Łask: zmiana nazw ulic nawiązujących do poprzedniego ustroju

Marcin Jankowski, 12.04.2017 16:00
Radni miejscy z Łasku zmienili osiem nazw ulic, które upamiętniały osoby, organizacje oraz daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie wprowadzonej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania ustroju komunizmu w Polsce.

Nowe nazwy ulic w Łasku zamiast nazw propagujących komunizm


Nowe zmiany w Łasku wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W miejscowości Łask wprowadzono osiem zmian, z czego jedna nazwa pozostała bez zmian ale ma jednak nawiązywać do innego wydarzenia niż początkowo ją nadawano.

I tak ulica 9 Maja zmieni się na "ulica 9 Maja". Ale już ulica Gen. Berlinga będzie nosić nazwę "ulica Inki - Danuty Siedzikówny". Nazwę ulicy Armii Ludowej zmieniono na "ulica Leśników Polskich", ulicę Janka Krasickiego na "ulicę Ignacego Krasickiego", ulicę Hanki Sawickiej na "ulicę Szyszkową", ulicę Róży Luksemburg na "ulicę Szweycerów", ulicę Pawła Findera na "ulicę Antoniego Jawornickiego" oraz ulicę Mariana Buczka na "ulicę ks. Klemensa Malinowskiego".

Pomimo zmian starych nazw ulic na nowe, mieszkańcy nie będą zobowiązani do wymiany dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód osobisty. Będą one nadal ważne z dotychczasowymi adresami aż do ich utraty ważności. Inaczej będzie wyglądała sprawa w przypadku firm, które muszą się liczyć ze zmianą własnej identyfikacji wizualnej, na której umieszczono adres czyli banery reklamowe, wizytówki inne reklamy.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego


Nazwy budowli, obiektów, urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządowe terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub iny ustrój totalitarny.

Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i nie suwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 - 1989.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!