Spotkanie konsutalcyjne do projektu rewitalizacji gminy Łask

Marcin Jankowski, 11.05.2016 19:53
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie konsultacyjne w Łaskim Domu Kultury ( ŁDK ) w sprawie rewitalizacji wybranych obszarów zdegradowanych z terenu gminy Łask przeprowadzone przez przedstawicieli Centrum Doradztwa Energetycznego, które przygotowało diagnozę terenów z gminy ze wskazaniem tych miejsc, które powinny przejść proces rewitalizacji.
Konsultacje na temat projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Łask mają na celu zaktywizowanie lokalnej społeczności, która weźmie czynny udział w tym przedsięwzięciu poprzez wskazanie własnych uwag do przyszłych uchwał w tej kwestii. Konsultacje będą prowadzone do końca maja 2016 roku a uzasadnione uwagi mieszkańców z terenu gminy Łask zostaną uwzględnione w specjalnie przygotowanej diagnozie obszarów zdegradowanych i potencjalnych terenów rewitalizacyjnych. W chwili obecnej przedstawionych jest siedem pod obszarów, na których będą prowadzone procesy rewitalizacyjne w określonych zadaniach.

Największym obszarem wskazanym w dokumencie jest teren Dzielnicy Łask-Kolumny obejmujący przeszło 90 hektarów. W ramach tego pod obszaru będą zrewitalizowane Plac Szarych Szeregów oraz Stacja PKP a także wybrane budynki komunalne. Proces Rewitalizacji Kolumny został rozpoczęty już pod koniec 2015 roku, konsultacjami społecznymi mieszkańców Kolumny, a także wspólnym konkursem Stowarzyszenia Nasza Kolumna i Politechniki Łódzkiej pod patronatem Starosty Łaskiego i Burmistrza Łasku dla studentów architektury na opracowanie wyżej wymienionej przestrzeni.

Podczas wskazania własnych propozycji warto zwrócić uwagę na rzeczowe wskazanie celu jaki miałaby spełniać dana lokalizacja czy przedsięwzięcie. Wskazane propozycje na dalszym etapie prac zostaną zweryfikowane czy będą mogły zostać ujęte w projekcie rewitalizacji Łasku na podstawie Ustawy o rewitalizacji, która jest dokumentem wyjściowym oraz na podstawie diagnozy gminy Łask, która obejmuje wskaźniki odwzorowujące obszary zdegradowane.

Proces rewitalizacji to nie tylko odnawianie budynków czy przebudowywanie przestrzeni publicznej ale także działania miękkie. Zalicza się do nich prowadzenie różnych akcji edukacyjno-informacyjnych, imprez towarzyszących itp.

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łask - lask.pl w wersji elektronicznej a także w tym samym budynku w wersji papierowej. Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście do UM Łask - Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać drogą elektroniczną - um@lask.pl - w tytule email wpisując: Gmina Łask - Konsultacje Rewitalizacja.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!