Tajemnice Łasku: jak zasłynęła kolegiata opinią cudownej?

Marcin Jankowski, 30.07.2016 07:29
Kto ufundował budowę kościoła parafialnego w Łasku i kto sprowadził z Jerozolimy ziemię, którą posypano cmentarz parafialny? Czy w dawnych czasach naprawdę dochodziło w Łasku do cudownych uzdrowień?

Kto ufundował budowę kościoła parafialnego w Łasku?


Obecna kolegiata łaska została zbudowana w XVI wieku. W jej miejscu wcześniej stał drewniany kościół, który został pobudowany w drugiej połowie XIV wieku a erygowany kanonicznie został przez arcybiskupa Jarosława Bogorię ze Skotnik w 1356 roku. Jarosław Bogoria zdobył wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Bolońskim, którego od 1322 roku był rektorem. Po powrocie do kraju, dzięki dobrym kontaktom z królem Kazimierzem Wielkim został wybrany na arcybiskupa gnieźnieńskiego. Według pracy Jarosława Molendy: "Tajemnice polskich grobowców: pielgrzymki, ukryte skarby, sensacje i anegdoty", jednym z fundatorów łaskiego kościoła mógł być wspomniany arcybiskup ze Skotnik a nie jak się ogólnie przyjęło ród łaskich.

O wiele ciekawsza jest natomiast historia sprowadzenia ziemi z Jerozolimy, którą został posypany cmentarz parafialny w Łasku. Według źródeł historycznych, do Łasku ziemię z Jerozolimy sprowadzono dwukrotnie. Za pierwszym razem w 1515 roku, która została zebrana z cmentarzy rzymskich oraz w 1535 roku przywiezioną bezpośrednio z Palestyny. Od tamtej pory okazało się, że ciała wielkiej liczby pochowanych w tej poświęconej ziemi nie ulegały zepsuciu, pięknie się konserwując. Tak rzekomo miało być jeszcze w XIX wieku, o czym świadczą informacje zawarte w dawnych zapiskach - jak napisał Jarosław Molenda w swojej książce.

Liczne uzdrowienia za sprawą cudownego płaskorzeźby


W XVI wieku nastąpił kolejny etap rozwoju Łasku jako ośrodka religijnego. W latach 1517 - 1523 wzniesiono trójnawowy murowany kościół gotycki, który od 1525 roku posiadał rangę kolegiaty - z długą przerwą - po dzień dzisiejszy. Łask zyskał sławę za sprawą nie tylko cmentarza ale także dzięki cudownym uzdrowienią związanymi z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezusa, uważany za najstarszy po obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Płaskorzeźba wykonana została prawdopodobnie przez Andrea della Robi. Nie ma do tego pewności ale wizerunek został prawdopobodnie przywieziony z Rzymu przez samego arcybiskupa Jana Łaskiego. Zasłynął on cudownymi uzdrowieniami co przyciągało licznie pielgrzymów do Łasku.

Wielkim wydarzeniem w życiu parafii były obchodzone w dniach 28 - 29 września 1963 roku Dni Maryjne z okazji 450 rocznicy sprowadzenia płaskorzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez Prymasa Jana Łaskiego. W uroczystości udział wzięli m. in. biskupi: Jan Fondaliński i Bogdan Bejze.

Zdjęcie:

Pocztówka wyd. ok. 1910 r.Łask - kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła, w stylu późnogotyckim (po pożarze w 1747 r. wnętrze odbudowano w stylu barokowym), wybudowany z inicjatywy arcybiskupa Jana Łaskiego w latach 1517-1523, dwa lata później nadano mu rangę kolegiaty. Jan Łaski dbał o rozkwit świątyni. Wyposażył ją w cenne naczynia liturgiczne, bogato zdobione szaty i sprzęty kościelne oraz księgi liturgiczne. Najcenniejsze dzieła sztuki w kolegiacie to alabastrowa płaskorzeźba z końca XVI w. przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz obraz św. Michała Archanioła zabijającego Szatana, namalowany w 1760 r. przez Filipa Castaldiego. Domena publiczne.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!