Łask: będą pieniądze na rewitalizację gminy

Marcin Jankowski, 15.09.2016 02:42
Przy wsparciu finansowania zewnętrznego gmina Łask podejmie się realizacji strategicznego projektu jakim będzie rewitalizacja wybranych obszarów zdegradowanych w tym Łasku oraz dzielnicy Kolumna. Podczas ostatnich obrad rady miejskiej, radni swoją decyzją zatwierdzili uchwałę o przystąpieniu do prac nad stworzeniem programu rewitalizacji.

Program rewitalizacji Łasku oraz dzielnicy Kolumna


Program rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji a prościej mówiąc to uchwalony przez gminę wieloletni program działań w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych. Mając opracowany program rewitalizacji gmina Łask będzie mogła starać się o pozyskanie finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 z działań powiązanych z rewitalizacją. Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował Urząd Miejski w Łasku o planowanym uruchomieniu do końca roku konkursu na pozyskanie finansowania dla działań rewitalizacyjnych.

Przypomnijmy, że na terenie gminy Łask wyznaczono aż siedem obszarów, na których będą realizowane inwestycje. Jednym z nich o powierzchni przeszło 90 hektarów będzie wybrana część dzielnicy Łask-Kolumna.

Szansa na rozwój Łasku-Kolumny postrzeganych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym


Dla Łasku i dzielnicy Kolumna pojawiła się wielka szansa rozwoju. Aktywne działania nowo wybranej Rady Dzielnicy Kolumna oraz lokalnych stowarzyszeń a także mieszkańców miasta doprowadziły, że w Łask-Kolumnie wprowadzone zostaną zmiany.

Już w połowie 2017 roku właśnie w Łask-Kolumnie zostanie zorganizowany ogólnopolski Kongres Miast Ogrodów, do których zaliczana jest nasza dzielnica. Będzie on okazją do zaproszenia gości, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz do zaprezentowania im naszego regionu. Dotychczasowy "zastój" - brak strategicznych inwestycji oraz pomijanie Łask-Kolumny na płaszczyźnie finansowej powodował, że kiedyś licząca się miejscowość letniskowa zupełnie zatraciła swój charakter.

Jeśli uda się zrealizować wszelkie założenia programu rewitalizacji Kolumny, które pojawiły się podczas konsultacji społecznych, nie tylko Łask ale cały region będzie miał szanse na rozwój, pozyskanie nowych inwestorów i promocję lokalnego biznesu. Rewitalizacja to nie tylko wybudowanie nowej drogi czy odnowienie elewacji. To strategiczny program, który ma na celu wyciągnięcie obszarów zdegradowanych z zapaści w aspektach społecznych i gospodarczych.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!