77. rocznica wybuchu II wojny światowej w Polsce

Marcin Jankowski, 24.08.2016 14:02, aktualizacja 26.08.2016 21:20
Po 123 latach zaborów, w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Okres pomiędzy zakończeniem pierwszej wojny światowej a rokiem 1939 był czasem, w którym budowano naszą państwowość. Z perspektywy czasu widać, że nadzieje na upragniony pokój w Europie na długie lata okazały się złudne. 1 września 1939 roku wojska hitlerowskich Niemiec rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce na lądzie, morzu i w powietrzu, co zapoczątkowało II wojnę światową.

II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce


77 lat dzieli nas od pamiętnych dni wrześniowej katastrofy, agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Po dzień dzisiejszy wspominamy bohaterstwo żołnierzy i opór całego narodu. Klęska w kampanii wrześniowej nie tylko pozbawiła nasz naród możliwości samostanowienia o własnych losach ale także zapoczątkowała najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości.

Do dzisiaj symbolem wybuchu wojny jest atak niemieckiego pancernika "Schleswig Holstein" na Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. Godzina 445 na stałe zapisała się w tragicznej historii Polski, kiedy to wystrzelono pierwszą salwę ogniową z pancernika na placówkę. Dla wszystkich żołnierzy w całym kraju, siedmiodniowa epopeja obrony Westerplatte była symbole, kiedy przy przeważających siłach wroga można stawić zacięty opór. 7 września 1939 roku o godzinie 1015 komendant Westerplatte mjr Henryk Sucharski zarządził przerwanie walk i wywieszenie białej flagi. Żołnierze stacjonujący na WST wykazali się bohaterstwem i niezłomnością ducha za co zdobyli uznanie samych Niemców.

Do ostatnich dni przed wybuchem wojny w 1939 roku wierzono w rozwiązanie sprawy drogą dyplomatyczną. Jednak klęska wojenna była dla społeczeństwa dużym wstrząsem. Dla narodu polskiego oraz całej Europy wojna ta okazał się jeszcze straszniejsza od poprzednich. Niemcy od samego początku nie respektowały żadnych norm prawa. Już w trakcie walk dochodziło do egzekucji ludności cywilnych przeprowadzanych przez jednostki Wehrmachtu oraz SS. Odnosi się do tego specjalna dyrektywa wydana przez samego Adolfa Hitlera: "zabijać bez współczucia i litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy".

Ze względu na to, że Łask znalazł się na linii ataków niemieckiego lotnictwa Luftwaffe już od pierwszych dni wojny ludność cywilna była narażona na ataki. Na szczęście w samym Łasku nigdy nie doszło do bezpośrednich walk pomiędzy polskimi a niemieckimi żołnierzami ponieważ stanowił on raczej miasto tranzytowe dla przemieszczających się jednostek. W zasadzie Łask został zajęty przez nieprzyjaciela w nocy z 6 na 7 września 1939 roku a najpóźniej rano.

Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Łasku


Tak jak w całym kraju, 1 września również w Łasku odbędą się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej w 1939 roku i poległych żołnierzy o wolność. Na cmentarzu parafialnym w Łasku o godzinie 1130 rozpocznie się część oficjalna, podczas której zostaną przypomniane tamte tragiczne wydarzenia przez Burmistrza Łasku, Starostę Łaskiego oraz Dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W trakcie trwania uroczystości zostanie wygłoszony apel poległych wraz salwą honorową. Będzie to także czas do modlitwy w intencji poległych.

Na sam koniec zostaną złożone kwiaty na grobie poległych żołnierzy we wrześniu 1939 roku, którzy spoczywają na łaskim cmentarzu. Mogiła na cmentarzu parafialnym w Łasku kryje prochy 11 żołnierzy poległych w walkach z najeźdźcą niemieckim. Wśród nich znajdują się głównie żołnierze z 36 pułku piechoty 28. dywizji piechoty wchodzącej w skład Armii Łódź a także z innych jednostek z września 1939 roku.

Inscenizacja walk obronnych na rzece Warty i Widawki Strońsko - Beleń 2016


Mimo wypowiedzenia wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję żołnierz Polski musiał osamotniony prowadzić walką do zakończenia wojny. 4 września 1939 roku Armia "Łódź" znalazła się na głównej pozycji oporu biegnącej wzdłuż Warty. Mimo próby utrzymania linii obrony, przeważające siły niemieckie atakujące w tym kierunku, zmusiły polskie oddziały do odwrotu. Ostatecznie na koniec dnia, 5 września Naczelny Wódz wydał rozkaz nakazujący odwrót Armii "Łódź" nad Wisłę i San.

W tym roku, 3 września 2016 roku odbędzie się inscenizacja historyczna "Bitwy nad Wartą z września 1939 roku" w Strońsku-Beleń-Zagórzyce. W sobotę o godzinie 1700 każdy będzie mogł wziąć udział w żywej lekcji historii, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas inscenizacji udział weźmie 230 rekonstruktorów z czego ponad 100 osób grających rolę żołnierzy. W scenariuszu zaplanowano także udział transportera opancerzonego, czołgu rozpocznawczego oraz samolotu. Planując przyjazd do Belenia warto zaplanować trasy tak aby pojawić się tam wcześniej ze względu na duże zainteresowanie i tym samym korki na drogach prowadzących do miejsca wydarzenia, jak to było w roku poprzednim.

W miejscu inscenizacji od godziny 1400 będzie można oglądać wystawę sprzętu wojskowego. Dzień później 4 września 2016 roku o godzinie 1100 na miejscowym cmentarzu w Strońsku zostanie odprawiona masza święta polowa, której towarzyszyć będzie apel poległych i salwa honorowa przy kwaterze poległych.

"Osią naszego widowiska są wydarzenia związane z bitwą, jaka miała miejsce w rejonie Strońska-Belenia. Dla zwiększenia atrakcyjności inscenizacji, scenariusz, jaki zrealizujemy, poszeżony jest o 3 epizody - wyprzedzający wydarzenia oraz mający miejsce kilka kilometrów dalej." - zapowiadają organizatorzy.

Opracowano na podstawie materiałów historycznych oraz własnych:

1. Józef Śmiałkowski, "Łask dzieje miasta", Urząd Miejski w Łasku, Łask 1998.
2. Tadeusz Jurga, "Druga wojna zaczęła się w Polsce", WSiP, Warszawa 1979.
3. Zygmunt Bielecki i Ryszard Dębowski, "36 dni 1.IX - 6.X. 1939 roku", Wydawnictwo MON, warszawa 1971.
4. Stanisława Górnikiewicz-Kurowska, "Westerplatte", Wydanie II, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!