Łask: Ogólnokrajowy Konkurs KRUS na Bezpieczne Gospodarstwo

Marcin Jankowski, 09.02.2017 13:23
Jesteś rolnikiem i zarządzasz własnym gospodarstwem rolnym? Masz szansę wziąć udział w ogólnokrajowym konkursie, który realizowany jest już poraz piętnasty i wygrać cenne nagrody rzeczowe i finansowe. Jeśli uważasz, że Twoje gospodarstwo jest przyjazne środowisku i bezpieczne dla osób na codzień w nim pracujących możesz bez przeszkód zgłosić swoją kandydaturę w konkursie pt: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 aby została oceniona przez profesjonalnych audytorów.

Prowadzisz bezpieczne gospodarstwo rolne? Zgłoś je do konkursu.


Sam konkurs ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika co jest bardzo ważne podczas codziennej pracy. Dlatego zgłoszone kandydatury przez rolników będą oceniane pod kątem bezpieczeństwa i będzie się na to składało kilka elementów gospodarstwa. W prewencyjnym konkursie organizowanym przez KRUS nie ma ograniczeń co do rozmiarów gospodarstwa. Mogą w nim wziąć udział duzi i mali rolnicy, dzięki czemu w dotychczasowych edycja zgłoszono blisko 17 tysięcy gospodarstw.

Przede wszystkim będą brane pod uwagę - ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy. Komisje konkursowe sprawdzą stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie oraz ich stan techniczny mając na uwadze zabezpieczenia przed wypadkami. Nie mniej ważne będzie także zapewnienie odpowiednich warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.
W przypadku prowadzenia własnego gospodarstwa bardzo ważne są także odpowiednie rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Ostatecznie ocenie zostanie poddana ogólna estetyka gospodarstw.

Konkurs odbywa się w trzech etapach - pierw oceniane są gospodarstwa na szczeblu regionalnym, następnie wojewódzkim a ostatecznie na szczeblu centralnym, do którego zakwalifikuje się 16 gospodarstw z całej Polski. Ostatecznego zwycięzcę poznamy na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku natomiast termin zgłaszania własnych gospodarstw przez rolników mija 31 marca 2017 roku. Więcej szczegółów i zasad obowiązujących w konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.krus.gov.pl wraz z regulaminem.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!