Dni otwarte Liceum Ogólnokształcącego w Łask-Kolumnie

Marcin Jankowski, 26.04.2016 15:25
Podczas dzisiejszych dni otwartych w Liceum Ogólnokształcącym w Łask-Kolumnie zostały przeprowadzone pokazy lekcyjne, podczas których zainteresowani uczniowie gimnazjów z Kolumny, Łasku czy Dobronia kontynuowaniem nauki w Kolumnie mogli porozmawiać z obecnymi uczniami Liceum, poznać ofertę edukacyjną szkoły w Kolumnie czy wziąć udział w interesujących wykładach tematycznych.

Dni otwarte Liceum Ogólnokształcącego w Kolumnie


Podczas dni otwartych odbyło się spotkanie gimnazjalistów ze studentami Wydziału historyczno-filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego o pracy w kole zainteresowań historycznych działającym przy Wydziale łódzkiej Uczelni. W trakcie trwania dni otwartych gimnazjaliści zwiedzający szkołę zostali zaproszeni do udziału w zajęcia tematycznych z biologii i geografii. Nie mniej interesujące były także pokazy doświadczeń chemicznych przygotowanych przez uczniów drugiej klasy LO w Kolumnie pod opieką Pani Katarzyny Mielczarek w nowo otwartej eko-pracownii.

Gimnazjaliści zainteresowani modułem sportowym mogli obejrzeć cykl zajęć sprawności fizycznej przeprowadzonych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego. Podczas zajęć sportowych prowadzonych w LO w Łask-Kolumnie przyszli licealiści będą mieli możliwość zdobycia uprawnień sędziowskich w zakresie piłki siatkowej, piłki nożnej czy koszykówki. Szeroki wachlarz programowy umożliwi uczniom szkoły w Łask-Kolumnie także udział w zajęciach pływackich z możliwością uzyskania karty pływackiej i zdawaniem egzaminu na stopień ratownika wodnego. W trakcie zajęć szkolnych przewidziano wyjazdy na obozy sportowe połączone z nauką jazdy na nartach.

Dla tych gimnazjalistów, którzy nie mogli odwiedzić szkoły w Łask-Kolumnie w dniu dzisiejszym, kolejne dni otwarte zostaną zorganizowane w okolicach 20 maja. Wtedy też będzie następna okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego Kolumnie.

Liceum Ogólnokształcące w Łask-Kolumnie


Wybierając szkołę z charakterem każdy przyszły uczeń LO w Kolumnie będzie mógł się kształcić na dwóch kierunkach o profilu - prawniczo-dziennikarskim lub matematyczno-przyrodniczym. W przypadku klasy prawniczo-dziennikarskiej program będzie zakładał rozszerzone zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii lub geografii. Natomiast klasa matematyczno-przyrodnicza to rozszerzona oferta godzin wychowania fizycznego z rozszerzonym programem z matematyki, chemii, języka angielskiego, biologii lub geografii.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!