Łask: sprawdź gdzie spożywają alkohol i nieprawidłowo parkują

Marcin Jankowski, 10.10.2016 11:16
Mieszkańcy Łasku bardzo chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oznaczając na niej miejsca w których ich zdaniem dochodzi do częstego i nadmiernego łamania prawa. Najchętniej wskazywane są te miejsca gdzie spożywany jest alkohol, źle zaparkowane samochody oraz na terenach leśnych miejsca gdzie jeżdżą kłady.

Wskaż zagrożenia w Twojej okolicy na Mapie Bezpieczeństwa online


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – priorytetowy projekt MSWiA – najpierw pilotażowo objęła Podlaskie, Pomorskie i Mazowieckie, gdzie testowano ją od lipca, przez dwa miesiące. We wrześniu w projekt zaczęto włączać kolejne rejony i obecnie mapa działa już w całym kraju. Odzew społeczny jest ogromny. Do tej pory w ramach systemu informatycznego Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa w całym kraju wpłynęło aż 52 tysiące zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to system informatyczny dostępny publicznie, umożliwiający mieszkańcom na zgłaszanie miejsc w regionie, którymi powinny zostać objęte nadzorem Policji. Program ruszył już w województwie łódzkim i każdy jego mieszkaniec może sprawdzić czy w jego okolicy jest bezpiecznie. Użytkownicy tego systemu informatycznego czyli my mieszkańcy za pośrednictwem przeglądarki internetowej możemy także oznaczyć wybrane miejsca na mapie. Dane w systemie zostały także uzupełnione o statystyki policyjne przez co uwzględniono na nich m. in. przestępstwa, kradzieże, włamania, rozboje, wymuszenia, pobicia oraz inne.

Wysokie oceny Policji w badaniach sondażowych


Większość Polaków (72%) dobrze ocenia działalność policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8-15 września 2016 roku wynika, że policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!