Rawa Mazowiecka: rozmawiano o reformie oświaty z Anną Zalewską

Marcin Jankowski, 17.01.2017 15:33
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w konferencji poświęconej reformie oświaty zorganizowanej w Rawie Mazowieckiej. Podczas dwudniowego spotkania Minister wyjaśniała wojewodom, kuratorom oświaty i samorządowcom zmiany w strukturze szkolnej oraz omawiała nowe programy nauczania. Ponadto rozmawiano o nowej roli wojewodów, kuratorów i samorządów w trakcie wdrażania zbliżającej się reformy edukacji.

1 lutego poznamy szczegóły nowej reformy oświaty


Właśnie na 1 lutego 2017 roku przewidziana jest oficjalna konferencja prasowa podczas której zostaną wyjaśnione wszelkie nieścisłości i zarzuty kierowane pod adresem nowych programów nauczania. Jeszcze w pierwszej połowie roku zostaną opracowane i przedstawione wszystkie szczegółowe kwestie takie jak program subwencji dla szkół, model doskonalenia zawodowego nauczycieli. W kwietniu zorganizowane zostaną konsultacje społeczne, w czasie których rady pedagogiczne będą mogły wypowiedzieć się na temat podstaw programowych.

W czasie konferencji województwo łódzkie reprezentowali m.in. wicewojewoda Karol Młynarczyk, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Ireneusz Krześnicki i doradca wojewody Marcin Kosiorek. W konferencji wzięli również udział łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i jego zastępczyni Elżbieta Ratyńska.

Reforma edukacji 2017 - likwidacja gimnazjów


Nowa reforma edukacji przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzone przez Annę Zalewską zakłada likwidację gimnazjów i wprowadzenie następującej struktury szkół - 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, 3-letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 2-letniej branżowej szkoły II stopnia i szkół policealnych. Zgodnie z reformą od 2017 roku zacznie się wygaszanie gimnazjów, kiedy to uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do klasy VII szkoły podstawowej. Ostatnie gimnazja zakończą swoje funkcjonowanie w 2019 roku.

Jak powiedziała Minister Zalewska to właśnie wtedy przyjdzie moment aby - monitorować efekty i reagować, jeśli gdzie coś trzeba będzie poprawić albo dołożyć pieniędzy.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!