Łask: wody w rzece Grabia przekroczyły stany ostrzegawcze

Marcin Jankowski, 21.02.2017 10:10
W związku z nagłymi roztopami, po opadach deszczu ostatniej nocy, wezbrały wody na rzece Grabia. Ponadto w ciągu najbliższej doby można spodziewać się, że stany ma odcinku w Łasku będą nadal się utrzymać na wysokim poziomie. Możliwe lokalne podtopienia.

Wezbrany wody w regionie na rzece Grabia i Prosna


W związku z rozwojem niekorzystnej sytuacji hydrologicznej w regionie, w ciągu najbliższej doby na rzece Grabia w Łasku oraz rzece Prosna w Mirkowie, będą występowały stany ostrzegawcze oraz około ostrzegawcze.

Ponadto wystąpił drugi stopień zagrożenia dla zlewni dopływów środkowe i dolnej Wisły (m. in. województwo łódzkie). W związku z z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie na zlewniach Policy, Nurca, Liwca i Wkry.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!