Łódzkie: budżet województwa łódzkiego na 2017 rok przyjęty

Marcin Jankowski, 21.12.2016 03:09
Zgodnie z przyjętym budżetem województwa łódzkiego na 2017 rok, planowane dochody w przyszłym roku wyniosą 846 729 000 złotych natomiast wydatki zostały określone na poziomie 729 542 000 złotych. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 54 milionów złotych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęli budżet na 2017 rok


Podczas wtorkowej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego (20 grudnia 2016 rok) radni przyjęli budżet łódzkiego, zgodnie z którym planowane dochody w przyszłym roku wyniosą 846 729 000 złotych natomiast wydatki 729 542 000 złotych. Według zaplanowanego budżetu nadwyżka wyniesie aż 54 miliony złotych i w całości zostanie ona przeznaczona na spłatę krajowego oraz zagranicznego kredytu bankowego.
Największą część budżetu pochłoną wydatki związane z transportem i łącznością - blisko 308 milionów złotych. W budżecie województwa łódzkiego pojawił się także nowy dział oznaczony jako rodzina, w ramach którego planowane jest wydatkowanie w kwocie 2,5 miliona złotych, z czego 1,7 miliona złotych otrzyma ośrodek Tuli Luli natomiast 400 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wypoczynek dzieci. W przyszłym roku zwiększono także pulę grantów sołeckich aż do 900 tysięcy złotych ze względu na duże zainteresowanie tym programem gmin z województwa łódzkiego. Granty przeznaczone są na małe inwestycje lokalne na terenach wiejskich.

Z ważniejszych inwestycji w województwie łódzkim w dziedzinie ochrony zdrowia będzie rozbudowa centrum onkologii w szpitalu im. Kopernika w Łodzi, rozpocznie się modernizacja szpitala w Sieradzu oraz modernizacja systemu ppoż w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie.

W 2017 roku w ramach RPO Województwa Łódzkiego czyli funduszy unijnych zostanie ogłoszonych 55 konkursów dotyczących m. in. projektów B+R przedsiębiorstw, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, transportu miejskiego, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, turystyki, nowych technologii czy edukacji. Wartość dofinansować z RPO WŁ wyniesie przeszło 2 miliardy złotych.

Materiał video z obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, 31. sesja (20 grudnia 2016 roku)
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!