Poznaj projekty na zagospodarowanie przestrzeni Łask-Kolumny

Marcin Jankowski, 08.07.2016 04:10
28 czerwca 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie przestrzeni publicznej od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie, którego organizatorem było Stowarzyszenie Nasza Kolumna przy współudziale Politechniki Łódzkiej, władz samorządowych oraz innych osób, które były zaangażowane w opiekę studentów przebywających w Kolumnie podczas zbierania materiałów do swoich prac konkursowych. Poniżej przedstawione zostały zwycięskie projekty aby każdy mógł się bliżej z nimi zapoznać.

Łask-Kolumna: Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni publicznej


Wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów zostały ogłoszone przez Sąd konkursowy, który obradował w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie. Do konkursu wpłynęły łącznie 33 prace od studentów, na które składały się z części graficznej oraz opisowej. W konkursie wzięli udział studenci Architektury i Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas drugiega dnia IV Festiwalu Róż w Łasku. W konkursie przewidziano nagrody - pierwsza w wysokości 2 000 PLN (Burmistrz Łasku), druga w wysokości 1 900 PLN (Stowarzyszenie Nasza Kolumna) oraz trzecia nagroda otrzymała wyróżnienie od Starosty Łasku.

I Nagroda - Agata Ziółkowska i Damian Nowak


Głównym celem naszego projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców Kolumny, takiej która umożliwia integrację społeczną oraz miłe spędzanie czasu. Włożyliśmy wiele wysiłku w zaakcentowanie historycznego charakteru miasta, tak aby podkreślić jego atmosferę. Podczas pierwszej wizyty w Kolumnie dostrzegliśmy wiele walorów, które można by wydobyć, szczególnie piękną drewnianą historyczną zabudowę raz związek miasta z przyrodą.

Po przeanalizowaniu przestrzeni, wykonaliśmy wiele szkiców i koncepcji, które zaowocowały stworzeniem projektu. Zadanie nie było dla nas proste, ponieważ wymagało rozwiązania wielu problemów estetycznych, funkcjonalnych oraz komunikacyjnych, jednak mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zmian przestrzeni miasta z korzyścią dla mieszkańców.

PLANSZE

Plansza 1.

Plansza 2.

Plansza 3.


II Nagroda - Aleksandra Kozłowska i Alicja WieczorkiewiczObie żyłyśmy tym projektem przez długi czas, więc znamy każdy jego centymetr i każdy jeden został przez nas dogłębnie przemyślany. Po odwiedzinach w Kolumnie byłyśmy bardzo zauroczone klimatem tego miejsca oraz chęcią działania jego mieszkańców. W obecnych czasach mierzymy się z różnymi problemami wchodząc powoli w świat architektury, częstym jest właśnie obojętność ludzi na otoczenie. Tutaj spotkałyśmy się z całkiem inną sytuacją, dlatego w projekt włożyłyśmy całe serce, żeby dać mieszkańcom Kolumny kawałek świata, o którym marzą.

Kluczowe było dla nas odwołanie się do historii Miasta-Ogródu, chciałyśmy znaleźć jak najwięcej sposobów na subtelne wydobycie jej w przestrzeni, tak żeby stała się bardziej materialna, nie była tylko czystą teorią, pewnie zresztą nie wszystkim znaną. Jednoczesnie równie ważne było spełnienie potrzeb mieszkańców, stworzenie dla nich przestrzeni do spędzania wolnego czasu, jak najbezpieczniejszej komunikacji, uporządkowanie nawet takich detali w przestrzeni jak kosze czy pojemniki na używane ubrania, których zauważyłyśmy tu całkiem sporo. I to wszystko chciałyśmy ując jednym spójnym motywem, który połączy na nowo całe miasto i podkreśli jego charakter, nie przytłaczając jednocześnie tego pięknego otoczenia, które u Państwa zastałyśmy.

Nie tylko estetyka i organizacja przestrzeni były dla nas ważne, wyczułyśmy też potrzebę poprawienia komfortu życia mieszkańców Kolumny, bo przecież tak naprawdę o to w takim projekcie chodzi - Projekt nie jest celem samym w sobie, ponieważ projektujemy dla ludzi.

PLANSZE

Plansza 1.

Plansza 2.

Plansza 3.


Na zdjęciu głównym wykorzystano fragment projektu autorstwa Aleksandry Kozłowskiej i Alicji Wieczorkiewicz/plansza 3, zagospodarowanie Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!