Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania Łask-Kolumny

Marcin Jankowski, 29.06.2016 07:06
Na początku roku Stowarzyszenie Nasza Kolumna wraz z Politechniką Łódzką oraz władzami samorządowymi ogłosiły konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej w Łask-Kolumnie od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów. W konkursie wzięli udział studenci Architektury i Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej. W dniu wczorajszym, tj. 28 czerwca 2016 roku Sąd Konkursowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie dokonał oceny prac konkursowych i przyznał nagrody i wyróżnienia.

Łask-Kolumna: Wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów


Do konkursu wpłynęły łącznie 33 prace od studentów, na które składały się z części graficznej oraz opisowej. Po głosowaniu niejawnym, Sad Konkursowy podjął werdykt, w wyniku którego przyznano następujące nagrody:

I NAGRODA
Praca oznaczona numerem 000007, której autorami są Agata Ziółkowska oraz Damian Nowak.

II NAGRODA
Praca oznaczona numerem 000021, której autorami są Aleksandra Kozłowska oraz Alicja Wieczorkiewicz.

III NAGRODA
Praca oznaczona numerem 000028, której autorami są Izabela Karolczak, Karolina Jatczak oraz Joanna Jaranowska.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 3 lipca 2016 roku, podczas drugiega dnia IV Festiwalu Róż w Łasku. W konkursie przewidziano nagrody - pierwsza w wysokości 2 000 PLN (Burmistrz Łasku), druga w wysokości 1 900 PLN (Stowarzyszenie Nasza Kolumna) oraz wyróżnienie od Starosty Łasku.

Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać cztery wyróżnienia z pośród wszystkich nadesłanych projektów przez studentów PŁ:

Wyróżnienie 1 dla pracy numer 000029, której autorami są Katarzyna Stefańska i Szymon Machała.

Wyróżnienie 2 dla pracy numer 000008, której autorami są Anna Romanowska i Weronika Marcińczyk.

Wyróżnienie 3 dla pracy numer 000028, której autorami są Magdalena Grzegorzyk i Elżbieta Janiszewska.

Wyróżnienie 4 dla pracy numer 000010, której autorami są Aleksandra Pluta i Agata Kołodziejczak.

Wkład Politechniki Łódzkiej w rozwój Łask-Kolumny


Dzięki zaangażowaniu Politechniki Łódzkiej możemy obserwować jak się zmienia nasza Łask-Kolumna. Dużym zaskoczeniem jest tak duża liczba projektów nadesłanych do konkursu bo aż 33 prace, z pośród których zostały wybrane najlepiej oddające charakter Łask-Kolumny. Wszystkie nadesłane projekty przez studentów Politechniki Łódzkiej wnosiły świeżość i innowacyjność do przestrzeni publicznej naszej dzielnicy Łask-Kolumny. W najbliższym czasie nadesłane prace zostaną upublicznione, dzięki czemu każdy będzie mógł się z nimi zapoznać i wyrazić własne zdanie. Posiadzenie Sądu Konkursowego podsumowała Pani Halina Wawrzyniak – Licha.

Swoje podziękowania złożyła także Pani Burmistrz Janina Kosman, podkreślając dobrą wolę i chęć przekazania swojej wiedzy przez studentów Politechniki Łódzkiej na rzecz lokalnej społeczności.

Łask-Kolumna: skład Sądu Konkursowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej


W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie sądu konkursowego w składzie: Honorowy Przewodniczący dr hab. arch. Marek Pabich prof. I. A. i U. PŁ, dyrektor I. A. i U. PŁ oraz przewodniczący mgr inż. Włodzimierz Kopka, wiceprzewodniczący dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska Prezes Łódzkiego Oddziału TUP, sekretarz mgr Halina Wawrzyniak – Licha, przedstawiciel reprezentujący Burmistrza Łasku inż. Ewa Iwaszkiewicz Beridze a także przedstawiciel reprezentujący Starostę Łaskiego inż. Paweł Cichy. Z ramienia Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ: dr inż. arch. Maria Dankowska oraz mgr. inż. arch. Wojciech Pardała. Do składu sądu konkursowego wejdą ponadto: przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna Mariola Drągowska oraz przedstawicie Rady Dzielnicy Kolumna: Sylwester Florczak, Jacek Raczkowski i Agnieszka Palinceusz.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!