Dobroń: gminne inwestycje w 2017 roku za 32 miliony złotych

Marcin Jankowski, 09.02.2017 18:03
Gmina Dobroń w ostatnim czasie jest wskazywana jako przykład małego ośrodka miejskiego, który dzięki wytężonej pracy samorządowców pozyskał przeszło 17 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na nowe inwestycje. Pod koniec 2016 roku oficjalnie zostały przekazane fundusze związane z projektem termomodernizacji budynków gminnych oraz budową sali gimnastycznej. Natomiast w ostatnim czasie został zaakceptowany kolejny wniosek związany z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową wodociągów.

Nie tylko termomodernizacja ale także budowa wodociągów i oczyszczalni ścieków


Łącznie w najbliższym czasie gmina Dobroń rozpocznie realizację inwestycji wartych 32 miliony złotych z czego przeszło połowa pochodzi z programów operacyjnych województwa łódzkiego.

Jakiś czas temu wspominaliśmy w naszym serwisie o planach wybudowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń, graniczącej z Łaskiem. W poprzednim roku udało się przygotować dokumentację projektową, która zakłada przyłączenie 46 posesji przy ulicach, na których wcześniej nie było takiej możliwości ponieważ sieć wodociągów nie została tam dotychczas zbudowana. W ramach tej inwestycji dojdzie także do modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroń. Całkowity koszt projektu to przeszło 2,5 miliona złotych z czego dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 63%. Na obecnym etapie prac wniosek uzyskał wymaganą ilość punktów i tym samym trafił do kontroli administracyjnej.

W poprzednim roku gmina Dobroń uzyskała także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na dwie inne duże inwestycje. Będzie to kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń oraz budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w Chechle Drugim. Wartość tych projektów to 29,5 miliona złotych z czego 16 milionów pochodzi z dofinansowania.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!