17 września: agresja ZSRR na Polskę w 1939 roku

Marcin Jankowski, 15.09.2016 01:29
17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zadał Polsce "cios w plecy". Po napaści hitlerowskich Niemiec 1 września, nasz kraj był w tragicznej sytuacji, kiedy na to wszystko wkroczyła Armia Czerwona. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić 77. rocznicę tamtych pamiętnych dni, kiedy w rzeczywistości wykonał się IV rozbiór Polski.

77. rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Polski


Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w 1939 roku było w rzeczywistości bezprawnym zajęciem naszych terytoriów. Co gorsza żołnierze z czerwoną gwiazdą dokonywali licznych zbrodni wojennych , mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. Jak podaje Andrzej Friszke w swojej książce Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989 ofiarą padło ok. 2,5 tys. żołnierzy polskich i policjantów oraz kilkuset cywilów. Podstawę do inwazji Armii Czerwonej dał pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty 23 sierpnia 1939 roku między ZSRR i hitlerowskimi Niemcami. W ten sposób dokonano IV rozbioru Polski. Polska padła ofiarą dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu.

Wkroczenie Armii Czerwonej otworzyło kolejny tragiczny rozdział historii Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Długa jest lista zbrodni i nieszczęść, które dotknęły wtedy wschodnie tereny II Rzeczypospolitej i obywateli polskich, którzy się tam znaleźli. Składa się na nią zbrodnia wojenna rozstrzelania przez NKWD ponad 20 tysięcy bezbronnych jeńców, polskich oficerów, wysiedlenie setek tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, osadzenie ich w nieludzkich warunkach w obozach i więzieniach oraz przymuszanie do niewolniczej pracy. Te sowieckie zbrodnie rozpoczęły szereg aktów przemocy, składających się na tragedię Golgoty Wschodu.

Obchody pamięci ofiar i wkroczenia Armii Czerwonej do Polski


Gmina Łask wraz z Powiatem Łaskim oraz 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego zapraszają do udziału w obchodach 77. Rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę. 17 września 2016 roku na cmentarzu parafialnym w Łasku (sobota) o godzinie 1000 rozpoczną się uroczystości upamiętniające - przemówieniem okolicznościowym. Po nich - modlitwa, apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim.
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!