Policja Łask: ruszyły Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Marcin Jankowski, 20.09.2016 14:45
W ostatnim czasie ruszył ogólnokrajowy program Map Zagrożeń Bezpieczeństwa, który jest tworzony w celu lepszego zarządzania bezpieczeństwem publicznym. W czwartek 22 września 2016 roku na Placu 11 Listopada w Łasku pojawi się mobilny punkt informacyjny, w którym policjanci będą omawiać założenia programu a także pokazywać praktycznie jak z niego korzystać.

Wskaż zagrożenia w Twojej okolicy na Mapie Bezpieczeństwa online


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to system informatyczny dostępny publicznie, umożliwiający mieszkańcom na zgłaszanie miejsc w regionie, którymi powinny zostać objęte nadzorem Policji. Program ruszył już w województwie łódzkim i każdy jego mieszkaniec może sprawdzić czy w jego okolicy jest bezpiecznie. Użytkownicy tego systemu informatycznego czyli my mieszkańcy za pośrednictwem przeglądarki internetowej możemy także oznaczyć wybrane miejsca na mapie. Dane w systemie zostały także uzupełnione o statystyki policyjne przez co uwzględniono na nich m. in. przestępstwa, kradzieże, włamania, rozboje, wymuszenia, pobicia oraz inne.

W zasadzie w tej chwili każdy z nas może udostępnić takie informacje, które następnie będą weryfikowane przez Policję w Łasku czy innych regionach Polski.

Spotkania z mieszkańcami Łasku na temat map zagrożeń


Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element bezpieczeństwa publicznego realizowanego wspólnie z mieszkańcami i instytucjami publicznymi. Dotychczas odbyły się już spotkania informacyjne na temat map z uczniami, rodzicami uczniów i nauczycielami w wybranych szkołach powiatu łaskiego.

Większość mieszkańców Łasku i okolic będzie miała możliwość zapoznania się z mapami zagrożeń 22 września 2016 roku w godzinach 900 - 1100 na Placu 11 Listopada w Łasku. Pojawi się wtedy Mobilny Punkt Informacyjny KMZB, w ramach którego funkcjonariusze omówią i pokażą jego działanie.

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez przeglądarkę internetową


W celu odwiedzenia aplikacji KMZB wystarczy posiadać przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu. Wpisz następujący adres URL - mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. W chwili obecnej w Łasku wskazano 12 zagrożeń natomiast na terenie dzielnicy Kolumna 2 zagrożenia. Dla porównania w Pabianicach znajduje się 130 zagrożeń a w Łodzi przeszło 500. Wszystko zależy także od uszczegółowienia danego obszaru.

Według wskazanych zagrożeń w Kolumnie oczywiście chodzi o miejsca spożywania publicznie alkoholu. W samym Łasku również przeważają zgłoszenia odnośnie miejsc publicznego spożywania alkoholu oraz nieprawidłowego parkowania. Na uwagę zasługują natomiast zgłoszenia odnośnie używania środków odurzających pomiędzy Łaskiem a Wiewiórczynem, które posiadają obecnie status weryfikacji. Zapewne w najbliższym czasie tych zagrożeń i miejsc wskazanych przez mieszkańców Łasku będzie więcej w miarę informowania ich o takiej możliwości.

Konsultacje do Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa


Start programu poprzedzony był konsultacjami społecznymi, które odbyły się z udziałem instytucji publicznych oraz samych mieszkańców. Jedno z takich spotkań miało miejsce z Policją z Łasku w Kolumnie, w której uczestniczyli dzielnicowi. Na spotkaniu można było wskazać własne zagrożenia a także dowiedzieć się na temat funkcjonowania tego nowego systemu zgłaszania zagrożeń.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!