Łódzkie: 900 tysięcy w grantach rozdane dla sołectw w 2017 roku

Marcin Jankowski, 15.12.2016 21:37, aktualizacja 31.05.2017 13:55
Blisko 900 tysięcy złotych trafi w tym roku do sołectw z terenu województwa łódzkiego na różnorakie projekty zgłaszane przez poszczególne gminy. Projekt dotacji został uruchomiony w 2016 roku i w ocenie marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia był to strzał w dziesiątkę. Do tej pory udało się zrealizować 61 projektów, które łącznie zaangażowały blisko 9 tysięcy mieszkańców z obszaru województwa.

Granty sołeckie od marszałka w 2017 roku zostały przyznane


Zapoczątkowana w zeszłym roku inicjatywa wspierania finansowo pomysłów ludności wiejskiej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, ma w tym roku swoją kontynuację. Jak zapowiadano wcześniej na ten cel w budżecie wygospodarowano środki w wysokości 900 tysięcy złotych. Urząd dofinansuje 182 projekty ze 121 gmin województwa. Najwięcej wniosków dotyczyło projektów związanych ze świetlicami wiejskimi, głownie ich remontów i zakupu wyposażenia. Kolejna duża grupa wniosków dotyczyła zagospodarowania terenów wspólnych w sołectwach, czyli budowa altan, aranżacja miejsc do wypoczynku oraz do organizacji wspólnych spotkań, aranżacja terenów przy świetlicach wiejskich, utwardzenia terenu kostką, montaż ławek, koszty na śmieci itp. Znaczną część wniosków stanowiły także projekty dotyczące budowy lub doposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, a także poprawy stanu infrastruktury sportowej w sołectwach i organizacji imprez sportowych. Pojawiły się również projekty dotyczące organizacji różnego typu warsztatów edukacyjnych (m.in. kulinarnych, rękodzieła, artystycznych) a także projekty dotyczące m.in. organizacji dożynek, organizacji festynów sołeckich, zakupu strojów dla zespołu ludowego, organizacji wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych.

- Głównym celem tego działania jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej i aktywności społecznej, aktywizacja mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, integrację środowisk lokalnych, a także rozpoznanie lokalnych potrzeb. Dzięki grantom sołeckim chcemy zaangażować mieszkańców w życie społeczne naszych najmniejszych samorządów jakim są sołectwa – powiedział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Spośród zgłoszonych projektów przez samorządy na liście przyznanych grantów w 2017 roku znalazły się następujące projekty:

- gmina Łask: projekt w Anielinie (5 000 złoty), projekt w Gorczynie (5 000 złoty)
- gmina Dobroń: projekt w Markówce (5 000 złoty), projekt w Róży (5 000 złoty)
- gmina Wodzierady: projekt w Leśnicy (5 000 złoty), projekt w Wodzieradach (5 000 złoty)
- gmina Sędziejowice: projekt w Lichawie (5 000 złoty), projekt w Sędziejowicach-Koloni (5 000 złoty)
- gmina Buczek: projekt w Kowalewie i Petronelowie (5 000 złoty)
- gmina Widawa: projekt w Widawie (5 000 złoty)

Łódzkie: dotacje dla sołectw wielkim sukcesem w budżecie obywatelskim


Dotacje dla sołectw dofinansowane przez Województwo Łódzkie w 2016 roku okazały się dużym sukcesem i pozwoliły zrealizować wiele małych lokalnych projektów wiejskich. W ramach finansowania wynoszącego 300 tysięcy złotych granty otrzymały projekty wspierające i promujące inicjatywy społeczności lokalnych, pobudzające aktywność mieszkańców i budujące ich tożsamość.

Dotację z programu dofinansowań sołectw otrzymały te gminy, których wnioski zostały wcześniej pozytywnie ocenione i otrzymały największą ilość punktów. Środki te przewidziane były w szczególności na realizację placów zabaw, remonty boisk, siłownie terenowe, warsztaty taneczne i kulinarne, festyny, pikniki historyczne czy wyjazdy integracyjne. W grupie 61 projektów znalazły się również z obszarów powiatu łaskiego oraz gminy Dobroń.

Gminy z okolic Łasku wykorzystały szanse na dodatkowe pieniądze w 2016 roku


Program ten jest potrzebny patrząc ile mniejszych, lokalnych inwestycji udało się zrealizować poprzez granty sołeckie. W Baryczy, położonej na terenie gminy Dobroń wykonano remont boiska sportowego. Z tej szansy skorzystał również Orchów w gminie Łask. W Bilewie (gmina Sędziejowice) zakupiono sprzęt do animacji dla dzieci natomiast w miejscowości Chorzeszów z środków grantowych zorganizowano uroczystości dożynkowe i zakupiono krzesła.

Z środków dla sołectw z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego najbardziej skorzystali mieszkańcy gminy Buczek. Zrealizowano tam aż dwa projekty - pierwszy w Bachorzynie gdzie zorganizowano warsztaty kulinarne, rękodzieła, taneczne i wokalne oraz drugi projekt w Sycowie gdzie zagospodarowano przestrzeń publiczną.

- Program okazał się ogromnym sukcesem. Dziś gościmy pomysłodawców tylko z trzech miejscowości – mówił marszałek Witold Stępień. – W miejscowości Górna Wola powstał plac zabaw, w Kalenicach boisko sportowe, a w Starym Imielniku piec do tradycyjnego wypieku chleba. To były sprawy, które leżały mieszkańcom na sercu i w które chcieli się zaangażować. Ograniczała ich tylko górna kwota dotacji, czyli 5 tys. zł. I mieszkańcy udowodnili, że potrafią zadbać o swoje małe ojczyzny. Dlatego w przyszłym roku kwota dotacji wzrośnie trzykrotnie, aż do 900 tys. zł.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!