MIASTO RZYM

Rzym: przejdź z Kapitolu przez Plac Wenecki do Zamku św. Anioła

Marcin Jankowski  •  8 maja 2017 (23:41)
Ruiny starożytnych budowli cezarów stykają się bezpośrednio z nowoczesnymi hotelami i kawiarniami. Oto ogólny wygląd miasta, które tą niezwykłą rozmaitością i pomieszaniem rzeczy odrębnych a często wręcz sprzecznych oszałamia i niepokoi. Oczywiście, na to aby miasto Rzym, którego każdy niemal kamień ma swoją historię, poznać dokładnie trzeba wiele czasu, wszak samych kościołów jest kilkaset. Przyjęło się, że punktem wyjściowym dla większości omawianych wycieczek będzie Kapitol i Piazza Venezia, traktując to miejsce jako centrum miasta. Czytelnik otrzyma więc opis Rzymu w kilku przedstawionych trasach oraz będzie mógł wybiórczo śledzić opis poszczególnych miejsc, najciekawszych atrakcji Wiecznego Miasta, przedstawionych w poszczególnych artykułach.
Rzym: przejdź z Kapitolu przez Plac Wenecki do Zamku św. Anioła
Zdjęcie: Kolumna24/Budowla z marmuru i Grób Nieznanego Żołnierza   
AUTOREKLAMA
Planujesz kupić nową przyczepę samochodową? A może tylko potrzebujesz przewieźć dowolną rzecz, która nie mieści się do Twojego samochodu? Przyjedź do punktu handlowego na Przygoniu przy ulicy Łąkowej 3 w gminie Dobroń. Wcześniej możesz zapoznać się z ofertą nowych przyczep i wypożyczalni na stronie internetowej Kolumna24.

Plac Wenecki z pomnikiem Wiktora Emanuela II i Grobem Nieznanego Żołnierza


Między dwoma szczytami wzgórza Kapitolu znajduje się plac, którego plan zabudowania rozpoczął Michał Anioł Buonarotti w 1536 roku. Dziś wznoszą się tam trzy wielkie budowle, mianowicie pałac Senatorski, pałac dei Conservatori oraz muzeum Kapitolińskie. W środku wznosi się posąg konny cesarza Marka Aureliusza (161 - 180), na wzór którego Thorlwadsen stworzył posąg ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Pałac Senatorski zbudowany został na miejscu starego archiwum państwowego. Pałac Konserwatorów, znajdujący się po prawej stronie wzniesiony według planów Michała Anioła w latach 1564- 1568, obecnie zawiera muzeum i zbiór obrazów. Muzeum łączy się z murami, które stanowią resztki świątyni Jowisza z VI wieku p.n.e. Również i trzeci budynek, tj. Muzeum Kapitolińskie zbudowano na podstawie planów Michała Anioła. Muzeum to założone z końcem XV wieku jest najstarszym zbiorem rzeźb w świecie. Znajduje się tam m. in. sławna Wenus Kapitolińska z marmuru kardyjskiego.

Z Kapitolu schodzimy ku Piazza Venezia, przechodząc koło kościoła św. Marii na Aracoeli (Santa Maria in Aracoeli), zbudowanego na miejscu dawnej cytadeli rzymskiej w V wieku.

Piazza Venezia leży u stóp wzgórza kapitolińskiego po północnej jego stronie. Zbocze wzgórza zajmuje obecnie olbrzymich rozmiarów pomnik Wiktora Emanuela II, budowany w latach 1885 - 1925. Pomnik, którego wysokość wynosi około 64 metrów, składa się z szeregu kondygnacji schodów, zakończonych u góry portykiem, ozdobionym szeregiem kolumn wysokich na 15 metrów, mozaikami i malowidłami. Na występach schodów umieszczone są figury z brązu złoconego. Na plan pierwszy wysuwa się postać króla na koniu, u stóp której po I wojnie światowej umieszczono Grób Nieznanego Żołnierza (Tomba del milite ignioto) z wiecznie płonącą lampą. Pomnik cały z białego marmuru, swymi olbrzymimi rozmiarami czyni potężne wrażenie, jako monumentalne zamknięcie placu, mimo iż co do jego wartości artystycznej zdania są podzielone.

Po prawej stronie, patrząc na pomnik króla Wiktora Emanuela II, Plac Wenecki zamyka pałac, od którego otrzymał on nazwę. Zbudowany około 1450 roku w stylu florenckim przez kardynała Barbo, późniejszego papieża Pawła II, wzorowany był na budowlach średniowiecznych. Materiału na ten kolosalny pałac dostarczyło Colosseum. W 1560 roku podarowany zostął Rzeczpospolitej Weneckiej a w końcu XVIII wieku przeszedł na własność Austrii, która używała go na pomieszczenia swej ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Po I wojnie światowej na mocy traktatu pokojowego został on własnością rządu włoskiego, który umieścił w nim urzędy i instytucje naukowe, urządzając na pierwszym piętrze wystawy. Po dojściu do władzy Benito Mussoliniego w pomieszczeniach pałacowych urządzono jego rezydencję. Podczas przemówień wygłaszanych z balkonu, plac gromadził mieszkańców Rzymu. W gmachu na uwagę zasługuje obok fasady i komnat na piętrze, wewnętrzny dziedziniec kolumnowy.

Z pałacem od strony pomnika Wiktora Emanuela II łączy się ściśle kościół San Marco (patron Wenecji) założony według podania za czasów cesarza Konstantyna. Obecna budowla pochodzi z IX wieku i była wieloktronie odnawiana. We wnętrzu, do którego schodzi się z przedsionka po kilku schodach, zwraca uwagę pięknie rzeźbiony strop drewniany z XV wieku, w prezbiterium, które wznosi się wysoko ponad nawą główną, ciekawa posadzka marmurowa i mozaiki z IX wieku w półkolistej absydzie.

Po drugiej stronie placu Plazzo Venezia, w głębi znajduje się widoczny kościół S. Maria di Loreto i kolumna Trajana.

Z placu Weneckiego rozpoczyna się główna od wieków arteria Rzymu - Corso Umberto. Mijając szereg pałaców, dochodzimy do placu Kolumny Marka Aureliusza, wzniesioną na pamiątkę zwycięstw nad plemionami germańskimi. Kolumna liczy 45 metrów wysokości i na jej szczycie znajduje się posąg św. Pawła, ponieważ papież Sykstus V usunął statuę cesarza. Plac Colenna zamknięty jest z jednej strony galerią zbudowaną w czasach nowożytnych. Posuwając sie dalej w kierunku Tybru dochodzimy do Piazza del Popolo, na środku którego wznosi się egipski obelisk Ramzesa II, przewieziony do Rzymu przez cesarza Augusta. W prawym rogu placu stoi kościół św. Marii del Popolo, z kaplicą Chigi, gdzie znajdują się malowidła Rafaela. Od biegnącej z tego placu Via Flamina skręcamy w kierunku mostu Milvio (Ponte Molle), w pobliżu którego rozegrała się w 312 roku bitwa między Konstantynem a Maksencjuszem.

Z Kapitolu przez Plac Wenecki do Piazza del Popolo


Z Kapitolu przez Plac Wenecki udać się możemy inną drogą przez Via Lata na Plac Minerwy, na środku którego stoi pomnik wyobrażający słonia, dzieło szkoły Berniniego. W prawym rogu placu wznosi się zbudowany z końcem XIII wieku kościół Santa Maria sopra Minerwa. Jest to jedyny w Rzymie kościół w stylu gotyckim. Wewnątrz znajdują się ważne dzieła artystyczne, w tym po lewej stronie ołtarz z Chrystusem niosącym krzyż wykonany przez Michała Anioła i jego uczniów. W kościele pochowany został papież Urban VII (1590) i wielki humanista, kardynał Piotr Bembo (1547).

Posuwając się dalej drogą Via della Minerva dochodzimy do Placu Panteonu, zbudowanego przez zięcia cesarza Augusta, Agryppę w 27 roku p.n.e. Budowla ta poświęcona była jako świątynia pogańska wszystkim bogom (stąd nazwa, z greckiego pan - wszystko, theos - bóg), a później zmieniona została na kościół katolicki. Budowla była kilkakrotnie zmieniana na skutek zniszczeń i pożarów. W kaplicy po prawej stronie pochowany jest król Wiktor Emanuel II (1849 - 1878), naprzeciw syn jego król Humbert (1878 - 1900), a między piątą a szóstą kaplicą spoczywa jeden z największych malarzy wszystkich czasów Rafael. W pobliżu Panteonu przy Via Giustinani znajduje się kościół Ludwika Francuskiego, zbudowany przez papieżą Klemensa VII (1523 - 1534) z pomocą jego krewnej królowej francuskiej Katarzyny de Medici.

Wracają przez Via della Sapienza napotykamy pałac Sapienza, w którym mieści się Uniwersytet. Na dziedzińcu pałacu należy zwiedzić kaplicę św. Iwona w kształcie sześcioboku, zbudowaną przez Borrominionego w 1680 roku. Następnie przez krótką ulicę Via dei Camestari dochodzimy do Placu Navona, gdzie niegdyś stał cyrk rzymski i odbywały się wyścigi.

Na placu wznoszą się cztery fontanny, z tych najpiękniejsza fontanna czterech rzek (Nil, Ganges, Dunaj i La Plata) zbudowana w połowie XVII wieku przez Berniniego i jego uczniów. Po lewej stronie placu mieści się kościół San Agnese (św. Agnieszki) i Pałac Pamfili. Kierując się w stronę Tybru mijamy budynek Pałacu Sprawiedliwości z 1910 roku.

Przechodząc koło Pałacu Borghese, zbudowanego przez papieża Pawła V, kierujemy się na prawo przez VIa Tomaselli mijamy kościół św. Hieronima, zbudowany w 1389 roku przez Dalmatów i Słowenów i dochodzimy do mauzoleum Augusta, gdzie pochowano członków rodziny Juliuszów i Klaudiuszów pierwszej dynastii rzymskiej. Naprzeciw mauzoleum znajduje się rekonstrukcja ołtarza pokoju, wzniesionego przez Augusta, po zwycięstwie w Hiszpanii i Galii (Ara Pacia).

Piazza del Popolo, leży w stronie północnej miasta, tuż obok bramy tej samej nazwy (Porta del Popolo) przez którą odbywały uroczysty wjazd wszystkie poselstwa przybywające do Rzymu z północy. Plac ten był także widownią szczególnie uroczystego wjazdu poselstwa polskiego, które król Władysław IV pod przewodnictwem Jerzego Osolińskiego w 1634 roku wysłał do Rzymu, a które bogactwem i przepychem strojów olśniło Rzymian i długi czas zachowało się w ich pamięci.

Plac jest kształtu okrągłego, po stronie zachodniej i wschodniej ujęty półkolistym murem z basenami i grupami rzeźb w środku. Środek placu zajmuje staroegipski obelisk z hieroglifami, wysokości 36 metrów, który cesarz August w 10 roku p.n.e. ustawił początkowo na arenie Circus Maximus u podnóża Palatynu dla upamiętnienia podboju Egiptu. Papież Sykstus V przeniósł obelisk na to miejsce w 1589 roku i ustawił pośród czterech lwów, wyrzucających wodę.

Obok wspomnianej bramy znajduje się kościół S. Maria del Popolo, zbudowany w końcu XI wieku przez papieża Paschalisa II, podobno na miejscu grobowców rodziny Nerona, przy którego grobie straszyły złe duchy. Kościół, który posiada tytuł kardynalski, przebudowywany był kilkakrotnie, głównie w końcu XV wieku i w połowie XVII wieku przez Berniniego i posiada bardzo wiele dzieł sztuki, zwłaszcza nagrobków z końca XV wieku, freski Pinturicchia na sklepieniu w prezbiterium i w kaplicy Ventui (pierwsza kaplica na prawo) i Capella Chigi, zbudowaną i ozdobioną pięknymi mozaikami według pomysłów Rafaela.

W południowej stronie placu wznoszą się dwa podobne kościółki barokowe z kopułami (S. Maria in Monte Santo na lewo i S. Maria de'Miracoli na prawo), obok których znajdują się wyloty trzech ulic - na lewo Via del Babuino, prowadząca na Piazza di Spagna, w środku Corso Umberto, na której końcu widać pomnik Wiktora Emanuela na Piazza Venezia, na prawo Via di Ripetta, prowadząca ku dawnemu portowi nad Tybrem.

Trasa od Kapitolu do Zamku św. Anioła i dalej przez Zatybrze do Watykanu


Z Kapitolu rozpocząć możemy inną jeszcze trasę, mianowicie przez Via del Plebiscito do Via Corso Vittorio Emanuele. Po drodze mija się Pałac Bonapartego, Pałac Diora a następnie dochodzi się do największego kościoła jezuickiego w Rzymie pod wezwaniem Jezusa (Chiesa del Gesu). Kościół wybudowany został w końcu XVI wieku i główna jego kaplica poświęcona jest założycielowi zakonu - św. Ignacemu Loyoli. Idąc dalej przez Corso Vittorio Emanuele, mijamy kościół św. Andrzeja z końca XVI wieku, gdzie znajdują się dwa groby papieży Piusa II i III. Przy samym Corso wznosi się pałac rodziny rzymskiej Massimo, wybudowany w 1536 roku na miejscu zburzonego w 1527 roku. W pobliżu Pałac rodu Braschi, z którego pochodził papież Pius VI (1775 - 1799). Przechodząc kilka ulic do Placu Farnese należy zwiedzić Pałac Farnese z początku XVI wieku (częściowo budowany przez Michała Anioła), gdzie na pierwszym piętrze mieści się bogata galeria obrazów.

Na pobliskim placu della Cancelleria wznosi się pałac tej samej nazwy, którego budowę zakończył w 1511 roku Bramante. Powróciwszy na Corso Vittorio Emanuele dochodzimy do kościoła zwanego Chiesa Nuova, wielkiej budowli x XVI wieku z licznymi dziełami sztuki tego wieku. Przez most na Tybrze przechodzimy do Zamku św. Anioła, niegdyś mauzoleum zbudowanego przez cesarza Hadriana (118 - 138). Budowla ta w kształcie koła jest jedną z najciekawszych pod względem wyglądu i związana jest ściśle z historią starożytnego Rzymu. Swoją obecną nazwę zawdzięcza papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu (590 - 604). Z Zamku św. Anioła przez Zatybrze przechodzi się do Watykanu.
#rzym #placwenecki #centrum #kapitol #zamek #cesarze #zwiedzanie
Rzym: Kolosseum Tytusa miejsce 100 dniowych igrzysk dla ludu
MIASTO RZYM

Rzym: Kolosseum Tytusa miejsce 100 dniowych igrzysk dla ludu

Zamek Anioła i Watykan - Suwerenne Państwo Papieża w Rzymie
PAŃSTWO WATYKAN

Zamek Anioła i Watykan - Suwerenne Państwo Papieża w Rzymie

Rzym Starożytny z jego zabytkami i atrakcjami dla turystów
MIASTO RZYM

Rzym Starożytny z jego zabytkami i atrakcjami dla turystów

Historia Starożytnego Rzymu od Powstania do Czasów Nowożytnych
MIASTO RZYM

Historia Starożytnego Rzymu od Powstania do Czasów Nowożytnych

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city
1399 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw
1750 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24