Dobroń: powstanie nowa sala gimnastyczna w Chechle Drugim

Marcin Jankowski, 06.10.2016 12:17
Korzystając z możliwości Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Gmina Dobroń w ciągu najbliższych kilku lat podejmie się realizacji dużej inwestycji mającej na celu termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budowę nowej sali gimnastycznej w Chechle Drugim. Projekt ten w całości wpisuje się w 2016 rok kiedy to na terenie gminy Dobroń, sąsiadującej z Łaskiem realizowanych jest wiele projektów mających na celu poprawę funkcjonowania jednostek publicznych.

Nowa sala gimnastyczna oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej


W ramach inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna oraz przedszkole przy szkole podstawowej w Chechle Drugim w technologii pasywnej czyli pozwalającej ograniczyć straty ciepła do otoczenia. Do tej pory została przygotowana cała dokumentacja projektowa i po wstępnej ocenie przez Biuro Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wniosek trafił do Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi gdzie dalej będzie oceniany. Pozyskanie finansowania zewnętrznego jest kluczową sprawą w dalszej realizacji budowy nowej sali gimnastycznej w Chechle Drugim.

Ponadto termomodernizacją zostaną objęte następujące budynki użyteczności publicznej jak Urząd Gminy w Dobroniu, ośrodek zdrowia, publiczne przedszkole, trzy szkoły podstawowe, Zespół Szkół w Dobroniu oraz sześć budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach termomodernizacji obiektów wykonane zostaną prace dociepleniowe, zmodernizowane zostaną źródła ciepła i wymieniona instalacja grzewcza. Szacuje się, że całkowita wartość termomodernizacji budynków na terenie gminy Dobroń wyniesie blisko 14,4 miliony złotych z czego samorząd pozyska na tą inwestycję 9,9 miliona złotych z dofinansowań z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Do tej pory zostały przygotowane wymagane dokumentacje a projekty zostały ocenione pod względem wykonywalności. Według założonych planów zgodnie z harmonogramem przyznawania dofinansowań, większą część inwestycji uda się zrealizować do 2018 roku natomiast całość prac zostanie zakończona w 2020 roku.

Do tej pory w gminie Dobroń wykorzystując środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych udało się zrealizować wiele przedsięwzięć takich chociażby jak rewitalizacja Parku Gminnego w Dobroniu, odnowiono świetlice wiejskie czy zbudowano kompleksy sportowo-rekreacyjne.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!