Reforma edukacji w Łasku: czego mogą spodziewać się uczniowie

Marcin Jankowski, 15.02.2017 18:43
Od dłuższego czasu z dużym zainteresowaniem spogląda się na nową reformę oświaty, która likwiduje gimnazja i zamiast nich wprowadza 8-klasowe szkoły podstawowe. Największy ciężar związany z przekształceniem szkół spadł na samorządy, którym podlegają właśnie gimnazja. Jak wygląda sytuacja w Łasku i czego mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele trzech gimnazjów we wrześniu 2017 roku?

Reforma edukacji w Łasku: jak wygląda reforma w naszej gminie


Nowa reforma oświaty, która zakłada likwidację gimnazjów i powrót 8-klasowych szkół podstawowych zacznie obowiązywać już od 1 września 2017 roku. W związku z tym już w tym roku zaprzestano prowadzić rekrutacje nowych uczniów do pierwszych klasy gimnazjów. Uczniowie kończący klasę szóstą automatycznie rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Gimnazja będą nadal funkcjonować aż do ich wygaszenia czyli ukończenia w nich nauki ostatniego rocznika, który został przyjęty w 2015/2016 roku. W tle całej reformy oświaty pojawiają się jednak głosy uczniów i nauczycieli, którzy obawiają się zmian na ich niekorzyść. Na przykład, że będą zmuszeni do dojazdów do innych szkół a Ci drudzy boją się utraty miejsc pracy.

W Łasku najlepiej ma się sytuacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie, gdzie obok siebie funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Wszystkie trzy szkoły mieszczą się w jednym budynku dlatego reforma edukacji będzie się wiązała praktycznie ze "zmianą tabliczki z nazwą". Uczniowie nie będą musieli przenosić się do innej szkoły i zmieniać otoczenia.

W innych szkołach Łasku sytuacja nie jest już tak jasna i prosta do realizacji. Obecnie, po za Kolumną, funkcjonują dwa gimnazja - nr 1 przy ulicy Narutowicza oraz nr 2 przy ulicy Berlinga. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek zapowiedział, że żadna z tych szkół nie zostanie zlikwidowana przed czasem i będą one funkcjonowały aż do ich wygaśnięcia w 2019 roku.

Jednocześnie zapowiedział, że w każdej szkole podstawowej funkcjonującej na terenie gminy Łask zostanie utworzona klasa siódma i ósma. Sytuacja komplikuje się dla szkół podstawowych nr 1 oraz nr 5. W ich dotychczasowych budynkach, w których uczą się dzieci z klas 1 - 6, nie ma możliwości powiększenia przestrzeni i tym samym warunków aby umieścić tam kolejnych uczniów, ze wspomnianych klas siódmej i ósmej. W związku z tym zapadła decyzja aby nowo utworzone klasy w wyniku reformy umieścić w placówkach gimnazjum.

Obecnie jeszcze brak jest planów na rozwiązanie warunków dla funkcjonujących szkół podstawowych aby umożliwić uczniom ze wszystkich klas - od pierwszej do ósmej - uczenia się w jednym budynku bez potrzeby przechodzenia do nowego budynku po ukończeniu szóstej klasy. Sprawa ta na pewno będzie dyskutowana ale nie wcześniej niż w momencie definitywnego wygaszenia wszystkich gimnazjów w Łasku czyli dopiero w 2019 roku. Również w najbliższym czasie nie wchodzi w grę zmiana obwodów szkolnych.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!