolność i mienie. To też pierwszym uzyskanym prawem parlamentu (dzisiaj Sejmu i Senatu w Polsce) było przyzwolenie na pobór podatków i danin (prawo budżetowe). Później dopiero przyszło prawo wnoszenia petycji i żądań, a stąd wyniknęła władza parlamentu do kontroli rządu i do stanowienia praw. Ewolucyjny rozwój parlamentu angielskiego doprowadził go już w końcu XVIII wieku do tej wykończonej formy, która stała się wzorem dla innych państw konstytucyjnych.

Niezależnie od Anglii, prawie równocześnie rozwijał się parlament w Polsce pod nazwą Sejmu. Historyczny rozwój władzy reprezentacyjnej w Polsce doprowadził do odmiennej zasady parlamentaryzmu, która została dopiero przekształcona przez Konstytucję 3 Maja 1791 roku. Dzisiaj pojęcie parlamentu stało się terminem ogólnym dla wszelkich państw konstytucyjnych, które zapewniły przedstawicielstwu narodu udział w sprawowaniu władzy państwowej.

Parlament w Polsce (Sejm i Senat) jest zbiorem uprawnionych przedstawicieli narodu. Uprawnienie do reprezentowania narodu wynika z wyboru. Kto ma prawo wybierać i być wybieranym decyduje Konstytucja oraz prawo wyborcze (kodeks wyborczy). Demokratyzacja życia politycznego doprowadziła dzisiaj do ogólnie przyjętej zasady powszechności wyborów, czyli pociągnięcia najszerszej grupy społeczeństwa i najdojrzalszej ludności do wyboru swych reperezentantów do Sejmu i Senatu w Polsce.

Członkowie parlamentu (posłowie i senatorowie) są przedstawicielami całego narodu. Zasada ta była przyjęta w Anglii już w XIII wieku, dzisiaj jest ona powszechnie obowiązującą. Jednak nie wszędzie i nie zawsze tak było. W dawnej Rzeczpospolitej Polskiej członkowie Sejmu byli przedstawicielami tych ziem, które ich wysyłały. Sejm polski był więc raczej kongresem dyplomatycznym reprezentantów ziem, niż parlamentem w znaczeniu angielskiem i dzisiejszym. W innych państwach, gdzie system wyborczy był oparty na przedstawicielstwie interesów (tak np. w Austrii przed I wojną światową), posłowie uważali się przede wszystkim za reprezentantów swego okręgu wyborczego (miasta, wsi, powiatu czy województwa).

Parlament może być jedno i dwuizbowy. System dwuizbowości jest powszechnie uznaną i praktykowaną regułą. Znajdujemy go zarówno w starożytności (np. senat rzymski), jak i w czasach najnowszych, zarówno w republikach, jak i w monarchiach. Najbardziej demokratyczne republiki, jak Szwajcarja, Stany Zjednoczone Ameryki Półnócnej czy Francja, wprowadziły u siebie Izbę wyższą obok Izby niższej. Dowodzi to najlepiej, iż istnienie Izby wyższej nie sprzeciwia się zasadom demokracji i nie jest przeżytkiem arystokracji czy feudalizmu. Tylko w okresach rewolucyjnych, kiedy chodziło obalenie tego, co jest na wierzchu, Izba wyższa, już choćby nazwą swoją, staje się przedmiotem ataków i niechęci. Pierwsza konstytucja rewolucyjnej Francji ustanowiła w 1791 roku jedyne zgromadzenie narodowe (Assemblee nationale), które prędko przerodziło się w terorystyczny Konwent narodowy (Convention nationale). To też druga konstytucja z 1795 roku wprowadza dla hamowania rewolucyjnego despotyzmu Izby niższej — Izbę starszych (Cframbre des anciens). I znowu podczas rewolucji 1848 roku Francja spróbowała systemu jednej Izby prawodawczej, która również okazała się efemeryczną. To też po zrzuceniu drugiego cesarstwa, republikańska Francja trzyma się nieprzerwanie systemu dwuizbowego, jako racjonalnej konstrukcji parlamentu. Istotnie, Izba wyższa przedstawia czynnik niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania reprezentacji narodowej. Każda władza nieograniczona i niehamowana prowradzi do despotyzmu. Despotyzm zaś ciała zbiorowego jest gorszy i niebezpieczniejszy od despotyzmu jednostki, gdyż poczucie odpowiedzialności jest znacznie słabsze w zgromadzeniu ludzi, niż w jednym człowieku. Izba wyższa, reprezentująca rozum, doświadczenie i rozwagę, skutecznie poprawiać może impulsywność, niewytrawność i pośpieszne nowatorstwo Izby niższej. Jeśli Izba wyższa wprowadza do pracy parlamentu czynnik umiarkowania i konserwatyzmu, jeśli dba o rozumne i prawidłowe skonstruowanie ustaw, to zyskać może tylko na tymm interes narodu i państwa. Argumentacja zwolenników jednoizbowości, twierdzących, że Izba wyższa jest pogwałceniem woli narodu, albowiem naród ma tylko jedną wolę, która w jednym ciele reprezentacyjnym wyraz swój znaleźć powinna, nie wytrzymuje krytyki. Wola narodu jest wypadkową różnych przejawów woli poszczególnych obywateli. Gdyby cała ludność, wybierająca swych reprezentantów, miała tylkoj edną wolę, to sama zasada parlamentaryzmu i rządów większości nie miała by racji bytu. A zresztą, czy w państwach demokratycznych o powszechnym przedstawicielstwie ludność zawsze zdaje sobie sprawę, jaką jest jego wola w wielkich sprawach polityki państwowej?

Wybory do Sejmu i Senatu - posłowie i senatorowie reprezentantami narodu


Wybory (wybory parlamentarne, prezydenckie czy samorządowe są sposobem oznaczenia przez grono ludzi osoby, której powierza się pewne funkcje, mandat, urząd lub stanowisko. W pierwotnych okresach życia państwowego wódz i władca bądź sam opanowywał rządy, bądź był okrzyknięty czyli wybrany przez ogół swych wojowników lub ludności. Później, w rozmaitych ustrojach państwowych, urzędy i stanowiska państwowe obejmowano, poza wyborami, na mocy urodzenia, dziedziczenia i nominacji. Czasem nawet los rozstrzygał o desygnowaniu osoby. Tam jednak, gdzie naród sam rządził sobą, wybory stanowiły naturalny i konieczny sposób określenia, komu ma przypadać władza w państwie i bezpośredni udział w rządach. Im ustrój państwa był bardziej republikański i demokratyczny, tym częściej i powszechniej stosowano wybory.

Przy bezpośrednich rządach narodu wybierano przedstawicieli władzy wykonawczej - urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Przy rządach pośrednich, a więc przy ustroju reprezentacyjnym, naród wybierał swoich przedstawicieli, którzy w jego imieniu, jako zgromadzenie reprezentantów narodu (parlament, sejm, senat) brali bezpośredni udział w rządach państwa. Dla ogółu więc ludności, wybory są jedynym wyrazem czynnego współudziału w życiu państwowym.

Czy wybory są funkcją polityczną, czy też prawem obywatela? Jeśli wybory są funkcją, wówczas zależy na tym, aby te funkcje były wykonywane przez tych, którzy je dobrze wykonać potrafią. Jest to uzasadnienie wyborów, ograniczonych do pewnej części obywateli — takich, którzy z różnych tytułów (majątek, oświata, spełnienie obowiązków państwowych) dają gwarancję należy tego spełnienia tego ważnego aktu państwowego. Jest to również usprawiedliwienie różnych cenzusów wyborczych - majątkowych i wykształceniowych. Pozostawiając na boku teorję, stwierdzić należy, iż praktyka nowożytnych państw konstytucyjnych poszła w kierunku uznania wyborów, jako prawa obywatelskiego. W myśl tej zasady w wyborach reprezentacji narodowej udział brać powinien ogół obywateli państwa. A więc nie ogół ludności, zamieszkującej państwo, lecz tylko obywatele, t.j. poddani państwa, posiadać mogą prawo wyborcze. Ale czy wszystkim bez wyjątku obywatelom ma przysługiwać prawo? Nawet najskrajniej demokratyczne konstytucje muszą tu wprowadzić pewneo graniczenia. Jasnymm jest, iż nie mogą brać udziału w wyborach ci, co nie dorośli do ich zrozumienia, a więc dzieci i małoletni - ludzie nie własnowolni, następnie ci, co nie posiadają honoru i obywatelskiej uczciwości (przynajmniej karani za zbrodnię hańbiące). Wreszcie w pewnej mierze ci, którzy z racji pełnienia pewnych funkcji państwowych nie powinni brać udziału (wojskowi, urzędnicy państwowi). Dawniej kobiety nie były dopuszczone do wyborów reprezentacji narodowej. Dziś ustala się praktyka, iż różnica płci nie może tu grać roli. Z powyższemi ograniczeniami, rozmaicie określonym i w różnych konstytucjach, zasada powszechności wyborów jest prawie wszędzie uznana. W związku z postulatem równości demokratycznej ustala się też zasadę równości i bezpośredniości wyborów. Każdy uprawniony obywatel ma wykonywać swoje prawo wyborcze w jednakowy sposób i znika podział na prawyborców i wyborców przy systemie wyborów pośrednich.

Aby wybory mogły być istotnym wyrazem woli wyborców musi panować zasada wolności wyborów. Każdy obywatel musi mieć możliwość wypowiedzieć się swobodnie bez przymusu i bez obawy, że może przez to ściągnąć na siebie niekorzystne skutki. Temu celowi służyć ma zasada tajności wyborów, a także system gwarancji prawnych, otaczających akt wyborczy (głosowanie). Na to zaś, aby rezultat wyborów był odzwierciedleniem różnych opinii politycznych, istniejących w narodzie, wprowadzaną bywa zasada proporcjonalności, przy której mniejszość wyborców w danym okręgu może przeprowadzić swego kandydata na członka parlamentu.

O jednyn należy pamiętać, że istotna gwarancja wolności, czystości i sprawiedliwości wyborów parlamentarnych zależy nie tyle od tych zasad ile od narodowego uświadomienia, politycznego wyrobienia i cnót obywatelskich ogółu wyborców. Najlepsza zasada, najrozumniejsza ustawa na nic się nie zda przy braku rozumu politycznego i obyczajowej kultury wśród ludności!

W odrodzonej Polsce po 1918 roku, prawo wyborcze do Sejmu i Senatu unormowane było przez Ustawę Konstytucyjną z 17 marca 1921 roku i ordynację wyborczą z 27 i 28 lipca 1922 roku. W myśl tych postanowień wybory do Sejmu i Senatu były powszechne, tajne, równe, bezpośrednie i stosunkowe. Wyborcą był każdy obywatel bez różnicy płci, który ukończył 21 (do Sejmu) i 30 lat (do Senatu) i który w chwili ogłoszenia wyborów zamieszkiwał w okręgu wyborczym przynajmniej 1 dzień (do Sejmu) i jeden rok (do Senatu). Prawo wybierania nie przysługiwało osobom skazanym za przestępstwa hańbiące (wyliczone w ordynacji wyborczej) i wojskowym w służbie czynnej. Prawo wybieralności ,ieli bezwzględu na miejsce zamieszkania ci, którym przysługuje prawo wybierania, jeśli ukończyli 25 lat (do Sejmu) i 40 (do Senatu). Wojskowi mogli być wybierani, a państwowi urzędnicy administracji, skarbowi i sądowi w okręgach, w których nie urzędują. Przy wyborach głosowano na listę wystawionych przez stronnictwa lub grupy polityczne kandydatów - listy były okręgowe i państwowe. Ordynacja wyborcza ustalała liczbę posłów do Sejmu na 444 posłów (372 z okręgów i 72 z listy państwowej) i członków Senatu na 111 (93 z okręgów i 18 z listy państwowej).
Temat dnia Polecane Polityka Wybory2023 Wybory PE Pogoda Łask Łódź Sieradz

Zakupy i oferty Rankingi produktów Smartfony Komputery Części Motocyklowe

Biznes i finanse Podatki Waluty Innowacje Finanse osobiste Pozycjonowanie

Przyczepy samochodowe Magazyn o przyczepach Ubezpieczenia Regiony sklep Caravaning

Zdrowie Poradniki zdrowie Wszystkie choroby Sanepid łódzkie Zabiegi medyczne

Apteki Apteki Łask Apteki Sieradz Apteki Łódź Apteki Pabianice Apteki Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenia praca Praca regiony Praca Łódź Praca Pabianice Praca Sieradz Zawody praca

Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter

© 2021 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
•   Pogoda  •   Wybory2023•   Regiony •   Przyczepy •   Sport •   Praca •   Biznes •   Zdrowie •   Zakupy Wiadomości •   Menu  •   Zakupy  Szukaj  
SPRZĘT FITNESS CARDIO
Sklepy online