Łask: Zielona Kolumna zgłasza uwagi do zagospodarowania gminy

Marcin Jankowski, 12.04.2017 13:44, aktualizacja 24.05.2017 12:42
W ostatnim projekcie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łasku, można znaleźć propozycje zmian jakie prawdopodobnie zostaną uchwalone w podobnym kształcie przez radnych miejskich. Mieszkańcy gminy mają czas do 27 kwietnia z zapoznaniem się z dokumentem i do 24 maja 2017 roku na zgłoszenie swoich uwag. Z tej możliwości skorzystało Stowarzyszenie Zielona Kolumna, które przedstawiło własną propozycję zmian do wspomnianego dokumentu.

Propozycje zmian do Studium przedstawione przez Zieloną Kolumnę


W dokumencie przygotowanym przez Stowarzyszenie Zielona Kolumna z uwagami i wnioskami, który został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Łasku, zamieszczono kilka propozycji zmian w stosunku do przedstawionego do wglądu publicznego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask. Stowarzynie wnioskuje o zachowanie dotychczasowej roli tzw. lasu Doliwa czyli lasu, który byłby dostępny publicznie zgodnie z wolą mieszkańców i Nadleśnictwa Kolumna. Drugim elementem zgłoszonym z propozycją zmian jest zachowanie pomysłu i realizacja zbiornika wodnego na terenie Łasku-Kolumny. Za tym pomysłem przemawiają dwa fakty czyli funkcja retencyjna a także rekreacyjna czyli zbiornik jako atrakcja dla odwiedzających Kolumnę. Kolejnymi uwagami jest zwrócenie uwagi na leśny charakter dzielnicy Kolumna, stanowiącej obecnie część miasta Łask, i tym samym uznanie Kolumny-Lasu jako zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Dodatkowo wnioskowane jest wyznaczenie miejsc z zielenią publiczną - "plaża pod Bykiem", park "Mały Staw", park przy Pacu Szarych Szeregów, park "Staw przy Harcerskiej" i park Kolumna przy Sandomierskiej. Stowarzyszenie Zielona Kolumna złożyło także propozycję stworzenia na terenie działki po starym przedszkolu terenu dostępnego publicznie dla dzieci i młodzieży - pumptruck, skatepark, plac zabaw. Ostatnią uwagą do Studium jest zwrócenie uwagi na przedwojenną architekturę drewnianą na terenie Łask-Kolumny. Wnioskowane jest zachowanie w obecnym kształcie i wyeksponowanie jako unikalne dziedzictwo kulturowe.

Łask-Kolumna: nie będzie zbiornika wodnego, powrót do zabudowy na dużych działkach


Włodarze gminy Łask z Burmistrzem Łasku - Gabrielem Szkudlarkiem na czele - zrezygnowali z utworzenia w Łask-Kolumnie, na terenie dobrze znanego miejsca "Pod Bykiem", zbiornika wodnego o roboczej nazwie "Kolumna", o którym mówiło się od dłuższego czasu i który również jest nadal uwzględniony w Programie małej retencji Województwa Łódzkiego. Natomiast jak podano w projekcie Studium dla gminy Łask decyzja o rezygnacji z budowy zbiornika wynika bezpośrednio z analiz oddziaływania na stan i funkcjonowanie siedlisk i tym samym zagrożenie dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH 100021.

Nie przeszkadza to jednak zbudować zbiornik retencyjny bliżej Łasku, który w projekcie Studium nosi roboczą nazwę "Łask" i będzie miał charakter rekreacyjny. Zbiornik ten będzie położony również na rzece Grabi jednak bliżej centralnej części Łasku w okolicach dotychczasowego zbiornika wodnego.

Według założeń nowego Studium, które prawdopodobnie w podobnym kształcie zostanie uchwalone, na obszarze dzielnicy mieszkaniowej Łask-Kolumny oraz Wronowic są plany podtrzymania prowadzenia zabudowy jednorodzinnej na dużych działkach, tak jak to było jeszcze planowane w 1936 roku a zmieniane po II wojnie światowej. Ponadto na terenie zabudowy będzie można wyciąć jedynie 30% drzewostanu, natomiast 70% powierzchni działki powinien nosić charakter biologicznie czynnej.

Parcelacja lasu "Doliwa" w Łask-Kolumnie w części południowo-zachodniej


Obszar lasu "Doliwa", dzisiejsze tereny pomiędzy drogą wojewódzką numer 482 a rzeką Grabią, stanowią kość niezgody pomiędzy właścicielem tych obszarów a Nadleśnictwem Kolumna i grupą mieszkańców. Po II wojnie światowej tereny te zostały upaństwowione i zabrane jego właścicielowi. Jeszcze przed drugą wojną światową, planowano właśnie na tym obszarze wyznaczyć działki pod zabudowę o powierzchni około 1 500 m2 jako kolejny etap rozbudowy dzielnicy letniskowej Kolumna.

Dzisiaj tereny te ponownie wróciły do prawowitego właściciela, który planuje je sprzedać właśnie pod zabudowę mieszkaniową. Przeciwne temu jest jednak Nadleśnictwo Kolumna a ostateczna decyzja będzie należała do Burmistrza Łasku - Gabriela Szkudlarka i radnych z Rady Miejskiej w Łasku, którzy ostatecznie podejmą decyzję - uchwalając lub odrzucając uchwałę o zezwoleniu na parcelację tych terenów.

Konsultacje do projektu Studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask


Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łasku. Każdy może zapoznać się z dokumentem do 27 kwietnia 2017 roku w godzinach otwarcia urzędu. W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku w sali nr 18 o godzinie 1100. Ponadto każdy może wnieść swoje uwagi do dnia 24 maja 2017 roku.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!