Barycz z przyznanym grantem sołeckim z Urzędu Marszałkowskiego

Marcin Jankowski, 04.10.2016 09:38, aktualizacja 06.10.2016 01:20
W połowie roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uruchomił program finansowy przeznaczony dla miejscowości z małych sołectw. W ramach tzw. grantów sołeckich do rozdysponowania była kwota 300 000 złotych i jednym z projektów, które otrzyma dofinansowanie będzie przygotowanie boiska sportowego połączonego z festynem w miejscowości Barycz na terenie gminy Dobroń.

Barycz otrzyma 5 000 złotych na boisko sportowe


W ramach programu finansowania sołectw z Urzędu Marszałkowskiego do rozdysponowania była kwota 300 000 złotych, która obejmie przeszło 60 projektów. Program na realizację małych lokalnych projektów na terenach wiejskich cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i łącznie uruchomiono dwie tury finansowania każda po 150 000 złotych. Finansowanie mogło być przeznaczone na z góry określone zadania podzielone na cztery kategorie: poprawa ładu przestrzennego, rozwój społeczności lokalnych, poprawa dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz promocja gminy.

Jednym z projektów, które znalazło się początkowo na liście rezerwowej było boisko sportowe na terenie wsi Barycz w gminie Dobroń. Projekt ten otrzyma dotację z II tury finansowania uruchomionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W ramach dotacji, która wyniosła 5 000 złotych zostanie zakupione wyposażenie boiska sportowego, przygotowany teren sportowo-rekreacyjny a także zorganizowany festyn rodzinny wokół świetlicy wiejskiej na Baryczy w gminie Dobroń. W związku z tym, że warunkiem nałożonym przez Urząd Marszałkowski jest realizacja zadania do końca listopada tego roku, mieszkańcy Baryczy będą mogli skorzystać z nowego boiska już w październiku 2016 roku.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!