Skutki programu Rodzina 500+ w najbliższych latach

Marcin Jankowski, 04.10.2016 13:46
Jednym z flagowych programów Prawa i Sprawiedliwości jest Rodzina 500+. W samym tylko województwie łódzkim od początku kwietnia do końca sierpnia do osób ubiegających się o to świadczenie trafiło blisko 600 milionów złotych, które mają pomóc rodzinom w wychowywaniu dzieci a co za tym idzie ustabilizować domowe budżety.

Program Rodzina 500 plus na pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci


Według zamierzeń twórców Programu Rodzina 500 plus poprzez finansowanie podstawowych potrzeb rodziny w konsekwencji ma on doprowadzić do poprawy sytuacji demograficznej kraju i zmniejszenia obciążenia finansowego związanego z wychowaniem dzieci. Pozytywne zmiany zauważa już Bogumiła Zimnoch, dyrektor jednego z Łódzkich przedszkoli. Jak mówiła, w poprzednim roku niektórzy rodzice mieli kłopoty z pieniędzmi na opłaty, wyjścia przedszkolaków i wycieczki, a różnicę widać teraz choćby po wpłatach na Radę Rodziców. Wydatkowanie Programu widać również po raportach finansowych za III kwartał 2016 roku - pieniądze z programu Rodzina 500+ są przeznaczane głównie na żywność i ubiór (42,6%). Na drugim miejscu znajdują się opłaty związane z przedszkolem lub ze szkołą (34,2%). Nieco mniej osób wydaje otrzymywane środki na edukację dzieci (32%). 16,2% Polaków zwiększa dzięki świadczeniom rodzinne oszczędności, a 11,8% z nas rezerwuje pieniądze na umożliwianie swoim pociechom rozwijania hobby i zapewnianie im rozrywki.

Co ciekawe, w przyszłości środki z programu część z nas chce wydawać na inne cele niż obecnie. 44,3% zamierza przeznaczać pieniądze na edukację, 44,1% – na opłaty związane z przedszkolem lub ze szkołą, 39,5% – na żywność i ubiór, 16,8% – na oszczędności, a 9,8% – na hobby i rozrywkę.

Kolejnym pozytywnym skutkiem wprowadzonego programu będzie wzrost sprzedaży detalicznej w 2016 i 2017 roku co również, choć nieznacznie, doprowadzi do wzrostu PKB – ocenia Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. W okresie od stycznia do sierpnia wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,2 proc. (przy wzroście 3,5 proc. w 2015 roku). W opinii analityka DI Xelion aby dalszy trend się utrzymał w 2018 roku musiało by dojść do waloryzacji świadczenia z 500 zł na 700 zł.

Sam program Rodzina 500 plus w województwie łódzkim działa bez zarzutów. - Nie było kłopotów z wypłatami w województwie łódzkim, zapewniliśmy gminom pieniądze na 100 procent wypłat – podkreślała Barbara Szczepańska, kierownik oddziału ds. rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Praktycznie jedyne trudności, zauważone na początku funkcjonowania programu i szybko usunięte, dotyczyły wniosków przekazywanych elektronicznie i przez banki.

40% pracodawców ma problem ze znalezieniem pracowników


Za to mniej optymistyczne są informacje o tym, że coraz więcej Polek rezygnuje z pracy, by zająć się wychowywaniem dzieci. Blisko 40% firm już teraz narzeka na trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Według szacunków finansowanie z programu Rodzina 500+ może w dłuższym terminie ograniczyć aktywność zawodową wśród rodziców o kolejne 235 tysięcy osób. Już teraz w Polsce jest około 820 tysięcy kobiet niepracujących.

- Długotrwale bezrobotne panie mogą spotkać trudności w powrocie na rynek pracy. Konieczna będzie aktywizacja zawodowa. Jeśli nie zakończy się ona sukcesem, kobiety będą skazane na głodowe emerytury – zauważa w rozmowie z serwisem infoWire.pl Monika Dubiel, kierownik regionu w agencji pracy i doradztwa personalnego InterKadra.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki/infoWire/(C) Newseria
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!