Łódzkie: słaba jakość paliw na wybranych stacjach benzynowych

Marcin Jankowski, 14.04.2017 09:12
Łódzkie okazało się trzecim najgorszym województwem pod względem jakości paliw na stacjach benzynowych w 2016 roku po przeprowadzonych losowo kontrolach. Inspekcja Handlowa w całym poprzednim roku skontrolowała 933 stacji sprzedaży paliw w całej Polsce. Jak się okazało aż 2% próbek w naszym województwie nie spełniało norm jakościowych. Najgorzej było jednak w województwach - mazowieckim i lubelskim z odpowiednio pogorszoną ilością próbek 4,1% i 4%.

Jakość Paliwa: Najgorzej było w mazowieckim, lubelskim i łódzkim.


Pocieszać się można, że z roku na rok jakość paliwa na stacjach benzynowych jest co raz lepsza. Najgorzej było w 2003 roku, kiedy Inspekcja Handlowa po raz pierwszy przeprowadziła kontrolę. W skali kraju aż 30% pobranych próbek z paliwami płynnymi okazały się złej jakości. Teraz jest to tylko 2,36 %. Inaczej niż w latach ubiegłych, nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny - 1,9% niż oleju napędowego - 2,64%.

Na obszarze województwa łódzkiego skontrolowano 17 stacji benzynowych i lość nieprawidłowości wyniosła 3,51%. Kontrolerzy odwiedzili po jednej stacji w - Bełchatowie, Nowym Świecie, Lipiach, Inowłodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Rzgowie, Głownie i Łowiczu - oraz osiem stacji w samej Łodzi. Na szczęście w przypadku próbek LPG nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Szczegółową listę skontrolowanych stacji można znaleźć na stronie UOKIK, gdzie przygotowano mapę z oznaczonymi lokalizacjami.

Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były niespełnienie wymagań dotyczących składu frakcyjnego oraz stabilności oksydacyjnej (odporności na utlenianie). Niewłaściwy skład frakcyjny oznacza niższą wydajność paliwa i większe ryzyko uszkodzenia podzespołów w silniku. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego.

W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim, najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!