III Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w Łowiczu

Marcin Jankowski, 07.06.2016 21:39
Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych to cykl regionalnych konferencji poświęcony upowszechnieniu dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności samorządów, które starają się swoimi działaniami nie tylko wykonywać obowiązki, ale także działać na rzecz lokalnej wspólnoty.

Trzecia konferencja w ramach "Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych"


Najbliższa konferencja odbędzie się 20 czerwca w Łowiczu i zgromadzi przedstawicieli Parlamentu RP, władze województwa, przedstawicieli samorządów lokalnych, inwestorów działających w tym regionie oraz wielu cenionych ekspertów. Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych jest miejscem na wymianę wspólnych doświadczeń podczas tematycznych paneli dyskusyjnych.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do władz administracji samorządu terytorialnego, władz centralnych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacji samorządu gospodarczego, inwestorówm przedsiębiorców oraz media branżowe.

Program Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych


Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach: Wsparcie działań samorządu, Subsydiowanie innowacyjności oraz Innowacyjny samorząd. W bloku pierwszym - Wsparcie działań samorządu - omówione zostaną zagadnienia poruszające problem ochrony informacji niejawnych w instytucjach publicznych, rozwiązania inteligentnej ochrony budynków użyteczności publicznej a także pokazane zostaną najnowsze technologie IT dla samorządów.

Podczas konferencji, uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami finansowania działalności samorządów i poznają programy wpierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Bardzo ważnym aspektem w działalności samorządów jest wspieranie przedsiębiorczości, o czym będą mówić prelegenci a w szczególności o głównych działaniach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, ułatwianiu warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz edukacji na rzecz przedsiębiorczości.

W trzecim bloku konferencji poświęconemu innowacyjnemu samorządowi, omówione zostaną zagadnienia budownictwa komunalnego, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na temat energetyki obywatelskiej, która jest szansą rozwoju obszarów wiejskich.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich organizowanych przez nas konferencji spodziewamy się około 100 gości. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej www.forum-rozwoju.pl. Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do bezpłatnego udziału w tak ważnym dla regionu wydarzeniu. Spotkajmy się w jak najszerszym gronie, aby porozmawiać o przyszłości naszych miast.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!