Łask: modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Marcin Jankowski, 14.09.2016 17:30
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku pozyskało fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację kompleksowej modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej. Wartość całego projektu opiewa na kwotę przeszło 67,5 mln złotych z czego przeszło połowa będzie pochodzić z dofinansowania.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o nowe obiekty


Dzięki prowadzonym modernizacjom, do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączeni mieszkańcy wybranych obszarów dzielnicy Kolumna, Ostrowa oraz Łasku. Poprzez ograniczenie emisji ścieków do wód i gleby nastąpi wzrost konkurencyjności obszarów objętych projektem jako miejsc przyjaznych do życia, pracy i odpoczynku.

Cały projekt składa się z pięciu zadań, których zasadniczą częścią będzie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku w celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz krajowymi w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Według kosztorysu samo to zadanie pochłonie blisko 40,3 mln złotych.

Dzięki tej inwestycji zostanie rozbudowany system kanalizacji w południowej części dzielnicy Kolumna na ulicach: Wojska Polskiego, Krakowska, Katowicka, Śląska, Wakacyjna, Toruńska, Sosnowa, Świerkowa, Sandomierska, Armii Ludowej, Światowida, Swojska oraz Spokojna. Na budowę sieci kanalizacyjnej mogą liczyć ponadto także mieszkańcy Ostrowa oraz ulicy Widawskiej i Zachodniej w Łasku. Podczas prac zostaną także zmodernizowane istniejące części systemu kanalizacji metodą bez wykopową.

Zdjęcie główne: ilustracyjne/Wikipedia.org
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!