Światowe Dni Młodzieży: wystawa w bibliotece w Łodzi

Marcin Jankowski, 13.07.2016 12:10
W wojewódzkiej bibliotece publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi została przygotowana i udostępniona zwiedzającym wystawa tematyczne poświęcona zbliżającym się Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie. Wystawa została zatytułowana "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, wasz Bóg : święci, błogosławieni i sługi Boże ziemi łódzkiej", na której można oglądać sylwetki świętych i błogosławionych, którzy związani są z ziemią łódzką.

Wystawa w bibliotece publicznej w Łodzi poświęcona ŚDM


Wystawa została udostępniona 11 lipca i będzie można ją oglądać do końca sierpnia 2016 roku. Ekspozycja przedstawia sylwetki osób związanych z regionem łódzkim miejscem urodzenia, zamieszkania lub działalności. Są to postacie zarówno bardziej znane, jak św. Faustyna Kowalska czy św. Maksymilian Kolbe oraz mniej znane, jak choćby św. Stanisław Papczyński, kanonizowany 5 czerwca 2016 roku. Wystawa przybliża również postacie, które nie kojarzą się wprost z naszym regionem. Należy do nich m. in. sługa Boża Teresa Janina Kierocińska, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, zwana "Matką Zagłębia".

Na wystawie można oglądać wszystkie materiały związane z postacią, które znajdują się w zbiorach Biblioteki wojewódzkiej. Ponadto została przygotowana specjalna broszura informacyjna a także mapa, na której oznaczono miejsca związane z postaciami świętych i błogosławionych ziemi łódzkiej.

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki. Pamiętać należy, że w okresie wakacyjnym, biblioteka wojewódzka w Łodzi będzie otwarta w następujących godzinach: poniedziałek i wtorek w godzinach 800 – 1500 a w środę, czwartek, piątek w godzinach 1200 – 1930 (Dział Zbiorów Audiowizualnych w godz. 900 – 1630). W soboty Biblioteka wojewódzka w Łodzi jest nieczynna.

Światowe DNi Młodzieży Kraków 2016 i Archidiecezja łódzka


Światowe Dni Młodzieży, jakie odbędą się w tym roku w Krakowie, będą okazją do wspólnego spotkania młodzieży z całego świata z papieżem Franciszkiem. Oprócz centralnych wydarzeń w Krakowie od 25 lipca, tydzień wcześniej będą spotkania w poszczególnych diecezjach w Polsce, będą to tzw. Dni Diecezjalne. W Łodzi kulminacyjnym momentem spotkań młodzieży będzie wspólna Msza św. w Atlas Arenie, 24 lipca pod przewodnictwem arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego.

Poszczególne diecezje w całej Polsce na okazję Światowych Dni Młodzieży 2016 w Polsce będą przez pierwszy okres przyjmowały młodzież pod swój dach. W parafii Łask-Kolumna będzie goszczona młodzież z Węgier.

Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, aby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, poczucie większej odpowiedzialności za Jego istnienie w różnych wymiarach (diecezje, parafie, wspólnoty młodzieżowe), słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Pomysłodawcą i inicjatorem Światowych Dni Młodzieży jest św. Jan Paweł II. To on wyszedł z inicjatywą zaproszenia młodych do Rzymu na wspólną modlitwę i refleksję. Pomysł ten, nie zawsze przez wszystkich rozumiany okazał się inicjatywą proroczą, która wielu młodym otworzyła na nowo drzwi do Chrystusa i do Kościoła.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!