Łódź: w 2016 roku wydano 50 milionów na drogi w województwie

Marcin Jankowski, 10.04.2017 10:32
Wojewoda łódzki w 2016 roku przeznaczył 50 milionów złotych na remonty i budowę nowych dróg w poszczególnych gminach i powiatach. W całym województwie łódzkim udało się za tą kwotę zrealizować blisko 114 kilometrów tras w regionie. Z pomocy środków wojewódzkich skorzystało łącznie piętnaście powiatów i aż trzydzieści gmin.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej województwa łódzkiego


Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowe został stworzony dla poszczególnych jednostek administracyjnych aby ułatwić im pozyskanie funduszy na budowę, rozbudowę i remonty dróg lokalnych przy finansowaniu do 50 procent kosztów kwalifikowanych. W całym 2016 roku województwo łódzkie otrzymało blisko 50 milionów złotych z czego połowa trafiła do powiatów a połowa przydzielona została gminom na projekty wyłaniane w konkursach.

Ogółem dzięki wspomnianemu Programowi powiaty i gminy z województwa łódzkiego zrealizowały projekty na 114 kilometrów dróg z czego przebudowano przeszło 68 kilometrów, wybudowano blisko 26 kilometrów nowych dróg i wyremontowano 19,5 kilometra. Oprócz samej przebudowy dróg inwestycje zawierały także realizację ciągów pieszo-kanalizacyjnych, przepusty, zjazdy, wpusty kanalizacji deszczowej. Wykonano również bariery i poręcze ochronne, miejsca parkingowe, oznakowanie pionowe i poziome dróg, zainstalowano lampy uliczne, sygnalizację świetlną, przebudowano skrzyżowania.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!